CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT Ensenyament davant un possible nou procés d’oposicions: Estabilitat o acomiadaments? Nosaltres decidim!

Dissabte, 6 maig, 2017

Les oposicions: sistema d’accés o filtre?.

Després de sis anys sense oposicions, diversos factors poden forçar els governs de l’Estat i de la Generalitat a treure a concurs milers de places docents durant els propers tres anys. Depenent del procediment que es faci servir, aquest procés pot permetre tant que una majoria de l’actual personal interí passi a ser personal funcionari com que perdin les places que actualment ocupen. Des de CGT estem convençudes que la pressió que exercim serà la clau perquè es prioritzi l’accés a les persones que ara ocupen aquestes places.

Places convocades, previstes i possibles

De les diferents notícies sorgides darrerament sobre oposicions, hem de diferenciar tres blocs de places amb nivells de concreció diferents:

- Places amb convocatòria d’oposicions formalitzada:

- 138 de diferents especialitats d’ensenyament secundari (de cicles formatius)
- 162 per al cos de professors tècnics de Formació Professional

Inici del procediment selectiu: a partir de la segona quinzena de maig de 2017.

Temaris, procediment de les proves, etc a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/

- Aproximadament 2.000 places previstes, amb oferta parcial ja aprovada però sense convocatòria formalitzada, de les quals:

- Cos de mestres: 336 places.
- Cos de professors d’ensenyament secundari: 1.442 places.
- Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes: 13 places.
- Cos de professors d’arts plàstiques i disseny: 10 places.

Aquestes places es poden incrementar en un 10% i se’n reserva un 5% per persones amb discapacitat. Les convocatòries derivades d’aquesta oferta poden sortir a concurs fins a tres anys després de la seva aprovació (2017) tot i que la previsió és que es duguin a terme al 2018.

Places de personal laboral i més informació sobre l’oferta d’ocupació pública a: http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4826#.WQBWK_k2DIW

- Places possibles derivades de l’acord Govern / sindicats (CCOO, UGT i CSIF) per a la “millora de l’ocupació pública”, que incorpora un procés d’estabilització de l’ocupació temporal per reduir la taxa de temporalitat fins al 8% en tres anys. Tal i com expliquem a la nostra esquerda “Sobre l’acord del Govern de l’estat i sindicats d’oferta pública i increment salarial” aquest acord ve provocat per les sentències del TJUE (Tribunal de Justícia de la Unió Europea) i per la necessitat del Govern de buscar “aliats” per poder aprovar uns nous Pressupostos de l’Estat antisocials que ha trobat la col·laboració poc exigent dels sindicats de concertació. De moment, són més un element de xantatge del Govern del PP per aprovar els seus pressupostos que places segures. El nombre definitiu de places que podrien sortir a concurs és indeterminat, podria oscil·lar entre 12.000 i 20.000 a Catalunya, depenent de quina sigui la plantilla docent total quan s’aprovi l’oferta pública i quines es considerin com a consolidades a efectes de fer el càlcul del 8%.

opos.png

Les oposicions no són cap garantia d’estabilitat

Les oposicions convocades per aquest any (les úniques dels tres blocs amb el procediment definit) inclouen una primera prova teòrica eliminatòria a la qual s’ha de treure més d’un cinc per seguir el procés selectiu. Sigui amb la primera prova o amb el conjunt, la fase d’oposició, com en anteriors convocatòries, continua decidint si se sumen o no els mèrits (fase concurs).

Si els milers de places dels altres dos blocs surten a concurs seguint els mateixos criteris, moltes persones que porten anys treballant i que han demostrat la seva capacitat mitjançant la pròpia pràctica docent poden veure’s excloses del procés i desplaçades de la seva plaça actual sense que ni tan sols siguin valorats els serveis prestats, si no arriben a una determinada nota en la primera fase. A més d’un procediment totalment injust, arbitrari i en que l’atzar juga sovint un paper massa important, es tracta d’un sistema d’avaluació que contradiu frontalment els actuals criteris per avaluar, atès que dóna més importància a la vessant memorística i teòrica que a l’aplicació real dels coneixements i procediments, que no és una altra que la pràctica a les aules.

Des de CGT defensem

Que les places a concurs siguin ocupades mitjançant concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori) que prioritzi l’experiència docent, i a on la capacitat docent sigui avaluada en la seva pràctica real i amb participació del màxim de persones possible per reduir l’arbitrarietat que actualment es pot donar tant en les oposicions (amb tribunals amb criteris diferents) com a l’avaluació d’interins i interines (quan el pes de la valoració el té només un/a inspector/a i director/a).

Aquest sistema de concurs seria perfectament assumible mitjançant la creació de comissions d’avaluació àmplies als mateixos centres i permetria avaluar els elements veritablement necessaris per a l’exercici de la funció docent.

El perill d’un “acord d’estabilitat”. Què ha de garantir l’estabilitat del professorat substitut?

Alguns sindicats estan demanant al Departament un acord d’estabilitat per tal que el personal interí actual tingui “garantia” d’ocupar una plaça docent de manera estable. Però depenent d’allò que acceptin, aquest acord pot suposar una vegada més, l’acceptació forçosa d’un seguit de requisits més que un increment de l’estabilitat laboral.

El darrer acord signat el 2011 per USTEC, CCOO, ASPEPC i UGT amb el Departament només permetia acollir-s’hi al personal que portava 3 anys o més treballant l’any 2007 (personal que a la pràctica tindria plaça amb acord o sense) i que a més havia d’estar disposat a un increment de la mobilitat geogràfica (havia d’acceptar destinació en dues delegacions territorials i destinació d’ofici), entre d’altres requisits.

Des de CGT exigim l’estabilitat del personal interí i substitut però, en vista dels darrers acords acceptats pels sindicats de la mesa, desconfiem del que pugui sorgir d’allà. Hem de pressionar per tal de garantir l’estabilitat de totes les persones que actualment ocupen vacant o que fan substitucions sense contrapartides ni requisits addicionals.

És urgent també un pla d’estabilitat real, que garanteixi una contractació per tot el curs d’aquell professorat substitut que treballa gran part del curs amb les intermitències de caps de setmanes i dies entre nomenaments. I igualment, i per combatre la precarietat del professorat substitut, contractacions de com a mínim mig curs quan l’historial de la persona substituta acumula un determinat nombre de dies treballats de més d’un trimestre. Perquè fraccionar l’oferta de treball significa acceptar salaris de misèria amb les dificultats que, a més, comporta per compatibilitzar-la amb d’altres feines.

El paper que juga el Departament d’Ensenyament com a ETT, no és molt diferent del que practiquen altres empreses a l’àmbit privat amb els “contractes escombraries”. Cap de les reduccions de jornada no ha de ser inferior a mitja jornada.

L’increment de plantilles també permet més estabilitat

Des de CGT ja hem defensat que hi havia condicions per seguir pressionant al Govern per forçar, ja per al proper curs, la reducció de dues hores lectives que permetria un increment de 3.500 places més sobre les 5.000 compromeses per a l’aprovació de Pressupostos. En tot cas, hem de seguir pressionant per tal que aquest increment es faci el curs següent i que vingui acompanyat d’un augment addicional, viable i necessari de les plantilles que, a més de reduir ràtios i atendre millor el nostre alumnat, permetria garantir la plaça a totes les persones que actualment treballen, així com la incorporació a la borsa de moltes altres.

Hem d’assegurar la cobertura de les substitucions des del primer dia que es produeixen (permís, baixa, etc. del titular). Aquesta és una reivindicació que va quedar penjada com d’altres en el darrer acord signat pels sindicats de concertació.
Aquest increment de plantilles hauria de permetre, a més, reduir ràtios i millorar el suport a la docència, com venim reclamant, suposaria una millora de les contractacions del professorat interí del bloc 1 i millors perspectives de treball per a les noves incorporacions a la borsa.

El Departament anuncia a les Meses de negociació la seva intenció de retallar i endurir les condicions laborals d’interins/es i substituts/es.

El Departament deixarà de cotitzar a la SS, fins a l’alta mèdica o finiment del permís, el personal interí i substitut de permís per maternitat/adopció o incapacitat temporal a 1 de setembre amb una vacant donada abans de 1 de setembre (se’ls guardarà la plaça però no cotitzaran fins que s’incorporin).

Aquesta nova retallada al col.lectiu interí/substitut representa un greuge comparatiu amb la resta de treballadores i treballadors i la pèrdua en les cotitzacions que repercutiran tant en els subsidis d’atur com en les pensions.

Per a les properes adjudicacions provisionals del curs 2017-18 (que s’hauran de publicar aviat) es vol restablir també l’obligació de participar de tot el personal interí i substitut inclòs al bloc 1: si es participa per vacants senceres, 30 peticions; i si es participa per reducció de mitja jornada, 10 peticions (centre, municipi, comarca).
Des de CGT denunciem que es plantegi aquesta obligatorietat innecessària, donat que ja hi ha molts més candidats/es que places i per tant, el que cal, és un increment substancial tant de les vacants per les jubilacions previstes com de l’augment de vacants per recuperar les retallades de plantilles dels darrers cursos.
I més quan paral.lelament, es continua prioritzant l’adjudicació de propostes de direccions (en molts casos fent servir l’entrevista) o a través de la creació de llocs específics, fets que limiten la lliure elecció de centres.

La mobilització tornarà a ser l’element clau

Malgrat que ens diguin que no és possible canviar l’actual procediment d’oposició per un que prioritzi els serveis prestats perquè la normativa actual no ho permet, els canvis de normativa són voluntat política i nosaltres hem de pressionar per a canviar un sistema d’accés a la funció pública que és injust, obsolet i ineficient. El que dificulta aquests canvis és sovint el conformisme dels propis sindicats de negociadors que donen per bones “millores” com la reducció de la nota de tall de la fase teòrica per a l’accés a la fase de mèrits que segueix deixant fora a moltes persones que, per càrregues familiars o per la pròpia càrrega laboral als centres educatius, poden no arribar a aquestes notes mínimes.

Ni les 2.000 places amb oferta parcial aprovada com les milers que es poden derivar de la reducció de la taxa d’interinitat al 8% tenen establert encara el procediment de concurs i per tant és ara quan hem de pressionar per aconseguir aquests canvis.
Des de CGT Ensenyament fem una crida a tot el professorat a organitzar assemblees i mobilitzacions per tal d’exigir:
- Accés a la funció pública per concurs de mèrits que prioritzi els serveis prestats.
- Garantia d’estabilitat a tot l’actual personal interí i substitut sense requisits addicionals.
- Increment de plantilles per millorar la qualitat de l’ensenyament públic i permetre la incorporació de nou personal docent.

CGT Ensenyament

http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4843

>>> Esquerda sobre oposicions: http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/opos_estabilitat.pdf

arton4843.png

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció