CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT denuncia la presència d’amiant a la seu de la brigada municipal de Cerdanyola

Diumenge, 20 gener, 2019

Amiant en dependències municipals de Cerdanyola on hi ha 60 treballadors i treballadores realitzant les seves feines

L'equip de govern de l'esquerra transformadora no pren mesures

Uns seixanta treballadors i treballadores de la brigada municipal d'obres de l'ajuntament de Cerdanyola, fan els seus treballs en un local amb amiant, segons informes del propi ajuntament i del Comitè de Salut laboral, es constata que hi ha perill per als treballadors per la presència de l'agent cancerigen.

El risc es produeix com a conseqüència de les deficiències que afecten l'edifici del Carrer Camp núm. 56, propietat de l'ajuntament de Cerdanyola,i que són denunciades des de fa anys.

En concret la degradació en la coberta de l'edifici, es remunta almenys, al mes d'octubre de 2015, tal com es recull en l'informe tècnic “…l´estructura de ferro que suporta el sostre està patint una deterioració important tant amb els possibles perills que podria comportar..”

Els perills descrits es referien a la proximitat d'humitats a les instal·lacions elèctriques. Malgrat l'existència de plaques de fibrociment en la coberta, la seva possible perillositat no s'avalua, fins a tres anys després en què, en data 23 de novembre de 2018 l'informe tècnic emès per l'arquitecte tècnic municipal recull sense cap dubte els riscos d'exposició a l'amiant derivats de la degradació de les plaques de fibrociment.

L'informe proposa el trasllat de la plantilla. El comitè de seguretat acorda per unanimitat, el dia 11 de desembre que s'abordin les mesures preventives abans d'un mes, perquè ningú segueixi exposat al risc i s'insta al trasllat a un local adequat.

Malgrat tot això, a data 16 de gener de 2019 des de CGT desconeixem que s'hagi pres cap mesura per a salvaguardar la salut i la vida dels treballadors. Mentrestant, la plantilla continua treballant en el local, prolongant d'aquesta manera la seva exposició a un mineral cancerigen com és l'amiant i que es ve donant des de fa ja massa temps.

CGT exigim que es tanquin les dependències amb amiant i que es reubiqui a la plantilla en un lloc que anar a treballar no suposi jugar-se la vida ni la salut. És intolerable la passivitat dels polítics de l'esquerra transformadora que gestionen l'ajuntament.

CGT - Administració Pública Barcelona

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció