CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Aprovada a la Comissió de salut del Parlament nova proposta de resolució sobre l’Hospital de Viladecans

Dilluns, 10 febrer, 2014

ACORDADA A LA COMISSIÓ DE SALUT NOVA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L'HOSPITAL DE VILADECANS

Com ja vam informar, el passat dijous 5 febrer, 2014, la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va acordar presentar una nova proposta de resolució relativa al nostre Hospital.

Per conèixer tots els detalls sobre el desenvolupament d'aquest debat en la sessió de la Comissió de Salut (incloent la nostra "reivindicació incidental"), copia el següent enllaç al navegador:

http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/sequencia/videos?p_cp1=6930916&p_cp2=6932339&p_cp3=6932212

Polítics de la zona ens han facilitat el text dels punts acordats, que s'inclouran en el document que aviat serà publicat:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE EL MANTENIMENT DELS SERVEIS DE L'HOSPITAL DE VILADECANS

Tram. 250-00674/10

PROPOSTA DE TRANSACCIONS DE TOTA LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A PARTIR DE TOTES LES ESMENES PRESENTADES

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Garantir la continuïtat de l'Hospital de Viladecans com a hospital de referència per a Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat amb l'actual cartera de Serveis i nivell de complexitat.

2. En funció de les disponibilitats pressupostàries i dels Criteris de Contractació d'activitat dels Hospitals d'Aguts, però amb una variació mai inferior a la mitja del conjunt del sistema hospitalari català, garantir a través del Contracte de centre la suficiència financera anual per a la continuïtat de la cartera de Serveis actuals i el seu increment en el futur; així com la capacitat futura d'assolir la demanda assistencial del territori (mèdica i quirúrgica).

Fusió 3 i 7. Elaborar el Pla funcional de l'Hospital de Viladecans abans de l'estiu del 2014 i planificar dins el període 2015-2018 l'especificar l'ampliació del nou Hospital de Viladecans d'acord amb el pla funcional per garantir l'adequada prestació de la cartera de serveis i la cobertura de les necessitats de la població de referència.

4. Retirat.

5. Mantenir l'activitat de l'hospital i, d'acord amb la Planificació dels Serveis per a l'any 2014, analitzar la possibilitat d'incrementar-la.

6. Mantenir l'aliança estratègica entre l'Hospital de Viladecans dins ICS i la cooperació amb Bellvitge.

Fusió 8 i 9: Informar als alcaldes de Viladecans, Gavà Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat dels plans director i funcional de l'Hospital de Viladecans així com a les entitats i als agents implicats.

10. Valorar la ràtio metge-pacient de cadascún dels centres de salut de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Begues i Sant Climent, aixi com les llistes d'espera de l'Hospital de Viladecans, dels centres d'atenció primària i del Centre d'Especialitats, i dotar-los dels recursos humans facultatius i materials necessaris per cobrir les possibles deficiències dels centres indicats, en funcions de les disponibilitats pressupostàries però amb una variació mai inferior a la mitja del conjunt del sistema hospitalari català.

Com és d'esperar, si comparem les tres propostes de resolució presentades i les seves respectives propostes d'esmenes (pots veure-les en http://www.parlament.cat/web/actualitat/ordre-dia?p_od0=48010012 ), amb el resultat de la negociació en la Comissió de Salut, hi ha una important distància entre el pretès i que s'ha aconseguit. " Llaurar i fer albardes, tot és donar puntades ". ..

Encara dista bastant de l'expectativa de la SSCGTHV, valorem els petits passos que, amb molta empenta de la ciutadania i de l'estament polític de la nostra àrea d'influència, es vénen donant en favor del manteniment d'un Hospital "amb cara i ulls ".

Si el Govern de la Generalitat finalment decideix dur a terme tot el que li ha demanat al Parlament en els últims mesos, estem a punt d'entrar en una nova etapa en la lluita en defensa del nostre Hospital: saber si es fa, què es fa i què no es fa, en el supòsit nou Hospital de Viladecans.

En aquesta etapa, des de la SSCGTHV, estarem molt atents a les qüestions de major incidència en el futur del nostre Hospital: la cartera de serveis i la seva contractació, el projecte d'ampliació realitzat l'any 2008, la vinculació a l'ICS, la capacitat de seguir resolent una altíssima parcel·la dels problemes de salut tributaris d'hospital dels ciutadans dels cinc municipis, l'adequada dotació econòmica, l'increment vegetatiu de la població previst pels propers anys, etc.

DEFENSEM L'HOSPITAL DE VILADECANS!

SECCIÓ SINDICAL CGT HOSPITAL VILADECANS

Més informació:

- WEB CGT HOSPITAL VILADECANS

- TWITTER CGT HOSPITAL VILADECANS

- TWITTER CGT VILADECANS

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció