CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT denuncia la política laboral del sector marítim

Dimecres, 23 novembre, 2011

- La CGT denuncia la política laboral marítima seguida a l'Estat espanyol, que ha representat la destrucció de més del 30% de l'ocupació en el sector, i llança una Campanya "En defensa de l'ocupació i de les professions marítimes".

- Dels 78.100 cotitzants al Règim Especial del Mar (REM) que teníem el 2001, avui només queden 62.000, és a dir un 20,5% menys.

- Alhora, centenars de professionals de la Mar no troben embarcament en el nostre País

La CGT ha dirigit sengles cartes al ministre de Treball, a la Secretaria d'Ocupació i a la Defensora del poble, en les quals es denuncia que pràcticament totes les ocupacions marítimes es cataloguin com de difícil cobertura ( Resolució 30 setembre 2011 - BOE 253 de 20/10/11 ), quan la realitat de l'ocupació en el sector és de creixent atur i de serioses dificultats per a gairebé totes les professions marítimes per trobar feina.

CGT, igual que altres organitzacions sindicals i professionals marítimes, considerem que aquesta Resolució és un factor de precarització del sector mar, en tant que significa acceptar contractacions què, a més de no comptar amb la suficient qualificació experiència professional, constitueixen pràctiques de dúmping social i factor de depreciació del preu de la mà d'obra, disminuint significativament els costos de producció dels empresaris i augmentant la productivitat per l'explotació o sobre explotació d'aquesta mà d'obra.

Així mateix denunciem aquesta situació, com una pràctica contrària al nostre ordenament laboral en matèria de contractació, Estatut dels Treballadors, bé siguin treballadors/es autòctons o immigrants, igual que contrària a la Directiva de desplaçament referent a contractacions comunitàries.

El Sector Mar ha perdut 13.153 afiliats a aquest règim especial del Mar de la Seguretat Social (REM), des del 2001 al 2010, sent a data d'avui (dades estadístiques de setembre de 2011) el diferencial negatiu d'afiliació al REM en més de 16.000 persones. Si partim de la dada de 2001 (78.000 esmolats al REM), en aquests 10 últims anys han desaparegut del REM prop del 21% dels cotitzants. Si a aquesta xifra afegim l'atur existent, estaríem parlant d'una destrucció d'ocupació molt superior al 30% en tot el sector marítim - portuari.

Avui, amb unes xifres d'atur superiors als 5 milions, és absolutament inacceptable i socialment inadmissible, que totes les professions marítimes estiguin catalogades com de difícil cobertura, donant a entendre que pràcticament no existeix desocupació en el sector, configurant una falsa realitat sobre la situació laboral i professional de la gent de mar, i abocant-los a l'abandonament de la seva professió.

Per tant des de la Confederació General del Treball, organització sindical representativa en el Sector de la Marina Mercant, reclamem que des de la responsabilitat que exerceixen ministre de Treball, Secretaria d'Ocupació i Defensora del Poble, i en l'exercici de les seves competències, prenguin les mesures oportunes per corregir la situació actual i així, com a primer pas cal que totes les professions marítimes desaparegui l'anomenat catàleg, buscant la recol·locació de tots els professionals aturats i pugui ser la Marina Mercant font d'ocupació per als companys d'altres sectors marítims com la Pesca, afectada també per una permanent reducció de vaixells i embarcacions.

Des de la CGT hem posat en marxa una Campanya "En defensa de l'ocupació i de les professions marítimes" a fi d'animar als treballadors i treballadores de la mar, a les organitzacions sindicals i professionals d'aquest àmbit, a tots aquells afectats pel que aquí denunciem a que facin arribar la seva protesta a l'administració. Per això hem posat dues plataformes d'enviament de Cartes a disposició de qui vulgui, animant no només a la participació sinó a fer seva la campanya.

València, 22 de novembre de 2011 - CGT Sector Mar

Dades estadístiques. Font Ministeri de Treball i Immigració

>>> Més informació i enllaços al web http://rojoynegro.info/articulo/accion-sindical/cgt-denuncia-la-politica-laboral-del-sector-maritimo

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció