CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT a la Diputació de Barcelona: Puntualitzacions a la gerència del Respir

Dimecres, 5 agost, 2015

PUNTUALITZACIONS A LA GERÈNCIA DEL RESPIR DE CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Puntualitzacions de la Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona respecte les declaracions fetes per la Gerent del Respir per a persones amb discapacitat intel·lectual del Recinte Mundet a la Directa (https://directa.cat/actualitat/diputacio-de-barcelona-tanca-parcialment-un-centre-persones-amb-diversitat-funcional):

1. És rotundament falsa la seva afirmació segons la qual "la majoria de la plantilla la conformen funcionàries i només es recorre a una borsa de treballadores temporals per cobrir incidències". En aquest centre hi ha només 10 funcionaris de carrera. A banda, hi ha 6 interins fins a provisió de plaça, i la resta dels llocs de treball, fins a arribar als 30 que hi ha, es cobreixen de forma habitual mitjançant suplències temporals depenents d'una borsa de treball (14 persones en total). D'aquestes companyes, n'hi ha que porten treballant al Respir més de 10 anys encadenant contractes de suplència. Només amb les places de funcionaris + interins no es podria cobrir la ràtio d'aquestes 14 places cobertes amb suplències temporals, de les 30 places necessàries per al servei. Per tant, aquestes places o llocs de treball haurien de ser considerats d'estructura. Tot això és perfectament demostrable mitjançant contractes i planilles horàries de les companyes del centre. Aquesta dinàmica de cobrir llocs de treball que haurien de ser d'estructura mitjançant suplències temporals (sovint de molt curta durada) és també habitual a l'altre centre de Respir del Recinte Mundet, el de gent gran (Pavelló Nord). Es tracta, objectivament, d'una política de personal deliberadament precaritzadora, impròpia i indigna d'una administració com la Diputació.

2. Respecte l'afirmació segons la qual, en cas de trasllat provisional a les dependències de l'antic CAD Mundet, "no es podria garantir la qualitat assistencial que s’està oferint ara i que és imprescindible per acollir certs perfils d’usuaris" (la qual és acompanyada del lamentable comentari "Estem parlant de persones, no d’arxius”), volem dir el següent: El Centre d'Atenció diürna per a persones amb Discapacitat psíquica (CAD) de Mundet va estar plenament operatiu durant dècades fins al seu tancament (per motius polítics) fa aproximadament un parell d'anys, prestant un servei relativament similar al que es presta al Respir. Estem parlant, doncs, de les dependències d'un centre assistencial, no pas d'un magatzem de logística, i la pretensió segons la qual proposar reubicar provisionalment en el mateix part de les usuàries del Respir pugui ser comparable a desar-hi mobles és poc menys que ofensiva, a banda d'absurda (i demostra prou bé el tarannà de qui la sosté). En qualsevol cas, des de la CGT considerem que aquesta és l'opció de reubicació més senzilla mentre durin les obres del Respir, atesa la seva proximitat, i el caràcter de les instal·lacions. Evidentment, si no hi ha cap interès ni voluntat per part de la Gerència ni de Recursos Humans de reubicar res, com sembla que és el cas, ni l'antic CAD Mundet ni cap altra dependència de la Diputació complirà les condicions requerides, per un simple judici a priori, i sense que ningú no s'hagi de molestar en comprovar-ho. Però considerem si més no de mal gust que aleshores això es justifiqui fent servir com a argument la "garantia de la qualitat assistencial que s'està oferint", quan s'està optant, en realitat, per enviar bona part de les usuàries cap a casa (i les treballadores a l’atur), deixant-les sense cap servei, ni amb qualitat ni sense.

3. Segons es reconeix a les mateixes memòries del Respir, la demanda social d'aquesta mena de servei duplica l'oferta pública. No es pot, per tant, reduir d'aquesta manera el nombre de places assistencials, quan fa falta cobrir necessitats en col·lectius vulnerables amb una situació econòmica complicada, la qual fàcilment pot afectar l'estat de salut dels familiars cuidadors. Menys encara quan estem parlant de l'únic centre totalment públic d'aquestes característiques que hi ha a la ciutat de Barcelona (els altres són concertats). És imprescindible, doncs, seguir oferint un servei amb un nombre, com a mínim, similar de places d'atenció. Com a mínim, ja que som del parer que les places en serveis de Respir assistencial haurien d'augmentar. L'ampliació de places es justifica, com hem dit, per l'increment de demanda que tenen aquests serveis. Entre els casos atesos se'n troben alguns de veritable urgència social. I un centre d'urgències socials no es pot tancar sens més. Quines opcions tindran les famílies durant els 6 mesos que se'ns diu que duraran les obres? (6 mesos que estem ben segures, per experiència, que s'allargaran, per la qual cosa parlar d'un any és una estimació més realista). La Gerent del Respir calla sobre tot això i l'únic que fa en les seves declaracions a la Directa és tirar pilotes fora, com també fan a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, tot demostrant una més que preocupant insensibilitat social.

Volem aprofitar també per a insistir a la Presidència de la Diputació en les nostres demandes en relació a aquesta qüestió, comunicades formalment per escrit el 16 de juliol (https://cgtdiba.wordpress.com/2015/07/22/cgt-pel-manteniment-de-les-places-assistencials-i-dels-llocs-de-treball-al-servei-de-respir-discapacitats-de-la-diputacio-de-barcelona/). Unes demandes sobre les quals a dia d'avui encara no hem rebut resposta (més enllà de les evasives i la negació del problema que va fer la Mercè Conesa en ser preguntada sobre això a l'última sessió plenària de la corporació a Can Serra). Aquestes eren i són:

· Un compromís explícit per part de la Corporació de reubicació de les places assistencials i dels llocs de treball del Centre de Respir per a discapacitats mentre durin les obres de reforma.

· Que aquesta reubicació es faci, de forma preferent, a les dependències de l’antic CAD Mundet o bé en algun altre espai dins del mateix recinte. En qualsevol cas, estaríem disposats a acceptar alguna altra ubicació, sempre i quan els motius ens fossin degudament argumentats i fossin raonables.

· Que no es perdi cap plaça assistencial ni cap lloc de treball mentre durin les esmentades obres, i que un cop acabades aquestes es reprengui l’activitat normal del centre.

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

Dilluns, 3 d’agost de 2015


La Diputació de Barcelona tanca parcialment Respir, un centre per a persones amb diversitat funcional

Les actuacions per a l’ampliació i condicionament de l’equipament es faran en dues fases i suposaran una reducció del seu servei a la meitat durant aproximadament mig any. La CGT ha reclamat el manteniment tant de la cobertura del servei com dels llocs de feina ja que els considera essencials per a les famílies de les usuàries.

Esther Bermejo - 29/07/2015 - Directa

La Diputació de Barcelona (DIBA) iniciarà el novembre un projecte d’obres al seu centre Respir residencial per a persones amb diversitat funcional intel·lectual amb l’objectiu d’ampliar de 28 a 32 els llits disponibles i de portar-hi a terme millores relacionades amb la climatització, els tancaments i l’accessibilitat. Durant els sis mesos que està previst que s’allarguin els treballs, les places d’acollida temporal que ofereix aquesta instal·lació ubicada al Recinte Mundet es reduiran al 50%, fet que podria comportar també una disminució de les seves necessitats de personal. En aquest sentit, la secció sindical de la CGT de la DIBA ha reclamat el manteniment tant de la cobertura del servei com dels llocs de feina als nivells actuals mentre es realitzi l’actuació, ja que els considera essencials per a les famílies de les usuàries.

