CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Campanya de CGT en defensa d’un treball públic digne

Divendres, 26 gener, 2018

Per un Treball Públic DIGNE

Des de CGT i les Federacions que treballem en el Sector Públic, volem denunciar que les polítiques autoritàries imposades a les classes assalariades des de l'inici de “la crisi-estafa”, han comportat, no només despossessió i robatori de drets públics essencials per a la vida (com la sanitat, l'educació, les cures, la cultura, la comunicació, els transports públics, les prestacions socials….), sinó que ha afectat directament a la concepció social del treball públic i, per tant, a l'ocupació de les persones que treballen en el sector públic, fins a presentar-ho com a “ineficient, malversador, etc” per a, d'aquesta manera, mercantilitzar aquest treball i lliurar-lo a les grans corporacions empresarials per garantir-los beneficis privats.

La privatització -l'externalització- dels Serveis Públics (SSPP) per qualssevol de les modalitats formals-jurídiques, té la seva sustentació política en la modificació de l'article 135 de la CE i posterior Llei 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la qual embrida a totes les Administracions de l'Estat (central, autonòmica i municipal), impedint-los l'endeutament i superació del dèficit que Brussel·les ha fixat per a l'Estat Espanyol, a més de les polítiques de congelació de convocatòries de places per cobrir els llocs necessaris en els SSPP, i la pèrdua de centenars de milers d'ocupacions públiques per la via de l'acomiadament i la no renovació de contractes.

El capitalisme liberal, és la despossessió dels serveis essencials per a la comunitat a través de la seva mercantilització i les privatitzacions de les empreses públiques, per mitjà de les quals es prestaven part d'aquests serveis -patrimoni de tota la societat-, per ser convertits en negoci.

Diners que han estat transvasats al negoci privat, pel mecanisme de reducció de la despesa pública, que s'acosta als 78.000 milions d'euros a l'Estat Espanyol.

Les retallades són dramàtiques per a la majoria social. Cap dels béns comuns es lliura d'aquesta barbàrie: l'educació, la sanitat, l'habitatge, les prestacions de desocupació, les cures, la dependència, la cultura, les pensions, les inversions en el públic…

Les conseqüències d'aquestes polítiques en l'ocupació pública i en les rendes salarials ha suposat la destrucció de 156.000 ocupacions i la pèrdua d'un 17% real en la despesa salarial, la infrainversió en els mitjans i la precarització generalitzada en tota la cadena de treball.

El Treball Públic és “aquell” que no ha de ser mai mercantilitzat i la seva gestió es realitza des de l'Estat en totes les seves estructures, la central, les autonòmiques, les regionals, les municipals, i les empreses “públiques”, sota qualsevol de les modalitats existents avui en el nostre sistema jurídic normatiu.

La gestió del Públic no pot basar-se en criteris de rendibilitat mercantil, sinó en el principi de suficiència (sempre existiran recursos perquè els serveis públics arribin de manera universal a tota la població) i en el principi d'eficiència, és a dir, la seva gestió ha de ser eficient sense incórrer en un “mal negoci”, doncs en cas contrari s'estaria violant el principi de suficiència.

CGT exigeix en aquesta campanya “Per un Treball Públic Digne”:

- La recuperació de tota l'ocupació pública destruïda i la cobertura de totes aquelles ocupacions necessàries per prestar uns Serveis Públics amb suficiència i eficiència.

- La dignificació del treball públic que suposa tenir plantilles adequades en quantitat i qualitat per a la prestació pública del servei a la comunitat.

- La recuperació dels Serveis Públics externalitzats i mercantilitzats i la no privatització de cap servei públic.

- La jornada de 35 hores per a tot el personal que treballa en el sector públic per a, d'aquesta manera, repartir el treball.

- La recuperació de tot el poder adquisitiu robat en salaris des de fa diversos anys, bé via congelacions, bé via retallades directes per Decret, i l'increment dels salaris futurs segons la inflació real, la qual cosa comporta també clàusules de revisió.

- La desaparició de les Mútues “privades” i que el treballador/a quan es trobi en Incapacitat Laboral, percebi el 100% de la seva base de cotització.

- L'increment de les Pensions Públiques en un percentatge que els dignifiqui i les faci suficients per cobrir les necessitats bàsiques per a la vida.

DIGNIFICAR EL TREBALL PÚBLIC, EN BENEFICI DE TOTES I TOTS

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT

http://cgt.org.es/noticias-cgt/comunicados/%E2%80%9Cpor-un-trabajo-publico-digno%E2%80%9D

dtpvvtzwsaajfj1.jpg

p9_cartellcampanyaocupaciodigna_petit.jpg

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció