CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Citibank: Segueixen les pèrdues (1er Trim.2013: -6 MM €), continuen aquells acomiadaments.. i alguns es lucren de forma desmesurada (Salari mig 2012: 53.041,3 €)

Dilluns, 22 juliol, 2013

Citibank: Segueixen les pèrdues (1er Trim.2013: -6 MM €),, contiinuen aquells acomiadaments.. i alguns es lucren de forma desmesurada (Salari mig 2012: 53 041,3 €)

Un cop oficials els comptes de resultats dels bancs relatives al 1r trimestre de 2013, podem observar que aquesta entitat continua en números vermells, en registrar unes pèrdues de -6,0 MM €, resultat pitjor, però en línia amb el registrat al mateix període de l'exercici anterior (-4,2 MM €).

Tot i que no sembla una quantitat desorbitada, no podem menystenir aquesta xifra, atès que és a final d'any quan procedeixen a realitzar les majors dotacions per morositat, i el resultat final es pot disparar fins a superar els -67 MM €, tal com va succeir el passat desembre.

Per tant, en no existir grans canvis respecte al mateix període de l'any passat, no farem una anàlisi més ampli en aquest moment.

No obstant això, si volem fer-nos ressò de les preguntes que ens transmeten alguns empleats que van coneixent la notícia: Com és que la Direcció de Citibank persisteix en un model de negoci que és deficitari, i no busca altres alternatives? Han explicat alguna cosa sobre la titulització de les carteres de Citibank i Citifin? ¿Segueixen manifestant que no estan a Espanya per competir en el mercat bancari?
Certament hauria de ser la Direcció qui les respongués. Però també estem en el nostre dret de donar la nostra opinió, que coincideix amb les dels tècnics en la matèria amb què mantenim relació, i que fins i tot han mantingut alguns magistrats, que és la que tot seguit exposem.

No sempre resulta cert el més aparent. A Citibank (Citigroup), per la seva condició d'entitat multinacional, amb nombrosíssimes altres empreses filials o dependents, la seva Casa Matriu pot redistribuir les seves activitats amb un criteri de transnacionalitat, decidint on es finança (i paga) i on inverteix (i cobra), atribuint després a cada operació corporativa interna el valor que li interessa, i influint per tant en el compte de resultats del seu negoci a cada país. En resum, encara que disposa d'uns comptes oficials en diferents països, que reflecteixen una realitat distorsionada, les veritablement significatives són els comptes consolidats a nivell mundial, i aquestes ara per ara vénen registrant benefici.

El que també passa és que Citigroup aprofita aquesta circumstància d'informe en matèria de balanços per aconseguir altres objectius, com fa a Espanya. Aquí, quan acabem de rebre la Memòria corresponent a 2012, i hem pogut comprovar que el Salari Mitjà a Citibank ha ascendit a 53 .. 041,, 30 € (el que ve a demostrar que hi ha una cúpula directiva excessiva [el 13% de la plantilla són Nivells 1 i 2] i molt cara), al · lega la situació de pèrdues per emprendre un incessant procés d'acomiadaments de treballadors d'inferior categoria. Més clarament, mentre diu que no pot mantenir a part de la plantilla, sí que pot mantenir a un gran nombre de directius amb molt generoses retribucions.

(A efectes informatius direm que Salari Mitjà en Citifin ha estat de 31 .. 605,, 36 €) ..
Aquesta situació d'acomiadaments, que ara afecta especialment a Citibank i Citirecovery, no pot ser més reprovable. A la vista de les cartes d'acomiadament, els motius que al·lega l'empresa per desfer-se dels treballadors solen ser dos: per causes objectives (situació de pèrdues o reducció del negoci), o per motius disciplinaris (baixa productivitat).

El primer d'aquests motius podria ser lògic quan la situació de crisi fos producte de factors aliens i imprevisibles, però la veritat és que ni tots els bancs ni totes les entitats de finançament registren pèrdues, i per tant l'excusa de la crisi és molt relativa, ja que esta afectant a cada entitat en funció de la seva gestió i política de negoci.

En acomiadar per aquest motiu, que la Direcció fa és "responsabilitzar" dels mals resultats de la seva gestió als que no han participat, els treballadors.

Pel que fa al segon, la baixa productivitat, queda clar que una Direcció que presenta com gestió un resultat anual de pèrdues de més de 67 MM € no té legitimitat moral per a exigir als treballadors el que ella queda molt lluny d'aconseguir.

Així, mentre aclapara la plantilla amb missatges i reunions sobre ètica i moral, i ens expliquen milongues sobre conservar als treballadors amb "talent", la Direcció no s'aplica a ella mateixa la seva vara de mesurar, però sí procedeix a acomiadar treballadors que no han incorregut en falta disciplinària.

Això mateix és el que estem transmetent a l'opinió pública ia la clientela, perquè coneguin com actua aquesta entitat amb els que treballem.

En aquesta ocasió, la posada de cartells-adhesiu de CGT explicant la situació laboral en Grup Citibank, ha estat a les oficines de Barcelona-OP i Barcelona Ag.07, als companys els preguem disculpin les possibles molèsties.

11 juliol 2013

CGT CITIBANK

Més informació:

E-Mail: cgt.ssciti@wanadoo.es

http://www.cgtcitibank.com

Attached documents