CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CELLS, culpable d’infringir el Conveni Col·lectiu

Diumenge, 30 setembre, 2012

La ITSS (Inspecció de Treball i Seguretat Social) ha aixecat acta d'infracció contra el consorci públic CELLS (Consorci per a la construcció, equipament i explotació del Laboratori de Llum Sincrotró), encarregat de gestionar el sincrotró ALBA, per incompliment del Conveni Col·lectiu en relació a la superació de període de prova.

Els fets que han causat la decisió es remunten al 2012.04.30, quan una treballadora va ser acomiadada adduint que no havia superat el període de prova. La ITSS considera que el procediment seguit per part del consorci vulnera el Conveni Col · lectiu del propi Consorci. En ell s'estableix (articles 13.6 i 13.7 del conveni) que el cap de la Divisió a la qual pertany el treballador ha d'elaborar un informe i elevar-lo al director amb la proposta de continuació o no del treballador. A més, s'estableix que és el mateix Cap de Divisió qui ha despatxar amb el treballador el contingut de l'informe.

Aquest informe en cap cas ha de ser elaborat pel cap de Secció, que és el cap directe del treballador. La ITSS considera que el fet que sigui el cap de Divisió l'encarregat d'elaborar aquest informe no és neutre, i té com a objectiu que la decisió surti de l'àmbit directe del cap de secció per tal de garantir l'objectivitat de la decisió. El consorci es va defensar adduint que el càrrec de cap de Divisió corresponent estava vacant en aquell moment, però no obstant això una resolució del propi consorci publicada al DOGC del 2012.02.02 estableix explícitament que les funcions de cap de Divisió són transferides al director del Consorci, i en cap cas al cap de secció corresponent. La ITSS considera que el consorci ha incomplert el Conveni Col · lectiu en els següents aspectes:

1) L'informe va ser elaborat per la cap directa i no pel cap de Divisió de la treballadora afectada, amb el consegüent risc de parcialitat en l'informe i perjudicant per tant els drets de la treballadora.

2) El contingut de l'informe va ser despatxat (sense proporcionar còpia) amb la treballadora pel seu cap de Secció conjuntament amb la cap de Recursos Humans, i no per la seva Cap de Divisió (o el director en cas de ser dit lloc vacant) tal com estableix el Conveni Col · lectiu i la resolució publicada al DOGC.

A més l'inspector considera que el Consorci no va proporcionar tota la informació pertinent al Comitè d'Empresa tot i haver-la aquest sol · licitat per poder defensar els drets de la treballadora.

Cal destacar el fet que la notificació de l'acomiadament seguida de l'exigència d'abandonar immediatament el centre de treball es realitzés per la cap de la treballadora i la cap de recursos humans al despatx de l'última, fora de l'horari de presència obligatòria i en un dia en què molts treballadors estaven absents gaudint el pont de l'1 de Maig, minimitzant per tant el nombre de possibles testimonis. A més, a la treballadora li va ser denegada la seva petició de despatxar l'informe amb el director (com era el seu dret). Tot això deixa clar la intenció del consorci d'ocultar tot el possible el cas, així com la seva escassa voluntat de permetre als treballadors defensar-se davant aquestes circumstàncies.

La forma d'actuació del consorci en aquest cas va provocar la indignació i mobilització de la plantilla, incloent la signatura d'una carta de solidaritat amb el comiat signada per una àmplia majoria de la plantilla, així com una vaga que va paralitzar l'activitat del sincrotró al juny .

Fins ara el consorci no ha fet cas a aquesta mobilització, però la resolució de la ITSS avala les reclamacions de justícia i transparència dels seus treballadors.

Més informació:

WEB CGT CELLS: https://sites.google.com/site/cgtcells/

TWITTER CGT CELLS: https://twitter.com/CGTCells

E-MAIL: synchrotron.cgt@gmail.com

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció