CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Antifrau reconeix dubtes i ombres en la Concessió de la invalidesa permanent als Guàrdies Urbans condemnats per tortures

Dijous, 18 juny, 2015

L'OFICINA ANTIFRAU troba "raonables sospites" i "grolleres coincidències temporals" en les baixes dels guàrdies urbans del cas 4F condemnats per tortures i el reconeixement de la seva incapacitat permanent. Alhora, requereix a l'INSS que extremi els controls al revisar les invalideses dels Guàrdies Urbans del 4F. Amb tot, arxiva la denúncia de la CGT de Catalunya per manca de proves, a dia d'avui.


ANTIFRAU RECONEIX DUBTES I OMBRES EN LA CONCESSIÓ DE LA INVALIDESA PERMANENT ALS GUÀRDIES URBANS CONDEMNATS PER TORTURES

L'OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA ha contestat aquest passat 15 de juny de 2015 la denúncia presentada la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya, respecte a la revisió del procediment de la concessió de les invalideses permanents a Víctor Bayona Davila i Bakari Samyang Viedma, agents de la Guàrdia Urbana condemnats per tortures greus i participants en el cas del 4F.

La CGT de Catalunya denunciava aquest procediment que ha motivat el reconeixement de la incapacitat permanent dels dos agents, analitzant la presumpta existència d'un frau a la Seguretat Social emmarcat en un intent d’ocultació de casos de denúncies de tortures contra aquests agents mentre prestaven els seus serveis per a la Guàrdia Urbana de Barcelona

En el seu escrit, l'OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA comunica a la CGT de Catalunya que arxiva la denúncia, tot i que detalla literalment que aquesta actuació es dóna:

"malgrat les raonables sospites relatades per part del denunciant, malgrat les grolleres coincidències temporals que s'han copsat (en especial, el fet que la primera de les baixes coincideix amb el dictat de la primera sentència condemnatòria d'instància), malgrat l'inexplicable paral·lelisme en l'esdevenir psicopatològic de dues persones diferents" (els èmfasis són nostres)

Igualment l'OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA destaca que "crida l'atenció en el cas de Samyang" que "des del primer control de continuació d'IT (transcorreguts uns cinc mesos a comptar des de la baixa) hi consti la intervenció d'un "consultor ICAM", el mateix que esgotats els 18 mesos acaba efectuant un informe de pressumpció d'incapacitat permanent"

Finalment, l'OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA formula recomanacions a diverses de les institucions implicades. Emplaça al Departament de Justícia de la Generalitat entre altres, a fer "una referencia explícita, a les notificacions que es practiquin a les corresponents autoritzacions, del deure d'abstenir-se d'activitats que suposin risc de conflictes d'interessos amb I'ocupació pública".

Al Departament de Salut de la Generalitat li recorda "la conveniència de publicar els contractes o convenis vigents en matèria de serveis o consultores d´especialistes externs de l´Institut Català d´Avaluacions Mèdiques i sospesar la conveniència que l´elaboració d´informes o dictàmens d´especialistes, determinants de prestacions públiques, sigui duta a terme per a empleats públics".

Finalment, destaca la recomanació que trasllada a l'INSS, d'"extremar els controls i proves mèdiques a l'hora de revisar les incapacitats al seu dia otorgades a Víctor Bayona i Bakari Samyang, atenent al conjunt de circumstàncies constatades". Aquest darrer punt entenem que obre la porta a una possible retirada de les dues incapacitats permanents, tal i com hem demanat reiteradaments diversos col·lectius, entre ells la CGT de Catalunya.

Des de la CGT de Catalunya valorem que aquesta resolució de l'OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA, tot i arxivar la denúncia per manca de proves, deixa constància novament de les "raonables sospites" que ha deixat un cas amb "grolleres coincidències temporals". Un procés, que entenem irregular, de reconeixement de la prestació que podria estar emmarcat en un intent d’ocultació de casos de denúncies de tortures contra aquests agents mentre prestaven els seus serveis per a la Guàrdia Urbana, alhora que (sense sancionar actuacions greus d’aquests agents policials determinades per una sentència ferma), se’ls permetria donar-se de baixa del cos policial amb uns ingressos assegurats per a tota la vida.

Ens reservem en cas d´obtenir nous indicis i proves en relació al cas, poder reobrir la causa del Cas 4F a l´OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA , o instàncies que creguem oportunes.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de CGT Catalunya

Barcelona, a 18 de juny de 2015

Més informació:

- Document resolució Oficina Antifrau de Catalunya en relació invalideses Guàrdies Urbans cas 4F condemnats per tortures


http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/document-resoluci-oficina-antifrau-de-catalunya-en-relaci-invalideses-gurdies-urbans-cas-4-f-condemnats-per-tortures


L'Oficina Antifrau 'recomana' revisar les pensions vitalícies dels policies torturadors de 'Ciutat Morta'

Malgrat constatar “raonables sospites” i “grolleres coincidències”, l'òrgan fiscalitzador de l'administració catalana arxiva la investigació perquè entén que “no es disposa de cap prova”

L'Oficina Antifrau de Catalunya ha comunicat a la CGT l'arxiu de les actuacions en relació amb la denúncia presentada pel cas de les pensions vitalícies atorgades als policies Víctor Bayona i Bakari Samyang, condemnats per haver infligit greus tortures al ciutadà Yuri Jardine, uns fets que es relaten al documental Ciutat Morta. Els dos agents antidisturbis adscrits a les UPAS de la Guàrdia Urbana de Barcelona reben, des de fa tres anys, un subsidi públic d'entre 1.800 i 2.100 euros al mes perquè, suposadament, sofreixen un trastorn psicològic que els inhabilita per poder treballar la resta de la seva vida.

Antifrau arxiva el cas al·legant que “no es disposa de cap prova” que acrediti que les patologies psiquiàtriques, que es diu que els afectaven l'any 2012 i que els afectarien a l'actualitat, “en realitat no existien o no tenien ni tenen l'entitat suficient per fer-los tributaris d'aquelles incapacitats”. Tot i així, en el document d'arxiu, Assumpció Riba, cap del Gabinet de Direcció de l'Oficina Antifrau de Catalunya, reconeix que es detecten “raonables sospites”, “grolleres coincidències” i “un inexplicable paral·lelisme en l'esdevenir psicopatològic de dues persones diferents”. A més, destapa alguns aspectes fins ara desconeguts del procediment, com ara que, en el cas de Bakari Samyang, “la metgessa forense Dra. Idiáquez el consideraria afecte de mers trastorns que no constituirien cap grau d'incapacitat permanent llevat de la incapacitat temporal”. Tot i les “peculiars circumstàncies”, Antifrau creu que “no es pot concloure ni tan sols preliminarment” que les baixes mèdiques siguin fruit de “maquinacions, d'influències o d'interessos”.

Per poder concloure que les baixes i les incapacitats són improcedents, aquest organisme considera necessari “tenir indicis que s'haurien produït falsedats per part dels beneficiaris i/o dels metges, simulant o exagerant uns i altres símptomes i diagnòstics”. Malgrat tot, a l'apartat de les recomanacions, Daniel de Alfonso, director de l'Oficina Antifrau, recomana a l'Institut Nacional de la Seguretat Social “extremar els controls i les proves mèdiques a l'hora de revisar les incapacitats atorgades a Victor Bayona i a Bakari Samyang al seu dia, atenent al conjunt de circumstàncies constatades”.

A Quatre Camins, esperant resposta a la petició d'indult

Fonts penitenciàries han confirmat a la Directa que, malgrat la presentació d'un recurs per demanar la concessió del tercer grau, Samyang i Bayona encara es troben al mòdul de seguretat del centre penitenciari de Quatre Camins. Aquesta galeria especial acull tots aquells policies, polítics o jutges que, de manera preventiva o per sentència ferma, ingressen en aquesta presó de la Roca del Vallès. Tanmateix, la segona petició d'indult presentada per l'advocat d'ambdós policies, que demanava la revocació parcial de la sentència al govern espanyol, encara està pendent de resposta. Samyang i Bayona aspiren a deixar sense efecte la inhabilitació per poder reincorporar-se a la Guàrdia Urbana quan surtin de la presó, segons expliquen al text de la segona petició d'indult –sotasignada, entre d'altres, per Xavier Garcia Albiol (PP), Sergio Dávila (regidor del PSC a Tiana) i Juan Carlos Ramos (regidor del PSC a Sant Adrià de Besòs), on no fan cap referència als suposats trastorns mentals que han justificat les pensions vitalícies.

Des del Secretariat Permanent del Comitè Confederal de CGT Catalunya s'ha emès un comunicat on asseguren que es tracta d'un procés "irregular de reconeixement de la prestació que podria estar emmarcat en un intent d’ocultació de casos de denúncies de tortures contra aquests agents mentre prestaven els seus serveis per a la Guàrdia Urbana". Afegeixen, en relació a l'arxiu de la denúncia, que es reserven "en cas d'obtenir nous indicis i proves en relació al cas, poder reobrir la causa del cas 4F a l'Oficina Antifrau de Catalunya, o a les instàncies que creguem oportunes".

FONT: LADIRECTA.CAT

- EL PERIODICO. Antifrau qüestiona la pensió de dos urbans condemnats per tortura
Colau: «No té sentit la pensió dels dos urbans condemnats»
Els agents, a la presó, cobren pagues vitalícies de 1.600 a 1.800 euros al mes
El sindicat CGT anuncia més accions legals contra un «procés irregular»

- BTV.CAT: Antifrau veu “qüestionable” la incapacitat concedida a dos urbans implicats en el cas 4-F

- ARA.CAT: Cas 4-F: Antifrau reconeix dubtes sobre la pensió a dos guàrdies urbans condemnats per tortures

- ELTRIANGLE.EU: Les “raonables sospites” per les pensions vitalícies a torturadors

- CCMA: Antifrau veu "grolleres coincidències temporals" en la concessió de pensions a dos agents implicats en el 4-F

- LAVANGUARDIA.COM: Antifraude propone revisar la pensión a los dos guardias urbanos condenados por torturas

Attached documents