CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Cada ciutadà ha pagat 1.846 euros per sanejar la banca espanyola

Divendres, 26 octubre, 2012

La banca va acaparar la major part de les ajudes públiques concedides l'any 2010 per superar la crisi econòmica, de manera que cada resident espanyol va aportar 1.846,67 euros per sanejar a les entitats financeres, segons es desprèn de l'informe anual d'ajuts públics que elabora la Comissió Nacional de la Competència (CNC).

En total, els ajuts destinats al sector financer van sumar 87.145,47 milions l'any 2010, el 8,20% del PIB i el 99,59% de les ajudes anticrisi d'aquest exercici (87.497.000), i el 94,2% dels ajuts públics totals, que van sumar 92.500 milions.

Entre les ajudes a la banca, l'informe inclou el Fons d'Adquisició d'Actius Financers, el sistema de garantia per a entitats, l'esquema general d'actuació del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), la reestructuració de Caixa Castella-la Manxa i de Caixa Sud, la injecció de capital a la CAM, l'ajuda de rescat a NCG Banc, a Unnim i a Catalunya Banc, la recapitalització i mesures de liquiditat per Banc de València i l'ajuda a favor de Bankia-BFA.

La resta de les ajudes anticrisi s'anomenen ajudes de marc temporal i són les que s'orienten a sostenir les empreses de la resta de sectors econòmics que compten amb instruments específics d'ajuda per fer front a la crisi

Aquests ajuts van sumar 351.870.000 en aquest exercici, fet que suposa un lleuger retrocés respecte al 2009 i el 0,41% de les ajudes anticrisi. A més, van suposar el 0,03% del PIB i 7,46 euros per cada ciutadà.

En qualsevol cas, les ajudes anticrisi registrar un fort increment el 2010 en sumar 87.497.000, un 52% més que el 2009 (57.400 milions) i un 3.596,5% més que el 2008 (2.367 milions). A més, la xifra suposa el 8,23% del PIB i 1.854,13 milions per ciutadà.

En percentatge de PIB, les ajudes per superar la crisi han passat de nivells significativament inferiors a l'1% del PIB a superar el 8% en l'exercici analitzat.

En canvi, les ajudes d'una altra naturalesa van arribar als 5.000 milions en aquest mateix exercici, fet que suposa el 0,47% del PIB i uns 106 euros per persona. La partida més important d'aquestes ajudes va ser la dirigida a Indústria i Serveis (4.328,53 milions), seguida de l'agrícola-pesquera (528 milions) i els transports (146 milions).

AJUDES TOTALS

Amb tot, els ajuts públics globals concedits a l'any 2010 van sumar 92.500 milions d'euros, fet que suposa un increment del 46% en comparació amb la xifra de 2009 (63.022.000),

Així, les ajudes públiques van aconseguir en aquest exercici el 8,70% del PIB enfront del 5,92% del 2009, i van passar de suposar 280 euros per cada ciutadà a suposar 1.960 euros per cada persona resident a Espanya.

FONT: LAVANGUARDIA.ES

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció