CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CCOO, UGT i CSIF signen novament la pèrdua de la nostra capacitat adquisitiva i dels nostres drets laborals al sector de l’Administració Pública

Dijous, 29 octubre, 2009

El passat 25 de setembre, el Ministeri d’Administracions Públiques del Govern central va signar un acord amb CCOO, UGT i CSIF per al període 2010-2013 que té les següents repercussions.


Retribucions salarials

2010: increment salarial del 0,3%

2011: increment salarial a negociar

2012: increment salarial a negociar

Revisions salarials

2012, primer trimestre: una única paga amb la desviació que s’hagués produït entre els increments salarials i els IPC de 2010 i 2011.

2013, primer trimestre: una única paga amb la desviació que s’hagués produït entre l’increment salarial i l’IPC de 2012.

Fons de pensions

2010: aportació de l’Estat del 0,3%

2011: aportació de l’Estat del 0,5%

2012: aportació de l’Estat del 0,7%

Altres apartats de l’acord

Negociació de l’Estatut del Personal Docent no universitari.

Es torna a fixar l’objectiu del 8% en la taxa de temporalitat (en el nostre cas interins/es i substituts/es) de les empleades i empleats públics.

Es crea un observatori per privatitzar determinats serveis públics.

Es preveu la regulació de la jubilació parcial, en el termini de 12 mesos.

Es manté el compromís de desplegament normatiu de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Es creen meses de negociació d’àmbit estatal de sanitat, ensenyament, justícia i universitat.

Es preveu una negociació sobre la normativa d’eleccions sindicals.

Es revisaran les normatives d’incapacitat laboral i del règim de classes passives.

Valoració de CGT Ensenyament

A nivell salarial suposa la consolidació de la continuada pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i treballadores de les administracions públiques. Durant els darrers anys, de forts increments de la inflació, els nostres salaris es contenien en funció d’un hipotètic i sempre frustrat IPC previst pel Govern central. Ara, la pèrdua del nostre poder adquisitiu té a més l’efecte exemplaritzant per a la resta de treballadors i treballadores. Com poden CCOO i UGT acceptar aquestes condicions econòmiques pels empleats i empleades públiques mentre diuen que es posaran en peu de guerra si la crisi econòmica només afecta als salaris dels treballadors i treballadores?

L’acord deixa un ampli marge de maniobra al Govern central (a l’actual o a d’altres després de les eleccions generals, que no té l’obligació de respectar-lo) durant els propers anys i no es produirà consolidació salarial en el cas que se’ns faci una paga de compensació al 2012 i una altra al 2013. Serà únicament el que coneixem com a bufanda, però que no consolida com a augment salarial pels mesos següents.

Contràriament, el Govern central sí està disposat a mantenir la seva aportació (0,5% anual) als plans de pensions. Sí hi ha diners públics per fomentar un pla de pensions del qual se’n beneficien fonamentalment el BBVA, CCOO i UGT.

Això explica la ploma fàcil i la comprensió d’aquests sindicats envers la delicada situació econòmica per la qual travessa l’Estat i la política del govern socialista.

El Govern central tracta de reduir el dèficit públic retallant els salaris, l’oferta pública d’ocupació, les contractacions i la cobertura de les substitucions i CCOO, UGT i CSIF li ho permeten.

L’externalització i la gestió indirecta que es proposen precaritza la feina i té com a conseqüència: el prestamisme laboral, les dobles o triples escales salarials, la generació d’hores extres mentre es retalla o es destrueix ocupació pública, les traves per a la conciliació de la vida familiar i laboral... mentre s’incrementen dels llocs de treball de lliure
designació i dels càrrecs de confiança.

Tornar a parlar sobre el màxim del 8% d’interins/es i substituts/es o sobre l’aplicació de la jubilació parcial a les administracions és una pressa de pèl, atès que aquests temes i d’altres d’aquest acord ja han estat signats i incomplerts en anteriors pactes.

CGT Ensenyament proposem:

* Recuperació del poder adquisitiu perdut els últims anys i establiment de la clàusula de revisió salarial amb caràcter permanent.

* Rescatar les aportacions a plans de pensions i integrar-les com a salari directe.

* Modificar el marc general de la negociació col·lectiva en el sector públic perquè es garanteixi la representació real del conjunt dels treballadors i treballadores públiques i dels seus sectors.

* Augment dels diners públics destinats als sectors i serveis públics com a garantia de repartiment de la riquesa i major justícia, equitat i solidaritat social.

* Defensa i increment dels drets laborals, socials i salarials dels empleats i empleades públiques com a garantia d’un servei de qualitat als ciutadans i ciutadanes.

Federació d'Ensenyament de la CGT de Catalunya

>>> Adjuntem L'Esquerda en format pdf.

Attached documents