CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT de l’Institut de Cultura de Barcelona no ha signat “El pacte del Picasso”

Dilluns, 16 desembre, 2013

LA SECCIÓ SINDICAL CGT INSTITUT DE CULTURA BARCELONA
NO HA SIGNAT "EL PACTE DEL PICASSO"

L'ICUB perd " la marca Barcelona Picasso"

A partir del 1 de gener 2014 el museu serà gestionat per una entitat privada. Amb la Fundació Museu Picasso l'Ajuntament de Barcelona es treu la cotilla legal que l'impedeix desenvolupar certes activitats com a Administració Pública al Museu Picasso. Entre altres l'obligació de mantenir les condicions jurídiques i econòmiques actuals de les treballadores/s i de les futures contractacions.

No es justifica que ho hagi de gestionar una fundació, que formalment és una entitat privada. El museu Picasso és per la seva activitat cultural i contingut econòmic l'equipament municipal més rendible, a part d'una icona de la Ciutat de Barcelona
El Pacte de Garanties sobre integració del personal del museu Picasso de l'ICUB en la FMPB perjudica clarament a les treballadores

El personal funcionari serà adscrit en una comissió de servei irregular, ja que les comissions de serveis només s’estipulen entre Administracions Públiques amb una duració màxima de dos anys i en aquest cas serà a una entitat privada, prorrogable d'acord de les dues parts.

El personal laboral fix de l’ICUB passarà a dependre d'una altra empresa pel “mecanisme” de successió d'empresa" i interí amb l'oferta d'un contracte d'interinitat per vacant passarà a un règim laboral precari de forma immediata. El retorn voluntari a l'Ajuntament del personal laboral serà segons "les necessitats del servei."

En les futures contractacions de la FMPB hi hauran diferències salarials entre els integrats per l’ICUB i els contractats directament per la fundació.

I cap oferta de millora de les condicions socio-econòmiques.

La gestió del museu passa a ser de gestió privada íntegrament i es liquida la funció pública.

Barcelona, 4 desembre 2013

CGT INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

Més informació:

- CGT ICUB

- CGT AJUNTAMENT DE BARCELONA