Les estades temporals que el Respir ofereix a persones amb diversitat funcional intel·lectual suposen un temps de descans per a les seves cuidadores, que sovint es troben exhaustes de portar a terme sense gaire suport una desgastant tasca. Per això, són molt demandades. Segons Cecília Navés, gerent del centre, l’ocupació mitjana se situa al voltant del 90%, podent arribar al 100 per cent els caps de setmana. Malgrat aquestes xifres, no s’ha previst un emplaçament alternatiu per a les usuàries mentre durin les obres, sinó que aquestes “es faran en dues fases per no deixar de donar el servei” i els primers mesos de l’any, “quan la demanda és una mica menor”, assegura Navés. La gerent del Respir considera que aquesta reducció temporal de llits, així com les molèsties que la intervenció pot provocar a residents i treballadores, són el sacrifici necessari per fer una “inversió de futur”.

La secció sindical de la CGT a la Diputació, en canvi, sí que va suggerir el mes de juny una reubicació temporal de les residents i les treballadores a l’antic Centre de dia per a persones amb diversitat funcional psíquica del mateix recinte, el CAD Mundet, que es troba des de fa tres anys sense cap ús de tipus assistencial. A més, en un escrit presentat al registre de la DIBA el passat 16 de juliol, exigia a aquesta administració que no es perdés cap plaça residencial ni cap lloc de feina durant les obres. La gerent del Respir assegura que ni aquesta proposta de reubicació ni altres opcions que s’han estudiat per minimitzar l’impacte de l’actuació són viables, ja que no es podria garantir la qualitat assistencial que s’està oferint ara i que és imprescindible per acollir certs perfils d’usuaris. “Estem parlant de persones, no d’arxius” i afegeix que “l’edifici del Centre de Dia no està en ús, ni tan sols té dormitoris”. Elena Martínez, delegada sindical de CGT del Respir, no comparteix aquest parer i considera adequades les instal·lacions com a “solució provisional”. “No té habitacions com a tals, però allà es feia vida residencial fins a les cinc de la tarda; s’hi dinava, s’hi feien sessions de fisioteràpia...”, recorda.

Suplents amb molta continuïtat

La reducció de les places per a usuàries fa témer a les treballadores, tot i que no ha estat confirmada, una pèrdua temporal de llocs de feina. Això se sumaria, en alguns casos, a una inestable situació laboral que la CGT considera “precària” i “indigna”. Martínez explica que hi ha treballadores del Respir que encadenen de manera continuada contractes de suplència des de fa anys i que, en moltes ocasions, són avisades de les seves incorporacions el dia abans de l’inici de la feina.

Segons la delegada sindical, de les 30 posicions que són necessàries per cobrir els tres torns, els funcionaris només en cobreixen nou. De la resta, se n’encarrega personal interí o suplent. Navés, per la seva banda, nega l’existència d’aquesta precarietat i assegura que la majoria de la plantilla la conformen funcionàries i només es recorre a una borsa de treballadores temporals per cobrir incidències. Donada la naturalesa de la tasca, no sempre es pot garantir l’estabilitat, assegura. Tot i així, la gerent conclou que “la plantilla de funcionaris està dimensionada per cobrir el servei perfectament”. Respecte a la demanda de personal de suplències mentre es facin les obres, afirma que no pot preveure-la donat que aquesta respon a necessitats circumstancials.

* Notícia publicada a la Directa.
https://directa.cat/actualitat/diputacio-de-barcelona-tanca-parcialment-un-centre-persones-amb-diversitat-funcional

Més informació:

- TWITTER CGT DIBA BCN

- WEB CGT DIBA BCN

La Diputació de Barcelona vol reduir el nombre de places del Servei EL RESPIR i acomiadar a la meitat de la plantilla, per fer unes obres.

Hi ha la possibilitat de mantenir el nombre de places i, també, dels llocs de treball, fent servir unes altres instal·lacions de la pròpia Diputació.

Si us plau, si estàs d’acord SIGNA aquesta petició i sobretot... PASSA-LA!!
https://www.change.org/p/presidenta-de-la-diputaci%C3%B3-de-barcelona-sra-merc%C3%A8-conesa-que-s-atengui-la-nostra-sol-licitud-en-el-sentit-de-mantenir-el-nombre-de-places-de-respir-la-qualitat-del-servei-i-els-llocs-de-treball-actuals?recruiter=374695704&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink

Attached documents