CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Comunicat de CGT sobre el Consell de Govern de la UAB del 5 de juny

Dissabte, 8 juny, 2013

El passat 5 de juny hi va haver una sessió del Consell de Govern. S’hi va aprovar, a proposta de l’Equip de Govern i amb un ampli nombre de vots no favorables (entre vots en contra i abstencions), una modificació del reglament de concursos de la UAB, rectificant l’article 140 dels estatuts de la UAB. Des de la secció sindical de CGT a la UAB ja fa uns dies vam adreçar al rector i a la secretària general una petició formal de retirada del punt, en entendre que s’envaïen competències del Claustre de la UAB, que és l’òrgan que segons els estatuts de la universitat (articles 224 a 226) és el competent per efectuar el canvi realitzat, i alhora tampoc es respectaven els procediments marcats per la legislació laboral vigent.

Ara us volem fer arribar una breu valoració de la importància que té la passa feta pel Consell de Govern. En aprovar la reforma del reglament de concursos s’obre la via per a que qualsevol contractació vinculada a recursos externs es regeixi per les condicions que aquest programa, extern a la UAB, pugui fixar. D’entrada a tothom ens venen al cap els concursos de noves places d’agregat en el marc del programa Serra Hunter, on en base el que s’ha aprovat, la Generalitat tindrà la capacitat de condicionar la majoria del tribunal, els perfils i la modalitat dels concursos. Sense entrar a valorar el model de “tenure tracks” que actualment està proposant la Generalitat, si que considerem que no és acceptable que la Universitat renunciï d’aquesta manera a la seva autonomia en una àrea tant essencial pel seu funcionament com és el decidir com ha de ser el seu PDI futur, com es consolida el professorat precari que actualment està fent un gran volum de recerca i docència, com donem continuïtat als equips que actualment hi ha, etc.

No obstant, hi ha un fet que encara ens preocupa més. L’esmena aprovada introdueix la possibilitat que tot finançament extern condicioni la contractació de professorat a la UAB. En canvi, no s’esmenta cap mecanisme ni de control dels concursos, de la vàlua científica i docent de les persones seleccionades ni dels tribunals, ni tampoc de transparència dels processos. Fa uns mesos des de la CGT ja vam denunciar els interessos que membres de l’Equip de Govern, com el Dr. Sancho i la Dra. Farell tenien en un consorci vinculat a la UAB, el Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE), que entre d’altres activitats pot estar proporcionant docents propis, sense cap tipus de control, per a cobrir docència oficial d’alguns departaments de la UAB (veure pàg. 115 del document enllaçat). En definitiva, podria estar actuant com una ETT sense cap control de la universitat, ja sigui en matèria laboral com de qualitat acadèmica.

La rectificació del reglament de concursos del PDI a la UAB aprovada dimecres va adreçada a legalitzar situacions d’aquest tipus. Quins poderosos interessos poden haver menat a l’Equip de Govern a saltar-se els estatuts de la UAB i aprovar, per la porta del darrera i per la via d’urgència, aquesta modificació? Si la voluntat només és la de donar cobertura al Programa Serra Hunter, per què no s’acotava l’esmena a aquesta situació?

Quan pensa l’Equip de Govern aclarir aquests aspectes i eliminar així qualsevol sospita?

La UAB , com a institució, ha de respectar els seus propis estatuts, la transparència i la democràcia interna. L’Equip de Govern ha de ser exemplar en aquests compromisos. Mentre esperem que s’esvaeixin els dubtes i que es rectifiqui en els procediments erronis endegats, des de la CGT estem analitzant les properes mesures que emprendrem i de les quals us n’informarem puntualment.

En els enllaços següents hi trobareu:

- La proposta d’acord del Consell de Govern

- La petició raonada de la CGT de la UAB per a que es retirés el punt del l’ordre del dia del Consell de Govern

- Informació sobre el MOVE

7 de juny de 2013

Secció Sindical de la CGT Universitat Autònoma de Barcelona

http://cgtuab.wordpress.com/

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció