CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La CGT de Catalunya trasllada a la Generalitat mesures i propostes per millorar la seguretat dels professionals de la salut enfront agressions

Dimarts, 30 gener, 2024

Catalunya és el territori de l’Estat on més s’han incrementat els registres d'agressions a professionals sanitaris, segons les dades del darrer informe del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), on el 35% del total d’agressions registrades es van produir a Catalunya. Podeu consultar el darrer informe del Sistema Nacional de Salut que recopila les dades de totes les CCAA.

Tal com indica la instrucció estatal 3/2017 sobre agressions a professionals de la salut, s’ha observat un notable augment d’agressions referides a amenaces, vexacions, insults i inclús lesions adreçades a professionals de la salut, especialment en horari nocturn, centres d’atenció primària i en serveis d’urgències. A aquestes cal afegir-hi robatoris, sostraccions i petits furts, identificats principalment en aquells centres que no disposen de sistemes o mesures de vigilància permanents. La suma d’ambdues reflecteix una clara tendència a l’alça quant al nombre global de fets registrats.

Davant l’entitat de la problemàtica persónal i social derivada d'aquest tipus d’actes i de la seva especial incidència en tot el territori espanyol, potser fa necessari impulsar noves mesures a les ja existents i un marc d’actuació més ampli, inclòs el social.

Els serveis més afectats són en el següent ordre: consultes, admissions, hospitalització i urgències. Els seus motius van ser, en un 34% l’atenció percebuda per l’usuari; en un 30% demandes de l’usuari, i en un 18% el mateix acte sanitari i l’organització o l’assistència prestada. La major tendència es dona en centres públics, i les víctimes són més altes en dones. En quant a l’agressor, la tendència és que sigui home i pacient o familiar d’aquest.

És per aquesta raó que hem demanat la cobertura de tots els professionals amb una Assegurança de Defensa Jurídica amb assistència les 24 hores del dia, que cobreixi les despeses de defensa de l’assegurat davant fets derivats de la seva feina i la reclamació de danys i perjudicis.

També hem demanat poder implementar l’aplicació Alertocorps a Catalunya. Per fer-ho primer cal revisar que tot el persónal sanitari estigui registrat al REPs (Registre Estatal de Professionals Sanitaris) ja que hem observat categories que no hi consten. D’acord amb el Reial Decret 640/2014 i normes que el desenvolupen, des de l'any 2018 les persónes treballadores del sector sanitari considerades en la professió sanitària, haurien de figurar en el Registre Estatal de Professionals Sanitaris (*REPS) per diverses raons.

AlertCops és una aplicació per a mòbils que va néixer arrel d'una iniciativa a nivell de la Unió Europea, destinada a l'atenció i gestió generalitzada d'alertes en l'àmbit de la seguretat ciutadana, en aquest cas implementada específicament per a persónal sanitari amb un botó SOS i diverses funcionalitats. Un canal directe, discret i molt eficaç per a poder comunicar qualsevol fet d'urgència o circumstància de risc del qual s'és víctima o testimoni.

El ministre de l'Interior, en compareixença pública, el 6 d'abril del 2020, relativa a la crisi del COVID-19, assenyalava que la Secretaria d'Estat de Seguretat, afecta a aquest Ministeri, havia posat en funcionament una nova funció de l'aplicació AlertCops específica per a les persónes treballadores del sector de la salut en cas d’agressió, així com per a les víctimes de violència de gènere.

I finalment, també hem demanat que es valori la protecció dels centres atenent el nivell de risc i freqüència de l’activitat delictiva enregistrada i de la seva evolució, tenint en compte la vulnerabilitat que implica la presència o no de sistemes de seguretat i de mesures de seguretat privada. En aquest sentit concret, és el propi Ministeri qui destaca com a factor dissuasori de primera ordre la presència física d’efectius de seguretat en els centre sanitaris: