CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Cal seguir lluitant contra la privatització de l’ensenyament

Dissabte, 2 juliol, 2016

MENYS TANCAMENTS PERÒ MÉS RETALLADES.

CAL SEGUIR LLUITANT CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DE L'ENSENYAMENT

Si no hi ha canvis al darrer moment, es tancaran 54 aules de P3 en centres públics que s'han de sumar a les ja tancades en cursos anteriors i que continuen generant una progressiva pèrdua de grups públics.

Els grups que es tancaran són molts menys que els previstos a l'inici del procés de matriculació. Igualment suposen una nova i greu retallada que no ve sola, com ho demostra la pèrdua del caràcter lectiu de la reducció de 2 hores setmanals a majors de 55 anys.

La disminució dels tancaments previstos no obeeix en cap cas a la voluntat política del govern sinó a la mobilització de les comunitats educatives contra els tancaments i la massificació i a l'increment de demanda de l'escola pública en relació amb la privada.

Les lluites sí que han servit, i han de continuar

És evident que el govern tenia planificat tancar més línies públiques de les que finalment es tancaran. Les primeres dades de línies a tancar duplicaven les que finalment s'han donat ara. Les comunitats educatives de les localitats afectades han reaccionat abans i millor que en cursos anteriors. A nivell local s'han fet assemblees, concentracions, recollit signatures i presentat mocions als ajuntaments. La pressió de les comunitats educatives ha forçat a votar en contra dels tancaments de línies fins i tot a grups municipals d'ERC (que està al govern que les està tancant) i ha fet que altres partits presentessin diverses mocions i propostes de resolució al Parlament.

La baixada de ràtios per evitar els tancaments a P3 i la massificació a secundària ha
estat una reivindicació central i que ha forçat una resposta, encara que parcial, insuficient i mal gestionada per part del Departament: s'ha abaixat la ràtio dels P3 de 1 45 centres d’alta complexitat a 22 alumnes per aula. La baixada de ràtios havia de ser generalitzada i suficient per evitar tots els tancaments i incrementar l'atenció a l'alumnat. A més, en molts casos es va trucar des de la inspecció a la direcció d'alguns centres perquè prenguessin la decisió de manera immediata, fet que ha generat algunes respostes negatives per manca de confiança i per la por a les possibles conseqüències que podria tenir una mesura presa de manera tan opaca.

El govern obeeix la LOMCE però desobeeix el Parlament de Catalunya

El Govern de JxSí, que no s'atreveix a desobeir el Tribunal Constitucional o la LOMCE,
ha desobeït el Parlament de Catalunya en diverses mocions i propostes de resolució aprovades en contra de tancar línies abans de la preinscripció, de manera unilateral, i fins i tot una que explicitava que no s’havia de produir cap tancament de línia al Baix Llobregat.

Tot i això, creiem que la constància en la pressió –sobretot per part de les famílies–, les concentracions davant dels Serveis Territorials, les persistents exigències de reunions i d'explicacions i, en definitiva, la lluita que s'ha donat ha influït en la reducció final del nombre de tancaments.

És per això que des de CGT pensem que mocions, resolucions o propostes de llei per si mateixes no generen els canvis, sinó que aquests s'aconsegueixen amb la mobilització i la pressió necessàries perquè les reivindicacions arribin, s'aprovin, es posin en pràctica i no quedin en un calaix després de votar-les a favor.

Més demanda pública tot i els greuges en contra

Hem denunciat reiteradament que en els processos de matriculació s'està afavorint el creixement de l'oferta privada en detriment de la pública, és a dir, s'intenta arribar a una privatització encoberta de l'educació. Els càlculs de demanda per determinar l'oferta inicial de línies es fan a la pública amb ràtios de 25 alumnes mentre que els concerts es mantenen amb 20 (i veurem si no amb menys). A més, aquests càlculs previs han tornat a estar molt per sota de la demanda que han tingut realment els centres públics. En diversos casos s'ha ofert una línia en centres que tindrien prou alumnes per omplir-ne dues i això ha fet que, al disminuir les possibilitats d’obtenir-hi plaça, hi hagi hagut una disminució de la demanda. També es reiteren els tancaments preventius de línies públiques abans de la preinscripció a centres que, casualment, tenen escoles concertades a prop que ofereixen totes les línies fins al final de tot el procés i, en canvi, en aquests casos no és fins al setembre que es decideix si es modifica el concert. D’aquesta manera gaudeixen de l’avantatge d’aplegar part de l'alumnat que havia demanat en primera opció plaça en algun centre que pateix un tancament.

Des de CGT considerem que totes aquestes diferències en les condicions del procés de matriculació entre centres públics i concertats no són una casualitat i tenen per objectiu un transvasament d'alumnat de la pública cap a la privada i la reducció d'oferta pública en benefici de la privada, és a dir, una privatització de l'educació pública.

A més, d’un temps ençà hi ha un descens en el percentatge de nens i nenes matriculats en l’etapa d’educació infantil. La situació econòmica de moltes famílies, les despeses en material i menjadors (ajuts que també han patit retallades) i, en alguns casos, la manca d'oferta pública suficientment a prop, incrementen el nombre de famílies que decideixen no portar els i les seves filles a l'escola en l'etapa infantil.

Malgrat la davallada demogràfica i que els totals de matriculació generen un descens en la preinscripció a centres públics i privats, la demanda a la pública s'ha mantingut notablement per sobre de la demanda a centres concertats.

Ara més que mai: cal suprimir concerts

Ja fa molts anys que des de CGT Ensenyament defensem la supressió dels concerts educatius mitjançant la progressiva integració dels centres concertats a la xarxa pública o a la xarxa privada no finançada amb diners públics.

Però aquesta mesura és ara més necessària que mai per diverses raons. Les retallades pressupostàries en educació han afectat la pública mentre que als centres privats, que fan de l’educació un negoci, s'han incrementat els concerts. Els escàndols d'abusos a menors en centres religiosos concertats i la complicitat de les seves patronals per amagar-ho han posat en relleu la manca de control públic sobre aquests centres privats però que reben diners de tothom.

Per últim, l'existència de concerts a escoles privades, anomalia educativa de l'estat espanyol però també blindada des del govern de la Generalitat i per la LEC, s'ha justificat històricament per la manca de capacitat d'acollir tota la demanda d'escolarització des dels centres públics. Doncs bé, l'actual descens en la demanda educativa fa que els centres públics a moltes zones puguin acollir perfectament tota la demanda d'escolarització. L'article 11 6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació esmenta com a possible causa de supressió dels concerts quan “les previsions de necessitats d'escolarització del districte, àrea d'escolarització, o en el seu cas, del municipi on està ubicat el centre, no justifiquen la concertació de les unitats sol·licitades, atès que és suficient l'oferta de llocs escolars que presenten els centres sostinguts amb fons públics del districte, àrea d'escolarització, o en el seu cas, el municipi.”

Pendents de la supressió dels concerts amb menys de 20 alumnes

Encara més greu que una normativa que afavoreix la privatització mitjançant els greuges esmentats és que, a més, també sigui afavorida gràcies a l’incompliment d’aquesta pròpia normativa. Ja al llarg del present curs hem detectat algun centre concertat amb grups inferiors a 19 alumnes per aula i al qual no se’ls ha suprimit el concert. Això i les irregularitats detectades a Badalona, a on sembla que es van manipular dades per no perdre concerts, ens fa estar molt pendents de totes les línies concertades que no han arribat a 20 alumnes en la fase de matriculació i que, a causa de la davallada que comentàvem, en són bastantes.

Des de CGT exigim al Departament el conjunt de les dades referides a la demanda de places concertades i a totes les modificacions i supressions de concerts educatius que d'aquestes se n'han de derivar.

No admetrem que el proper curs es mantingui cap concert educatiu amb una ràtio per sota de la que estableix una normativa que ja suposa un tracte de favor cap als centres privats.

Insistim que, més que mai, cal suprimir els concerts a les escoles privades començant, de manera immediata, pels centres religiosos i que segreguen per sexe i seguint per una integració progressiva de la resta cap la xarxa pública o cap la privada sense subvenció pública.

Butlletí l'Esquerda:
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/tancament_cursweb.pdf

CGT Ensenyament
http://cgtense.pangea.org/
http://www.facebook.com/CGTENSE
https://twitter.com/CGTEnsenyament

Attached documents