CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT Saint Gobain Cristaleria S.L.: A la vaga!

Dimecres, 6 març, 2013

S'ha acordat un calendari d'aturades parcials de 4 hores per a tots els centres de l'empresa, que tindran lloc 43 dies entre març i juny.


Des d'aquesta Secció Sindical informar que, en el dia d'avui s'ha dut a terme la sisena reunió de la Negociació del Conveni Col·lectiu, en la qual la representació social ha acordat de forma conjunta un calendari d'aturades parcials per a tots els centres de l'empresa de 4 hores per
torn en cadascuna de les modalitats de calendaris i que és el que segueix:

Març. - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26.

Abril. - 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27 i 28.

Maig. - 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25 i 26.

Juny. - 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 i 19.

Assenyalar que totes les organitzacions sindicals han aportat posicions molt similars, el que ha fet que en un breu temps s'hagin assolit els esmentats acords. Dir que aquest calendari no ha estat fruit de la casualitat, sinó de la necessitat.

Necessitat imperiosa de donar una ràpida i contundent resposta sindical a mida atac empresarial, amb la finalitat de cobrar els endarreriments i l'actualització de les taules salarials degudes, així
com de donar-li una sortida digna a un Conveni Col·lectiu del qual no s'entreveu ni el més mínim punt de trobada.

Remarcar que està en joc, el passar el mes de novembre al Conveni Sectorial, que és el de Vidre i Ceràmica, el qual està molt per sota del que tenim actualment i no només per l'econòmic. Tot perquè és en aquest mes en què s'esgoten els 12 mesos de negociacions que estipula la Reforma Laboral i és el mes en què l'empresa va denunciar el passat Conveni.

D'altra banda indicar que s'han realitzat les gestions pertinents perquè al llarg d'aquesta setmana tingui lloc el corresponent acte de mediació prèvia a les Vagues plantejades. Davant les aturades convocades dir que, tal com es va acordar en les diferents assemblees, aquests obeeixen a les estratègies i acords presos en les mateixes. És per això que CGT ha assumit els diferents plantejaments de la resta de seccions sindicals.

La representació social també ha aportat temes i propostes per tractar amb la direcció i que són, a saber:

- Endarreriments i actualització de taules. - En aquest punt la posició ha estat clara, la mateixa
que des de l'inici, pagament immediat dels endarreriments i actualització de les taules salarials
degudes.

- Vigència del Conveni. - Fixar la seva vigència en virtut dels acords assolits
i dels objectius assolits respecte a les posicions inicials.

- Manteniment del poder adquisitiu. - En el cas que l'empresa no aportés un increment inicial a principi d'any, es proposa que a finals d'any s'actualitzin les taules salarials i es paguin els corresponents endarreriments en funció de l'IPC Real.

- Jornada. - En el cas que el Conveni sigui de 2 anys de vigència es mantindria la jornada anual actual, en el cas que la vigència sigui superior als 2 anys es proposa una reducció d'aquesta. S'ha aclarit a l'empresa que el temps de descans es segueix contemplant com temps efectiu de treball.

- Comitè Intercentres de Seguretat i Comitè Inter-Contractes. - Es proposa crear dos òrgans de vigilància i seguiment de temes relacionats amb la Seguretat i Salut laboral, el primer d'empresa a nivell estatal i el segon a nivell de centre, amb la finalitat de interactuar amb les diferents subcontractes i coordinar d'una manera eficient els riscos
derivats del treball.

- Distribució irregular de la jornada. - Es proposa establir un acord marc, en el que dins d'un mateix any s'articulen els diferents paràmetres que en el nostre centre ja coneixem, preavisos en la generació i recuperació de jornades, compensacions econòmiques pels mateixos ... sempre per sota del 10% que marca la legislació vigent.
Aquest acord marc es desenvoluparia convenientment en cada centre i en cada una de les activitats.

- Ocupació. - Compromís de manteniment de la plantilla existent a 31 de desembre de 2012 i per la vigència del Conveni.

- Contractació temporal. - Restringir la concatenació de contractes més enllà de l'any, sempre que la causa que motivi la contractació sigui la mateixa i sense tenir en compte els períodes de vacances.

- Formació. - Articular la forma d'ús de les 20 hores anuals que reflecteix la legislació vigent, acumulació, preavisos d'ús, etc ...

- Avantatges Socials. - Mantenir les actuals aplicant la revisió corresponent.

Dir que a tot el plantejat l'empresa no ha dit res de res, tampoc ha aportat tema algun a la reunió d'avui.

PER LA TEVA DIGNITAT, PEL TEU
FUTUR, NO ET RESIGNIS

PER UN CONVENI DIGNE,
MOBILITZA'T I LLUITA!

Més informació:

- CGT SAINT GOBAIN

- CGT BAIX PENEDÈS FEDERACIÓ COMARCAL

- CGT BAIX PENEDÈS

E-mail: cgt_saintgobain@yahoo.es

David Santamaría: 617086999

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció