CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT denúncia que TMB-TB regala a CCOO, UGT i SIT 32.458 hores sindicals anuals per sobre del que marca la llei

Dimecres, 18 març, 2015

 
CGT denuncia que TMB-TB regala a CCOO UGT i SIT 32.458 h. anuals per sobre del que marca la llei
 
CGT Autobusos interposa conflicte col·lectiu per no aplicar-se en l'empresa l'Art. 10 del Reial decret 20/2012 sobre "Reducció de crèdits i permisos sindicals" que estableix que:
 
"... En l'àmbit de les administracions públiques i organismes, entitats, universitats, fundacions i societats que en depenen, a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, tots aquells drets sindicals, que sota aquest títol específic o sota qualsevol una altra denominació, es contemplin en els Acords per a personal funcionari i estatutari i en els convenis col·lectius i acords per al personal laboral subscrits amb representants o organitzacions sindicals, el contingut excedeixi dels establerts en l'Estatut dels Treballadors, la Llei Orgànica 11/1985 de 2 d'agost de Llibertat Sindical i la Llei 7/2007 de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, relatius a temps retribuït per realitzar funcions sindicals i de representació, nomenament de delegats sindicals, així com els relatius a dispenses totals de assistència a la feina i altres drets sindicals, s'ajustaran de manera estricta al que estableix aquestes normes.
 
Transports de Barcelona / TMB és una empresa dependent de l'Administració, les seves accions són propietat íntegrament de l'AMB -Àrea Metropolitana de Barcelona- pel que TMB pertany, motiu pel qual les retallades salarials i de servei establerts en el RD 20/2012 s'apliquessin a la plantilla de TB, però el que no s'ha aplicat, i és la que ara es denuncia, en l'eliminació de les hores i rebaixos sindicals que actualment gaudeixen les seccions sindicals de CCOO UGT i SIT que clarament se situen per sobre del que estableix l'Estatut dels Treballadors i la LOLS.
 
No és la primera vegada que CGT denuncia el tracte de favor que la Direcció de TMB té amb les seccions sindicals de CCOO UGT i SIT. El 30-10-210 el Jutjat del Social 25 de Barcelona, ​​en les actuacions 551/2010 va declarar nul els acords verbals pels quals TMB concedia 3 alliberaments sindicals a UGT i dos a CCOO.
 
Actualment CCOO UGT i SIT estan "gaudint" d'hores i rebaixos sindicals molt per sobre del que marca l'Art.10 del RD 20/2012 i en concret:
 
UGT: dos alliberats a la seva Federació (JJ Pérez i Jordi Muñoz) al que cal sumar tres alliberats de la secció sindical més una bossa de 300 hores sindicals. El total d'hores sindicals anuals que UGT gaudeix per sobre del que marca el RD és de (1666x5 + 300x12) 11930 hores
 
CCOO: dos alliberats a la seva Federació (JL Moure i Molina Aurendez) al que cal sumar tres alliberats de la secció sindical més una bossa de 300 hores sindicals. El total d'hores sindicals anuals que CCOO gaudeix per sobre del que marca el RD és de (1666x5 + 300x12) 11930 hores
 
SIT: 3 alliberats de la secció sindical més una bossa de 300 hores sindicals. El total d'hores sindicals anuals que el SIT gaudeix per sobre del que marca el RD és de (1666x3 + 300x12) 8598 hores.
 
La suma d'hores sindicals d'aquests tres sindicats que ara CGT denúncia per estar per sobre del que marca el RD és de (11930 + 11930 + 8598) 32.458 hores.
 
A part de la denúncia i del que marca el RD 20/2012 als afiliats / des de CGT ens resulta escandalós que una empresa pública com TMB, propietat de la ciutadania de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​"regali" hores sindicals. Regals que després repercuteixen en els balanços de la nostra empresa i en l'abandó de la responsabilitat representativa dels sindicats que es deixen "dirigir" per la Direcció política de TMB.
 
Conflicte col.lectiu a TMB-TB per les hores extres fora de conveni de CCOO,UGT i SIT presentat al Departament d´Empresa i Ocupació per CGT TMB BUS.

SECCIÓ SINDICAL TMB-TB AUTOBUSOS BCN

Més informació:

Saturnino Mercader -Delegat de CGT a TMB-Autobusos- Tel. 692 05 77 51

- WEB CGT TMB BUS

- TWITTER CGT TMB BUS

- PÀGINA FACEBOOK CGT TMB BUS

Attached documents