CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Aquest any la Generalitat i la UAB treuen al PDI Funcionari una paga extra al no pagar els mèrits de docència i recerca

Dimarts, 29 octubre, 2013

COMPANYS I COMPANYES DEL PDI FUNCIONARI: US HEU ADONAT DE QUE AQUEST ANY LA GENERALITAT I LA UAB US TREUEN UNA PAGA EXTRA, AL NO PAGAR ELS MÈRITS DE DOCÈNCIA I RECERCA DE CATALUNYA?

El personal de la UAB va rebre el passat 19 d’abril de 2013 un correu electrònic de la Gerència de la UAB en el qual s’anunciaven noves retallades salarials per a l’any 2013 que preveu l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/19/2013), segons consta al mencionat correu electrònic. La secció sindical de la CGT a la UAB vol manifestar al respecte:

1) La seva oposició a la retallada que se’ns ve aplicant des de la nòmina del mes d’Abril (amb el epígraf "Reducció GENCAT") com a conseqüència de les mesures aprovades per la Generalitat de Catalunya al personal de les administracions publiques dependents de la Administració Autonòmica.

2) Que la retallada es basa en uns plantejaments confusos i que son al llindar de la il.legalitat, donat que l´objectiu es que el PDI funcionari de la UAB vegi retallada una retribució de una Paga Extra. Encara que la Generalitat de Catalunya no te competències per actuar sobre la base salarial del PDI funcionari, que depèn de la Llei de Pressupostos de l´Estat.

3) Que en la pràctica, el PDI funcionari veurà com desapareixen de les seves retribucions la totalitat o la major part de les percepcions per Mèrits de Docència i de Recerca ("Trams Autonòmics") obtinguts de la Generalitat de Catalunya.

4) Que en la pràctica també veuran como queden en res, o gairebé res, els ajustos de les retribucions en nòmina destinats a pal.liar la pèrdua de poder adquisitiu per l´increment de l´IPC (que figuren a les Nòmines de la UAB associats als "Acords de la Mesa General d´Universitats", es a dir, que els acords de les negociacions mantingudes per part dels sindicats "majoritaris" s´han tornat en no res.

5) Que la UAB ha fet aquestes retallades sense deixar clar que estan afectant als mèrits reconeguts, encara que es proclami retòricament la excel.lencia, i que suposaran la pèrdua de drets adquirits, en la línia imposada pel Govern de la Generalitat, i que s´afegeix a la mateixa política de rebaixes de drets imposada pel Govern de Madrid.

6) Que s´estan fen deduccions en nòmina que poden superar les quantitats del conceptes estrictament dependents de les partides autonòmiques, i que exigim a l’Equip de Govern de la UAB que es retornin les quantitats retallades indegudament, així com els corresponents interessos de mora, tot recordant que el Rector té una responsabilitat directa en l’aplicació de mesures que pugin resultar il•legals, i que estem avaluant en aquest moment.

7) Que animem a tot el PDI funcionari a que reclami els diners que se li han retallat indegudament, amb interessos de mora, adreçant un escrit convenientment registrat al Rector amb còpia al Gerent en funcions.

Secció Sindical de la CGT
Universitat Autònoma de Barcelona
http://cgtuab.wordpress.com/
https://twitter.com/cgt_uab

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció