CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Carta Oberta de la Secció Sindical de CGT a la Rectora de la UAB, a propòsit de la catàstrofe al Japó

Dijous, 17 març, 2011

La por no ha de guiar les nostres vides, ni ser la força motriu de les decisions polítiques. Però les polítiques energètiques europees (de la UE, els estats i els partits institucionals), que han estat promovent l'energia nuclear i la recerca del màxim benefici a curt termini per a les corporacions propietàries de les mateixes, han quedat en evidència amb la catàstrofe que està patint la població japonesa. Ha quedat clar que ni la millor tecnologia, ni les normes més rigoroses poden impedir accidents nuclears. Els riscos que afecten la seguretat en el funcionament de les centrals nuclears són impredictibles, i la gestió dels residus segueix sense tenir solucions tècniques viables.

Per tant, torna a ser necessari posar sobre la taula que cap estat pot prendre decisions que posin en risc, no solament la seva població, sinó tota la humanitat. Ara, quan ja semblava estar tot escrit, la catàstrofe a Japó ha donat proves empíriques sobre la inseguretat que envolta la producció d'aquest tipus d'energia, fins i tot allà on sembla que els sistemes de prevenció estiguin més desenvolupats.

És necessari, ara més que mai, tornar a denunciar les polítiques que busquen allargar al límit del risc el funcionament de velles instal·lacions, com les de Fukushima (del mateix tipus que la de Garoña). Però també cal exigir renunciar a la continuïtat i ampliació dels programes nuclears, que estaven sent assumits de manera impertorbable pels governs europeus, espanyol i català.

Les proves científiques han de ser la guia de les decisions, i si faltava l'evidència última dels riscos innecessaris que comporta el càlcul egoista de governs i corporacions, ara ja disposem d'ella.

Així les coses, des de CGT UAB, ens volem dirigir a tu, com a representant del Govern de la nostra Universitat, perquè prenguis una postura clara sobre aquest tema. Sabem que et preocupa la seguretat de les persones, perquè ha estat un tema reiterat en els últims comunicats que s'han emès des del Govern de la UAB, enfront de suposats riscos, mai ben comprovats i, en res, comparables a les proves constatables de les conseqüències de la producció d'energia atòmica, materialitzada en fugides radioactives (majors o menors segons els casos), en explosions de centrals (de major o menor gravetat) i en residus, la perillositat dels quals afectarà nombroses generacions futures.

Per tot això, et demanem que:

1.- Es faci una declaració des de la UAB, denunciant les polítiques energètiques basades en la fissió nuclear, com a polítiques que promouen la inseguretat per a la vida de les persones i elevats riscos mediambientals.

2.- Es renunciï explícitament al fet que en la UAB es realitzi qualsevol tipus d'investigació científica encaminada a posar en funcionament o a mantenir en ús instal·lacions nuclears, declarant improcedents els possibles convenis amb administracions o corporacions que tenen com a finalitat aquest objectiu.

3.- S'exigeixi als governs europeus, i particularment als governs de l'Estat Espanyol i de la Generalitat de Catalunya, que estableixin un pla de desmantellament de les instal·lacions nuclears en funcionament al nostre territori, i que promoguin les tecnologies d'energies renovables i netes, que fàcilment podrien implementar-se per obtenir similars nivells d'energia disponible que en l'actualitat si es derivessin cap a elles totes les inversions que actualment es destinen a les tecnologies nuclears i a pal·liar les conseqüències de les mateixes (seguretat de centrals i de transports, manteniment i reparació d'avaries en instal·lacions, obtenció de combustibles, instal·lacions i protecció de residus radioactius).

4.- Que la UAB refermi el seu compromís d'un consum energètic responsable, el publiciti i, en la mesura de les seves possibilitats, cerqui incidir en el debat públic en favor d'un ús mesurat i sostenible de l'energia.

Secció Sindical de la CGT a la Universitat Autònoma de Barcelona

http://webs2002.uab.es/secciocgt/