CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Comunicat conjunt Plataforma Sindical de la Seguretat Social

Dimecres, 24 setembre, 2008

En reunió celebrada a Madrid el dia 18 de setembre de 2008 a la qual han assistit els sindicats CGT-CAT, CIG, CI i USO, amb representació en l'àmbit de l'Administració de la Seguretat Social, després d'analitzar la situació de les condicions de treball del nostre sector i l'estat de paràlisi de les taules de negociació a causa de la postura de l'Administració, vam prendre els següents acords:


1. Defensar la taula reivindicativa següent:

- Una RPT més justa: nivell mínim 17 per a tots/es, reclassificació de nivells i específics dels llocs Caps de negociat i superiors, i increments de complements específics per a totes les funcions específiques (atenció al públic presencial, telefònica, telemàtica; informàtica, etc.).

- Que per als concursos pendents no es consideri com mèrit a baremar el NCD (17) fruit de l'acord, més endavant podem considerar-lo quan la reclassificació sigui general.

- Jubilació anticipada voluntària als 60 anys amb 30 anys de cotització i jubilació parcial.

- Pujada salarial per al 2009 igual a l'IPC real.

- Clàusula de revisió salarial per llei, tal com la tenen els pensionistes i tal com la fixen la majoria de convenis col·lectius.

- Progressiva recuperació del poder adquisitiu.

- No a la privatització de serveis ni contractacions al marge de les OEP.

- Destinar l'import del pla de pensions a salari directe.

- Equiparació salarial amb la resta d'administracions (autonòmiques i locals).

Som conscients que la primera part és d'àmbit exclusiu de la Seguretat Social. Els altre són comuns a la totalitat de l'Administració General de l'Estat i, per això, treballarem perquè els companys i organitzacions de la resta d'organismes realitzin esforços, també, per a la seva consecució.

2. Per a difondre i defensar aquesta taula reivindicativa treballarem segons el següent calendari:

a) El dia 24 de setembre està convocada una reunió de la Taula Delegada de la Seguretat Social.

b) Del 25 de setembre al 6 d'octubre: realització d'assemblees en els centres de treball. Aquestes seran conjuntes, on sigui possible, i en elles es realitzarà una anàlisi del desenvolupament de la reunió del dia 24.

c) Proposar en aquestes assemblees, si el resultat de la reunió de la taula de negociació no és satisfactori, l'inici de mobilitzacions amb la convocatòria de concentracions i altres mesures de pressió a realitzar el dia 7 i 14 d'octubre i veure l'opinió del col·lectiu de cara a donar suport aquestes i altres formes de mobilització que sorgeixin en aquestes mateixes assemblees.

Fem una crida a totes les organitzacions del sector perquè s'adhereixin a aquesta plataforma, a la taula reivindicativa i a les mesures de pressió necessàries per a aconseguir-la, en vistes a la UNITAT D'ACCIÓ demanada per la plantilla. Sabem que hi ha organitzacions que no han pogut assistir però que comparteixen els nostres objectius i estan pendents de conèixer aquests acords per a adherir-se a aquesta plataforma.

Madrid, 18 de setembre de 2008 .

AMB LA UNITAT TOT ÉS POSSIBLE!

CGT-CAT, CIG, CI, USO