CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT Ensenyament crida a la vaga general el 29M

Dimarts, 27 març, 2012

CONTRA LA REFORMA LABORAL, EL PACTE SOCIAL I LES RETALLADES A L’ENSENYAMENT PÚBLIC:

VAGA GENERAL EL 29 DE MARÇ!

- La reforma laboral

L’11 de febrer es va posar en marxa, mitjançant Decret-Llei, la més agressiva i destructora Reforma
Laboral que els diferents governs s’han atrevit a implantar en les últimes dècades. Aquesta mesura suposa
un retrocés de decennis en els drets laborals de totes i tots nosaltres i emprèn un camí que significarà major
humiliació, precarietat, atur i exclusió social per la classe treballadora. Els continguts més brutals d’aquesta
reforma consisteixen en:

* Acomiadament procedent: per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i de manera individual
o col·lectiva. La baixa mèdica justificada entre 9 i 20 dies és causa d’acomiadament. A més amb 20 dies d’indemnització
per any treballat i amb 12 mensualitats com a límit.

* Acomiadament improcedent: passa de 45 dies per any i 42 mensualitats a 33 dies i 24 mensualitats. S’eliminen els
salaris de tramitació.

* Expedients de Regulació d’Ocupació: ja no seran supervisats per l’administració ni necessitaran acord. Es posaran
en marxa en 15 dies i l’empresa acomiadarà a qui vulgui amb 20 dies per any i un màxim de 9 mensualitats. El FOGASA
carregarà amb una part de la indemnització. Els empleats públics podran ser acomiadaments per causes econòmiques.

* Contracte d’aprenentatge: tindrà una durada d’entre 1 i 3 anys. Podrem ser aprenents fins als 33 anys. Aquest
contracte serà bonificat amb diners públics.

* Contracte per a PIMES: El salari es completarà amb part de la
desocupació del contractat. Tindrà un període de prova d’1 any. Aquest
contracte serà bonificat amb diners públics.

* ETT: es converteixen en agències de col·locació i actuaran com
ho fa l’antic INEM.

* Contractes a temps parcial: a partir d’ara serà legal la realització
d’hores extres perquè es potencia aquesta forma de contractació precària.

* Flexibilitat: desapareixen les categories professionals. L’empresa
distribuirà irregularment almenys el 5% de la jornada de treball anual.

* Conveni Col·lectiu: les empreses podran deixar sense efecte el
conveni al·legant causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de
producció i canviar al seu gust fins a la negociació d’un nou conveni. Els
convenis d’empresa tindran prioritat sobre qualsevol altre (sector,
província, estat...) i la seva pròrroga en cas de desacord serà només de 2 anys (abans era indefinida fins nou acord).
Amb aquestes noves regles del joc s’aconsegueix: una baixada de salaris generalitzada davant les circumstàncies
imposades, s’instaura l’acomiadament ultrabarat i ràpid ja sigui individual o col·lectiu, s’elimina la supervisió dels
ERO, s’implanta la contractació a temps parcial, en els nous contractes el salari serà el SMI com a referència i els
convenis col·lectius perden gran part de la seva força.

* Acomiadaments col·lectius al sector públic: S’obre a més la possibilitat que els organismes i entitats del sector
públic invoquin causes econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció per redimensionar plantilles, de
moment de laborals -amb el que es pretén alleugerir les estructures administratives que, segons el govern, van créixer
desmesuradament durant la fase de creixement econòmic i que no tenen previsió de tornar a ser sostenibles financerament-. (Disposició addicional segona de la Reforma que afectaria, segons diu, als qui estan subjectes a la Ley de
Contratos del Sector Públic)

- Retallades a l’ensenyament públic i a les condicions laborals i salarials

El 15 de febrer, la coalició CIU-PP va aprovar en el Parlament els pressupostos de la Generalitat i, el 14
de març, la Llei d’acompanyament. Uns pressupostos que sota la dictadura financera de la reducció del dèficit
públic amaguen profundes retallades de drets socials i de serveis públics i un transvasament de rendes de les
classes populars a les benestants.

La retallada dels pressupostos d’Ensenyament: un 4,9% menys que en 2011, les mateixes xifres del 2007,
però amb un increment de més de 120.000 alumnes en centres públics. Aquesta retallada afecta negativament a les
dotacions de funcionament dels centres, beques, formació del professorat, projectes... i plantilles i condicions laborals.

La rebaixa del 5% del sou anual en les pagues addicionals: el 3% en la paga addicional de juny i el 2% restant
en la de desembre. Aquest 5% (que s’afegeix al 5 o 7% que cobrem de menys des de juny de 2010, amb una inflació del 3%,
i a l’1-3% del IRPF ) no és el total de la rebaixa econòmica per aquest any: milers de docents no cobraran el seu primer estadi,
més de 7.000 interins/es (en el nostre sector, companys/es del PAS) veuran reduïts jornada i salari en un 15% ...

Menys professorat del necessari i més càrrega lectiva i de treball: la consellera Rigau ha publicat la Proposta
definitiva de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari durant el període 2012-15 que
redueix les hores de coordinació en horari lectiu, traslladant-les totes o una part important a horari complementari
(tant a primària com a secundària), augmenta les activitats complementàries d’horari fix al centre, a secundària
(de 6 a 9) i retalla les hores de suport d’atenció directa a l’alumnat.

Aquestes mesures tenen una doble dimensió: d’una banda, pretenen assumir els 15.000 alumnes més del curs
vinent amb la mateixa plantilla
(estalviant-se 1.500 docents i no cobrint les jubilacions), que suposarà: ratios més altes,
més feina lectiva del professorat, més càrrega de treball, pitjor atenció qualitativa i quantitativa a l’alumnat; i, de l’altra,
continuar deteriorant les feines de coordinació pedagògica, donant-les un paper subsidiari o complementari. En el
cas de secundària, l’augment de l’horari fix de permanència en el centre, possibilitarà un major incompliment de la
cobertura de baixes i menor contractació de substituts.

Tancament de línies i, fins i tot, d’escoles. Les direccions dels serveis territorials han comunicant a centres
d’infantil i primària que el curs vinent no tindran P3 i que, en cas d’escoles d’una línia i/o en barracots, desapareixeran el
proper curs o a curt termini. L’excusa és la baixada de natalitat al municipi (sense opció a la prematrícula) o les dificultats
econòmiques per engegar noves obres; però en cap moment es posa en qüestió el tancament de línies i de centres privats.
Ans al contrari, s’amplien els concerts a P3 i s’obren nous centres concertats.

- A la vaga general el 29 de març

És hora de prendre el carrer, de manifestar públicament contra aquestes barbaritats, de conquerir de nou els
nostres drets robats i d’eliminar aquesta i altres lleis injustes imposades pels poderosos, els polítics, i els empresaris
i banquers, que són aquells que han induït aquesta crisi.

Per a la CGT és l’hora de rebel·lar-se, de plantar cara i lluitar per DEROGAR aquesta reforma
laboral i les retallades als serveis públics!!

A LA VAGA GENERAL el 29 de març!!

Des de CGT Ensenyament estem convençuts/des que cal anar a pla de lluita que inclogui vagues, tancaments i
altres formes de mobilització i endurir i generalitzar les mobilitzacions per a aturar l’ofensiva.

Federació d'Ensenyament CGT Catalunya

www.cgtcatalunya.cat/cgtense

>>> Número del butlletí L'Esquerda vaga general en document adjunt

Attached documents

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció