CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT guanya per majoria absoluta les eleccions sindicals a l’Ajuntament de Sant Celoni

Dilluns, 27 juny, 2011

Magnífics resultats dels i les companys/es del sindicat a l'Ajuntament de Sant Celoni (Vallès Oriental). La CGT és presentava per primera vegada en aquest ajuntament, i la bona feina que han realitzat els nostres companys/es ha tingut un resultat espectacular, obtenint la majoria absoluta al comitè:

CGT 10 representants, UGT 3, SFP 1

Més informació al bloc de la secció sindical de CGT:

http://belluguemnos.blogspot.com/

En què creiem, què volem fer i com ho volem fer.

* En què creiem?

En un paper actiu del treballador i la treballadora

Entenem el Comitè d’Empresa com un òrgan de representació dels treballadors i les treballadores, però on la suma del treball col.lectiu és fonamental per a la defensa dels nostres drets.

En la difusió de la informació

Els treballadors i les treballadores que formen part del Comitè han de fer una tasca de difusió del què s’està negociant. D’aquesta manera, la presa de decisions del treballador i la treballadora podrà ser meditada i contrastada.

En la comunicació

La comunicació entre el Comitè i la resta de treballadors i treballadores ha de ser a partir del treball constant i de proximitat.

En la transparència

Donar comptes de les despeses del Comitè i comunicar els acords dels plenaris, comissions o resolucions adoptades en matèria de personal.

En el treball en equip

El treball en equip entre totes les àrees, edificis i categories facilita la defensa i el coneixement dels nostres drets i deures com a treballadors i treballadores de l’Ajuntament. És per aquest motiu, que no creiem en sindicats corporativistes.

* Què volem fer?

Seguint les valoracions que es van fer en l’enquesta que es va passar des del Bloc Belluguem-nos durant el mes d’abril, el treball de tots els integrants de les llistes CGT-Belluguem-nos i aportacions de personal laboral i funcionari de l’Ajuntament, establim els següents eixos d’actuació:

Sensibilització i informació

· Recollir i actualitzar la informació d’interès laboral per als treballadors i treballadores de l’Ajuntament.

· Potenciar instruments de canalització de la informació per a tots els treballadors i treballadores.

· Difondre entre el personal laboral i funcionari una actitud proactiva en la negociació col.lectiva.

Valoració dels llocs de treball

· Treballar per la revisió del catàleg de llocs de treball.

Retribucions i condicions econòmiques

· Reformular el concepte de paga d’assistència i treballar per la seva consolidació.

· Treballar per l’equilibri entre sou, categoria i tasques dels treballadors i les treballadores.

Formació, promoció professional i convocatòria de places

· Potenciar la formació al personal laboral i funcionari des del mateix Ajuntament, aprofitant l’equipament municipal de Formació i Ocupació del Sax Sala.

· Constituir una comissió de formació per tal que es valorin les necessitats formatives.

· Vetllar per la convocatòria de places anual seguint els criteris acordats.

Jornada Laboral

· Treballar per a la jornada laboral amb un còmput anual d’hores.

Prevenció de riscos laborals

· Potenciar la figura del delegat de salut en els centres de treball.

· Recollir les demandes dels treballadors i les treballadores en matèria de riscos laborals i fer-ne el seguiment amb Recursos Humans.

· Vetllar pel compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i actualitzar la seva implementació a l’Ajuntament.

Assessorament i acompanyament

· Vetllar per l’assessorament i acompanyament dels treballadors i les treballadores que tinguin conflictes amb l’Ajuntament.

* Com ho volem fer?

Potenciant la informació i la comunicació Comitè- treballador o treballadora

· Bloc amb tota la documentació i informació necessària:actes, informacions d’interès, etc.

· Mailings.

· Referents d’edifici o àrea: persones que fan de transmissors dels temes que s’estan tractant al Comitè.

· Reunions amb un espai d’atenció al treballador o a la treballadora que ho sol.liciti.

· Assessorament extern:

A partir de les consultes a la Confederació General de Treballadors.
www.cgtcatalunya.cat

A partir de l’assessorament del Col.lectiu Ronda advocats.
www.cronda.com

A partir d’altres organismes segons la temàtica que ens afecti.

Potenciant la participació de tots els treballadors i treballadores

· Grups de treball : Sensibilització i informació, valoració dels llocs de treball, formació, promoció i convocatòria de places, retribucions i condicions econòmiques, jornada laboral i jubilació, prevenció de riscos laborals i assessorament /acompanyament .

· Assemblea: És el màxim òrgan de decisió de tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament. En aquest sentit, cal garantir:

Convocatòria d’assemblees bianuals: per aprovar el pla de treball del Comitè i avaluar-lo.

Convocatòria d’assemblees extraordinàries: per consensuar grans decisions en matèria de personal i que afectin a tots els treballadors i treballadores.

Secció Sindical CGT Ajuntament de Sant Celoni

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció