CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT ha presentat la seva Convocatòria de Vaga General per al 29 de setembre

Dissabte, 28 agost, 2010

"L'objecte de la convocatòria de vaga per al pròxim dia 29 de Setembre de 2010 està constituït per la crida a la participació reivindicativa de tots els treballadors sense cap distinció de situació laboral, sexe, edat o condició social, en l'àmbit territorial de l'Estat espanyol contra la política econòmica-social de l'actual Govern, després de les mesures aprovades per aquest, la reforma laboral, les reformes legals per reduir suposadament el dèficit públic, restringint els drets econòmics i socials dels treballadors, que han suposat un atac frontal contra els drets laborals i socials de tota la població. Els treballadors es veuen obligats a defensar els seus interessos mitjançant aquesta declaració de vaga legal i una mobilització general de tota la societat. "

La Confederació General del Treball (CGT), ha registrat avui divendres, 27 d'agost, davant del Ministeri de Treball i Immigració, resta d'administracions públiques, CEOE, CEPYME... la convocatòria de Vaga General per al 29 de setembre, que afectarà tots els treballadors i treballadores de l'Estat espanyol.

El secretari general de CGT, Jacinto Ceacero, ha realitzat una declaració als mitjans de comunicació, que s'han concentrat a la porta del Ministeri de Treball i Immigració, als quals ha indicant els motius de la convocatòria, i així mateix ha respost a les seves preguntes.

Entre els motius que figuren en el preavís de Vaga General registrat per CGT destaquen:

- La reforma Laboral aprovada pel Govern per mitjà de reial decret, que atempta contra els interessos de les persones treballadores.

- Les mesures aprovades per l'executiu per reduir el dèficit, amb restricció de les despeses socials i la protecció social.

- La política ecològica, que manté del model desarrollista, de producció, distribució i consum sense corregir l'empremta ecològica que causa el mateix.

- La política en matèria educativa, pel desproveïment de mitjans en l'ensenyament públic.

- Les reformes en matèria impositiva, l'increment respecte de les rendes del treball|feina davant les rendes del capital.

- Les reformes sociopolítiques, tals com: la legislació en matèria d'estrangeria, sobre Memòria Històrica i crims del franquisme, la privatització dels serveis públics i el desenvolupament de la repressió sobre els moviments socials.

El sindicat CGT ha manifestat que la Vaga General del pròxim 29 de setembre, és només el primer pas en l'oposició a les polítiques que ve realitzant el govern del PSOE, com també a les mesures que ja s'anuncien en matèria de pensions, jubilació i retalls de la despesa pública per a l'any 2011.

SECRETARIAT PERMANENT DEL COMITÈ CONFEDERAL DE CGT


Extractes de la Convocatòria:

MOTIUS:

1. - La reforma laboral aprovada pel Govern per mitjà del Reial Decret-Llei 10/2010 i el seu desenvolupament i modificacions en la tramitació parlamentària del corresponent projecte de llei.

Les polítiques laborals, socials i econòmiques del Govern, que atempten als interessos dels treballadors i treballadores, són causa de la present convocatòria, amb la consegüent modificació de quantes normes de caràcter general o especial, així com del rang que sigui, atempten, restringeixen o eliminen drets laborals i socials dels treballadors i treballadores de l'Estat espanyol.

Aquestes mesures, unides a les xifres alarmants d'atur, a la reducció de despesa social, a la reforma de les pensions, a la reforma laboral, als milers de milions d'euros públics lliurats a la banca, a la falta de futur per a milions de persones que estan pagant de forma directa la crisi que no han provocat, provoquen la necessitat urgent d'una vaga general de tota la societat.

2. - L'aprovació de les mesures del Govern per reduir el dèficit, Reial Decret-Llei 8/2010.

* Reducció de les retribucions del personal del sector públic.

* La suspensió de la revalorització de les pensions per a l'any 2011 tendència de culpabilització i retall de la pensió de jubilació anticipada, endurint els requisits d'accés a la mateixa.

* Eliminació de la prestació econòmica per naixement de 2.500 euros a partir de Gener de 2011.

* Reducció de les despeses farmacèutiques, revisant els preus dels medicaments exclosos del sistema de preus, adequació del nombre d'unitats dels envasos i dispensació de medicaments en unidosis.

* La supressió per als nous sol·licitants de la retroactivitat del pagament de prestacions per dependència al dia de presentació de la sol·licitud.

* La Reducció entre 2010-2011 de 600 milions d'euros en Ajut Oficial al Desenvolupament.

* La Reducció de 6.045 milions d'euros entre 2010 i 2011 en la inversió pública estatal.

* L'Estalvi addicional de 1.200 milions d'euros per part de les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals.

3. - La política ecològica del Govern mantenint el model desarrollista, sense valorar l'empremta ecològica de l'actual model de producció, distribució i consum, la gestió de l'aigua d'una manera irreversible, generadora de desigualtats entre treballadors de diferents Comunitats Autònomes, i l'incompliment dels mínims objectius de reducció de les emissions acordats internacionalment.

Declarem al seu torn el nostre rebuig de la gestió del Govern en la pròrroga de les llicències i el funcionament de les centrals nuclears en actiu.

La política en matèria educativa, els pròxims pactes en educació, que ha contribuït al desproveïment de mitjans en l'ensenyament públic. l'increment de la càrrega impositiva respecte de les rendes del treball|feina davant les rendes del capital.

Reformes sociopolítiques que de manera directa incideixen sobre les anteriors, tals com la realitzada sobre la legislació d'estrangeria i el seu desenvolupament normatiu.

Actualment, les persones sense papers en l'Estat espanyol que vaguen a la recerca d'un treball d'una punta a una altra de la geografia espanyola, acaben caient a les mans d'empresaris, que aprofitant-se de les necessitats de subsistència i obtenció de papers d'aquests treballadors, accepten qualsevol condició de treball, sent assetjats i criminalitzats.

Les polítiques desenvolupades pel Govern en matèria laboral, han comportat una taxa de temporalitat en el primer trimestre d'aquest 2010 del 24.39%. La taxa de desocupació és del 20,05% de la població activa, situant-se en aquest moment en més de 4.300.000 treballadors.

La pròxima reforma de les pensions endurint els requisits d'accés a la prestació i elevant l'edat pensionable.

L'Acord Per a L'ocupació i la Negociació Col·lectiva per als anys 2010, 2011 i 2012, pactat per UGT i CCOO, junt amb CEOE i CEPYME, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 22 de febrer de 2010, incideix en la línia de la limitació dels drets dels treballadors mitjançant les diferents negociacions col·lectives, Acord Interconfederal en el qual, malgrat la qual cosa mostren tot tipus d'indicadors, es pacta una tendència salarial basada en l'IPC oficial fixat en l'1% per a aquest any, o entre l'1% i el 2%, la qual cosa comporta una expectativa negativa per a tots aquells treballadors i treballadores que sofreixen d'aquesta manera una pèrdua de poder adquisitiu l'any en curs.

Quant a la no realització de política alguna pel Govern, tendent a garantir l'obtenció del benefici a qualsevol preu, i que fa de la sinistralitat laboral un fet "natural" que acompanya a les relacions salarials al nostre país, ha ocasionat més de 800 morts per accident laboral durant l'any 2009, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball|Feina i Assumptes Socials, amb un nombre d'accidents superior als 600.000.

La política respecte de la recuperació de la memòria i crims del franquisme desenvolupada pel Govern, i les seves aliances parlamentàries, sense anul·lar les sentències i normes franquistes, i sense avançar en la lluita contra la impunitat i el compliment de les nostres responsabilitats fixades en Tractats i Normes Internacionals, amb la rehabilitació justa i real d'aquells que van lluitar per la llibertat, han de ser tingudes igualment en compte.

Aquest Govern ha avançat en el desenvolupament de la repressió sobre els moviments socials i qualsevol tipus d'articulació del conflicte, tant en les mesures de control penals com|com a administratives davant aquelles respostes socials organitzades i combatives.

La privatització dels serveis públics tals com el transport ferroviari, la sanitat pública, el servei de correus o el servei deixat per AENA, avançant en la privatització dels esmentats sectors, són raons que en aquest moment no hem d'obviar com a motivadores de la present Vaga.

En particular, el nou retall previst en l'exigu Estat del benestar, introduint fórmules de repagament en la sanitat i continuant en la seva privatització, comportant un atac a la salut de la població més desfavorida i una política de transferència de rendes cap a les gerències empresarials que abandonen altres espais de generació de beneficis.

Madrid, 27 d'Agost de 2010.