CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT informa als usuaris de Correos de la convocatòria de vaga per als dies 5 i 7 de desembre

Dimarts, 6 desembre, 2011

El Sindicat Federal de Correos i Telègrafs de la Confederació General del Treball (CGT) informa als usuaris del Servei Públic de Correos de la declaració de vaga que per als dies 5 i 7 de desembre ha convocat.

Els motius pels quals aquest Sindicat ha convocat vaga són els següents:

1 .- la negociació de la retirada d'expedients disciplinaris i readmissió dels treballadors/es acomiadats/es.

2 .- per l'acceptació de les llicències per malaltia, aplicació real de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i reconeixement de malalties professionals.

3 .- per una jornada que permeti la conciliació de la vida familiar, laboral i el temps d'oci sense discriminació en l'adjudicació dels dies d'AP

4 .- pel compliment de l'article 24 de la Llei 43/2010 (lliurament diari de la correspondència, de dilluns a divendres).

Explicació dels motius:

1r.- En l'actualitat Correos està realitzant nombrosos acomiadaments de companys, que pel seu nombre podrien ser considerats com un Expedient de Regulació d'Ocupació basant-se en desconeguts criteris de rendiment i que faltant a la legalitat no han estat negociats amb la representació sindical. Aquesta situació és més greu, sent Correos la major empresa pública en nombre de treballadors, l'atur que pateix la societat, i les retallades als quals es veu sotmesa mentre Correos malgasta diners públics al, en molts casos, veure’s obligada a abonar indemnitzacions al personal acomiadat, per considerar la justícia que no hi ha motius justificats i considerar aquests acomiadaments com improcedents i subjectes a indemnització. Així mateix Correos està utilitzant arxius d'expedients sense cap tipus de control ni de protecció de dades, de veracitat, seguiment.

2n.- Correos està procedint a la denegació de llicències mèdiques a treballadors que amb baixa mèdica d'especialista, sent obligats a la seva incorporació al lloc de treball amb patologies psicofísiques d'extrema gravetat, com ara Alzheimer, psicopaties i altres físiques que fan impossible l'exercir tasques de repartiment. Aquestes denegacions de llicències, s'estan realitzant a través d'un tribunal mèdic que no té autorització per obrar com a tal i en el qual no hi ha especialistes sobre les patologies fiscalitzades. Una altra dada molt important és el gran nombre d'accidents laborals, 22.000 l'any passat amb 9 morts, i tot això incomplint nombrosos requeriments de la Inspecció de Treball.

3r .- Des de fa anys, però en els últims mesos amb més intensitat, a causa de la reducció de plantilla i de la contractació, s'està produint un important deteriorament de la qualitat del servei públic postal i incomplint tant l'anterior com la recent Llei Postal pel que fa a l'obligació de repartiment diari en tots els domicilis. És pràctica habitual, que en molts barris o pobles en comptes de repartir diàriament, es reparteixi en dies alterns o amb freqüències superiors.

Per a CGT, els motius per a realitzar la convocatòria de vaga són força suficients; i malgrat el puntual problema a l'usuari en els dies de la vaga, entenem que és una forma de denunciar aquestes situacions per intentar resoldre-les i poder donar a la societat un servei adequat, per un personal que no estigui sotmès a acomiadaments o altres actituds arbitràries o discriminatòries.

D'altra banda, i recordant a temps d'altres règims, a més, atribuint facultats que no té més que un magistrat, la direcció de Correos en l'intent de coartar el dret de vaga d'aquesta organització sindical i dels treballadors, suposadament ha iniciat un procediment d'il·legalització de la mateixa per al personal laboral, i ha dictat una legalment discutible resolució d'il·legalització per al personal funcionari de la Comunitat de Madrid; produint una discriminació en el seu dret de vaga, si més no per part d'un col·lectiu que tenen els mateixos serveis.

Per part de CGT, entenem que l'actitud de la direcció de Correos d'il·legalitzar aquesta vaga és una actuació de mala fe, ja que aquest sindicat i altres hem convocat amb anterioritat altres vagues sense que s'hagués produït per aquesta part un intent d'il·legalitzacions de les mateixes; aquest fet produeix que en aquest moment hagin convocades vagues indefinides per altres sindicats en l'àmbit de Correus, i que tot i intents o resolucions d'il·legalització, donen la cobertura legal als i les treballadors que desitgin realitzar vaga, i no només els dies 5 i 7 de desembre, sinó qualsevol dia de l'any.

Sindicat Federal de Correos y Telégrafos

www.cgt.es/correos/

Attached documents