CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Comunicat CGT #2: Sobre la cura de menors a càrrec

Dissabte, 14 març, 2020

img_20200314_142611_089.jpg

- En el cas que el meu centre de treball encara segueixi funcionant i no hagin implementat el teletreball, puc no anar a treballar per haver de cuidar els meus fills/es ara que no tenen escoles?

Un cop analitzada la normativa existent així com les disposicions governamentals fins aquest dissabte 14 de març al matí, des de CGT considerem que, si com a conseqüència de la incidència causada pel coronavirus els i les responsables de menors han de complir les seves obligacions de manera responsable i absentar-se del treball, aquesta absència només es pot considerar com un deure públic inexcusable dins dels supòsits prevists en l’article 37.3 d) de l’Estatut dels Treballadors.

Aquest article diu que

Art 37.3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

Com a CGT considerem que sindicalment hem de defensar activament aquest dret davant les empreses.

- Hi ha alguna mesura que puguem demanar, per poder conciliar, i que no suposi no anar a treballar?

Tenim diverses opcions, a nivell legal. Les detallem:

a) Demanar una adaptació de jornada per cura de fills menors de 12 anys. Podem sol•licitar a l'empresari adaptar la jornada i forma de prestació. Aquesta adaptació s'haurà de fer tenint en compte les necessitats de conciliació del treballador i les necessitats organitzatives de l'empresa. La dificultat és que aquesta adaptació s'haurà de negociar i el procés pot ser més llarg. El millor és que ho puguin negociar directament les nostres representacions sindicals amb l'empresa com han fet a Metro de Barcelona. Així no triguem tant, perquè la llei estableix un període de negociació entre empresa i treballador de 30 dies. Alguns convenis ja han regulat i concretat més sobre el tema.

b) Demanar una reducció de jornada (entre una vuitena part de la jornada i la meitat de la jornada) amb disminució proporcional de salari per cura de fills menors de 12 anys. Normalment s'ha de preavisar però en casos de força major no. Com a treballador/a podràs concretar l'horari dins la seva jornada ordinària.

img_20200314_142611_089.jpg

Comunicat CGT#2: Sobre la cura de menors a càrrec

Attached documents

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció