CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT convoca un seguit de vagues a Renfe-Operadora

Dimarts, 21 juliol, 2009

ES DESFERMA LA CONFLICTIVITAT A RENFE-OPERADORA. CGT TÉ CONVOCADES DIFERENTS VAGUES, PER LA NEGATIVA ACTITUD DE L'EMPRESA EN DIVERSES NEGOCIACIONS OBERTES.

En ple període estival, la Direcció de Renfe-Operadora no solament passa de buscar solució als greus problemes que té plantejats, derivats del descens dels tràfics ferroviaris a causa de la crisi econòmica, si no que a més la seva negativa actitud en diverses negociacions obertes, està provocant que des de diferents organitzacions sindicals s'hagi convocat un rosari de vagues per als pròxims dies.

Les vagues convocades per CGT, en el conjunt de la xarxa ferroviària es concreten en:

- 1. Vagues de 0 a 24 hores, els dies 31 de juliol i 1 d'agost, per a tot el personal de l'empresa, pels següents motius:

Inexistència d'un Pla d'Empresa com operador ferroviari que garanteixi el futur de la mateixa, que contempli, entre altres qüestions, la internalització de totes les càrregues de treball que genera RENFE-Operadora i garanteixi la inexistència d'excedents de personal.

Eliminar els excessos de jornada mitjançant la seva conversió en nous llocs de treball per a generar ocupació a RENFE-Operadora, i garantir el gaudi dels descansos compensatoris en temps de descans en compliment de l'establert en el RD 1561/1995 de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball.

Redistribució de les càrregues de treball en els quadres i gràfics de serveis dels distints col·lectius, evitant els actuals desequilibris. Així com portar a terme accionis mobilitat voluntàries que de forma ordenada redistribueixi al personal tant dintre i entre les diferents dependències i àrees d'activitat de l'empresa.

Inexistència d'acord sobre la Classificació Professional per a tots els treballadors de RENFE-Operadora, que entre altres coses, eviti la discriminació de qualsevol tipus tant dintre com entre col·lectius, i potenciï la qualitat i professionalitat dels seus treballadors en totes les branques de la seva activitat.

- 2. A partir del 31 de juliol, vaga indefinida tots els dilluns des de les 7 fins a les 10 hores i tots els divendres des de les 12 a les 16 hores.

Està convocat tot el personal operatiu, dels nivells 3 al 6, pels següents motius:

Necessitat de concursos de trasllat i ascens per a la categoria d'Interventor AVE Supervisor de Serveis a bord i falta de concreció de les places d'ascens a Interventor en Ruta

- 3. A partir del 27 de juliol, vaga indefinida tots els dilluns i divendres, des de les 7 fins a les 9 hores. Està convocat el personal operatiu de les estacions de rodalia, incloent als Interventors. La vaga està motivada per la imposició empresarial de funcions no recollides en el conveni col·lectiu, al personal de les estacions de rodalies que ha obtingut la categoria de Factor.

Madrid, 20 de juliol de 2009.

SFF-CGT

www.sff-cgt.org/