CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Carta demanant un posicionament homogeni en la denegació dels ERTOs al Transport Públic

Divendres, 10 abril, 2020

Des del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya s'ha fet arribar a Josep Ginesta (Secretari General de Treball, Afers Socials i Famílies) i a M. Luz Bataller i Cifuentes (Directora general d’Inspecció de Treball de Catalunya) una carta denunciant els ERTOs que s'estan produint a empreses de transport públic.

Aquestes ERTOs no tenen base legal i no té sentit que es permetin des de l'administració, encara menys si tenim en compte que ja hi ha casos en els que el mateix tipus d'ERTO ha estat denegat, com ha passat amb MOHN Baix Bus.

Contingut de la carta:

Actuacions sobre ERTOs al transport públic

Des del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya volem traslladar-vos el preocupant abús que estan fent empreses del sector de transport públic dels ERTOs, realitzant-los sense cap causa que els justifiqui.

Entenem que la Inspecció de Treball pot estar en situació de saturació pel número d’expedients presentats, però observem que cal un posicionament homogeni en els realitzats en aquest sector doncs les causes i context són equivalents.

Recentment la Inspecció de Treball ha denegat un ERTO a l’empresa ‘Autobuses Mohn’ mitjançant una resolució expressa bastant després dels cinc dies marcats per a fer una primera valoració, fent que l’empresa hagués d’abonar a la plantilla el salari dels 17 dies que portava actiu l’ERTO. La mateixa situació es va produir a l’empresa BaixBus.

• Com vostès saben el transport públic de passatgers és un dels indicats en l’article 34.6 del RDL 8/2020.

• Que el Decret/Llei de la Generalitat de dia 17 de març estableix en el seu article 13, en el capítol de transport públic, que es procedirà a l’abonament a les empreses dels posibles increments de despeses en transport o disminució del ticketatge.

• Que la ATM (Autoritat del Transport Metropolita) a la seva circular 4/2020, i dins de les indicacions del decret llei de 17 de març, establia els costos salarials per posible flexibilització de la plantilla com a despeses computables.

En definitiva, els marcs jurídics són prou clars per determinar que no coexistiexen causes per realització d’ERTOs per causa major un cop sent òbvia la compensació que se’n derivarà a les empreses de transport públic i la seva consideració de sector essencial segons el RDL 8/2020.

Tot i així, encara hi ha empreses que han presentat ERTOs en aquestes situacions i que encara no han tingut el mateix tractament en base a aquests fets, de forma homogènia al realitzat a BaixBus i Mohn.

Algunes d’aquestes empreses són: MOVENTIS, OLIVERAS, ROSANBUS, MOHN, CASAS, MONBUS i altres.

Per tant, des de la CGT de Catalunya requerim es realitzin resolucions expresses sobre les diferents empreses del transport públic que han presentat ERTOs i es realitzin les oportunes regularitzcions (abonament a la seguretat social de posibles pagaments a nòmines, restabliment de nòmines per part de les empreses als i les treballadores). Cal garantir homogeneitat per evitar discriminacions i adaptar-se a la regulació existent.

Quedem a l’espera de resposta.

Carta en PDF

Attached documents

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció