CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Calendari escolar: un debat d’esquenes al professorat i a la realitat dels centres

Dimarts, 3 novembre, 2009

Després de la “cortina de fum” del curs passat quan el Departament escampava el globus del calendari escolar en plena mobilització del professorat dels centres públics, ara es recupera de nou el debat a partir d’una proposta presentada al Ple del Consell Escolar de Catalunya el 7 d’octubre. Aquest en concret planteja establir pels propers cursos unes modificacions que resumiríem en:

* Els alumnes iniciarien les classes una setmana abans (no podrien quedar menys de 5 dies per la preparació del curs al setembre)

* Per compensar el seu període de descans els alumnes tindrien un setmana de “vacances” al febrer i el Consell planteja el que caldria en relació a les activitats de lleure, beques, espais (escoles obertes), etc.

* No es defineix encara tampoc que passaria amb la resta dels dies que el professorat té per a preparar el curs, si s’haurien de fer al febrer o al juliol. I per tant la proposta encara no es defineix si al febrer serien vacances pel professorat o treball no lectiu.

* Es proposa mantenir la jornada intensiva al mes de juny i la possibilitat de començar a les 8 del matí.

* Establir criteris homogenis en l’aplicació de la sisena hora en els centres.

El document que es proposa en el Ple del Consell Escolar de Catalunya, que no es vinculant per les decisions del Departament d’Educació, ofereix en safata una sèrie de plantejaments oberts perquè el tripartit novament tregui la màxima rendibilitat electoral, donant resposta al que des de fa temps es considera com a una demanda social per part de pares i mares en quant al calendari escolar i les vacances del alumnes. Una tàctica, la de buscar la confrontació entre pares i professorat, que recordem ja va fer servir recentment amb la imposició de la sisena hora als centres públics. El Conseller a més, no té en consideració el Consell Escolar com ha demostrat convocant una roda de premsa prèvia en la qual ha donat per feta la posició del Consell escolar, abandonant la sessió de treball i impedint una votació en el si del Consell.

La proposta del Departament no s’aguanta per enlloc

Els arguments i les conclusions que resultaven de l’estudi que un grup de treball per encàrrec del Departament presentava el curs passat, no es diferencien gaire dels del Consell Escolar. L’objectiu aparent de buscar una millora en la distribució o “racionalització” de les vacances escolars, ja no poden enganyar ningú. No només no representen cap millora pedagògica ni social, sinó que a més deixen de banda les veritables necessitats de les nostres aules: ràtios, plantilles, recursos humans i materials, etc. Ja en el seu moment el propi Conseller i els “experts” del grup de treball reconeixen que:

"El Departament no té previst garantir que les escoles estiguin obertes durant aquest parèntesi festiu i resulta difícil la contractació de monitoratge en aquest època. Malgrat s’oferissin ajudes perquè les associacions de pares d'alumnes i els ajuntaments puguin organitzar activitats extraescolars planteja seriosos problemes de conciliació amb els horaris familiars i laborals, i al final el cost acabarà recaient sobre les famílies".

Si considerem que una modificació del calendari ha de suposar una millora per l’alumnat, cal tenir en compte que una jornada escolar equilibrada ha de contemplar el temps de lleure i sobre tot, per a la
conciliació amb la vida familiar. L’escola té una finalitat educativa més enllà de la funció social que faciliti l’ocupació laboral dels pares. I és en aquest sentit on l’administració ha d’implicar-se amb la gratuïtat de les activitats del lleure i on les empreses han de permetre una major flexibilitat horària sense sancions ni reduccions retributives perquè els pares puguin dedicar més temps als fills. A més, resulta que comparativament a Catalunya les vacances escolars no es diferencien gaire de la resta d’Europa ni dels calendaris escolars d’altres comunitats autònomes. I per contra a primària amb la implantació de la sisena hora, es fan un total de 1.050 hores l’any. Els nostres alumnes fan més hores que cap altre país d’Europa i per tant els que tenen la jornada escolar més llarga. Aspectes aquests, que sí son determinants en la millora del rendiment i de la qualitat educativa.

Posant més traves a la tasca docent, la proposta no té en compte la feina del professorat i és un element més que dificulta l’organització del nostre treball. Un “suma i segueix” que va començar amb la sisena i amb la recent “proposta” de les hores extres.

Avançar l’inici de les classes significaria reduir encara més el temps de preparació del curs. En un moment en el qual les modificacions curriculars i metodològiques, precisen de més treball de coordinació i planificació per part del professorat.

Implicaria avançar el procés de matriculació sense garanties de recollir les incorporacions tardanes i amb més problemes per la creixent demanda escolar.

La incompetent burocràcia del Departament no està preparada per avançar la planificació de les plantilles dels centres, ni d’assegurar que el primer dia estiguin complerts els equips docents.

Es planteja suprimir la jornada intensiva del juny amb el conseqüent empitjorament de les nostres condicions laborals i del desenvolupament de les classes per aquestes dates (o pensa el Conseller instal·lar aire condicionat als centres). Un horari que es permet, no ens oblidem, de manera justificada amb l’increment d’hores resultants de sortides i colònies al llarg del curs.

Cal parlar de modificacions horàries i de calendari si tenim clar que ha d’aportar millores a l’ensenyament públic. Però cal fer-ho amb la implicació de tots el ens de la comunitat educativa, i per tant, el professorat no pot quedar novament exclòs del debat i la participació. I s’han d’abocar tots el recursos humans i materials necessaris que permeti conjugar conciliació laboral-familiar en el dret a una educació pública gratuïta, amb el reconeixement de la tasca pedagògica docent més enllà de l’horari lectiu.

Federació d'Ensenyament CGT Catalunya

www.cgtcatalunya.cat/cgtense

Descarrega't el butlletí L'Esquerda sobre el calendari escolar a:

www.cgtcatalunya.cat/cgtense/IMG/pdf/calendari_escolar0909.pdf

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció