CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Comunicat de suport a les familíes de l’Escola de Picamoixons que fan boicot a les proves d’avalució diagnòstica i competències bàsiques

Dimarts, 3 maig, 2016

COMUNICAT DE CGT ENSENYAMENT DE SUPORT A LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA DE PICAMOIXONS QUE FAN BOICOT A LES PROVES D’AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Algunes famílies de l’escola de Picamoixons (Alt Camp) han decidit no participar en el procés de les proves d’avaluació diagnòstica de tercer i de competències bàsiques de 6è de primària. Des de la secció sindical de CGT Ensenyament Tarragona Deixem de ser una illa volem manifestar el nostre ple suport a les famílies que han decidit objectar i no portar els seus fills i filles a l’escola els dies que s’apliquin aquests exàmens.

Deixem de ser una illa comparteix els motius d’aquesta decisió, que no impliquen en cap cas la renúncia a l’avaluació com a instrument fonamental de la reflexió de la pràctica educativa, però que sí expressen la legítima discrepància del model d’avaluació imposat pel Departament d’Ensenyament en base a les lleis LEC i LOMCE que inclou molts punts discutibles.

No acceptem l’argument que ja ha utilitzat en diferents ocasions la Consellera per justificar la realització d’aquestes proves. Són proves nascudes de la LEC, es diu, i no pas resultat de l’aplicació de la LOMCE. Està clar que no és l’origen jurídic de la norma que les regula el que importa, sinó les característiques de les pròpies avaluacions, de caire classificador, allò que les fa clarament qüestionables. Aquestes proves no contemplen elements com el foment de la creativitat de l'alumnat o el desig de conèixer, aspectes que són imprescindibles però no quantificables.

Fins i tot si les proves permetessin detectar alguna necessitat educativa que hagués pogut passar desapercebuda en l’avaluació contínua i l’observació quotidiana que el professorat practica, tampoc no existeix la voluntat explícita d’assumir el compromís de proporcionar als centres els recursos necessaris per a atendre de manera eficaç aquelles necessitats educatives. Així doncs, l’objectiu final de les proves és principalment el de crear una altra eina al servei de polítiques educatives clarament dirigides a la consolidació d’un model que estimula la iniquitat.

El nostre suport a les famílies objectores és indiscutible també pel fet que en els últim cursos hem observat que mentrestant minvaven de manera dramàtica els recursos en l’aula de l’alumnat més vulnerable, i creixien les subvencions i els concerts amb les gran patronals de l’ensenyament privat, s’ha anat definint un sistema educatiu que ha de funcionar en un context dissenyat per a la competència desigual entre els centres docents públics i privats, i que es legitima per un discurs articulat entorn de la retòrica del suposat dret d’elecció de les famílies. En aquest entorn, la planificació de proves estandarditzades i censals no pot tenir un altre efecte que la mera objectivació d’unes diferències que no ajudarien a consolidar una escola més inclusiva que ofereixi una real igualtat d’oportunitats per al ple desenvolupament de tot l’alumnat.

Finalment, ens posicionem a favor del dret de les famílies a participar del procés d’aprenentatge dels seus fills i filles i en aquest cas en concret, a expressar el seu rebuig a una pràctica d’avaluació que no comparteixen ni compartim.

Deixem de ser una illa - Secció Sindical de CGT Ensenyament Tarragona
http://deixadeserunailla.blogspot.com
https://twitter.com/deixadeserilla

3 de maig de 2016


RESUM RODA DE PREMSA DE LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA ROCABRUNA DE PICAMOIXONS

SECCIÓ SINDICAL DE CGT ENSENYAMENT DE TARRAGONA “DEIXEM DE SER UNA ILLA”

La secció sindical de CGT Ensenyament Deixem de ser una illa ha estat a la roda de premsa que ha convocat el conjunt de famílies insubmises de l’escola de Picamoixons a la participació en les proves diagnòstiques i de competències bàsiques de primària del Departament d’Ensenyament. La decisió d’aquestes famílies no és única a Catalunya sinó que se suma a les iniciatives encetades per col·lectius com la XEI (xarxa d’escoles insubmises) i també al posicionament de moltes entitats, sindicats i persones de la comunitat educativa a títol individual.

Deixem de ser una illa considera que les raons que motiven la decisió d’aquestes famílies, i que qüestionen que aquestes proves beneficiïn el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles, han de ser escoltades i respectades. Per això, des de la secció sindical es vol denunciar l’actitud dels ST de Tarragona cap a les persones que fan boicot a l’avaluació. Denunciem per tant que des del Departament d’Ensenyament es vulneri el dret a l’objecció de consciència, fet especialment greu quan parlem d’un sector que hauria de vetllar per fomentar l’esperit crític de la ciutadania.

No podem obviar que l’aplicació d’aquestes proves obre la porta a una futura publicació de resultats que facilitaria la classificació dels centres segons les notes obtingudes i en cap cas contribuirien a la millora de l’equitat de l’alumnat ja que existeix una relació directa entre resultats educatius i l’entorn social on creix l’estudiantat. Les proves condueixen a una distribució de les competències després de l’origen social, fet que fomenta la igualtat d’oportunitats. Cal destacar que els últims informes PISA situen el sistema educatiu de Catalunya entre els rànquings més baixos de l’estat espanyol en qüestió d’equitat.

Denunciem també el paper de la inspecció de l’escola que s’ha negat de manera categòrica a valorar els motius de l’objecció i ha afirmat que s’encarregarà personalment que els nens i nenes que estiguin absents el dia de l’aplicació acabin fent les proves. Des de Deixem de ser una illa valorem que aquest fet ratlla la irregularitat ja que la intenció d’obligar els infants a fer les proves tan aviat com es reincorporin a l’escola, expressada amb vehemència per part d’inspecció, no està avalada per cap normativa.

L’actitud del Departament d’Ensenyament de Tarragona és totalment arbitrària ja que no tots els serveis territorials estan aplicant la mateixa política en relació a les decisions que prenen les famílies. Hi ha exemples d’altres zones en què no s’ha donat cap instrucció en el sentit d’obligar l’alumnat a realitzar aquesta avaluació si ha estat absent el dia dels exàmens. Per tant, aquesta actitud provoca un greuge comparatiu en relació a altres famílies de Catalunya que han pres la mateixa decisió.

Deixem de ser una illa
Secció Sindical de CGT Ensenyament Tarragona

4 de maig de 2016


A l'escola de Picamoixons (Alt Camp) hi ha un grup de families que s'han declarat objectores a les proves LOMCE i que estan patint pressions per part del departament d'ensenyament.

Petites desobediències que topen amb murs

El perquè algunes famílies no volem fer les proves de tercer i sisè

Les famílies sota signants no durem els nostres fills i filles els dies en què es fan les proves de tercer i sisè. Els motius de la nostra decisió són diversos.

Creiem que aquest tipus d'avaluació parteix d'una concepció academicista de l'aprenentatge, sense tenir en compte altres factors que poden ser determinants per a l'assoliment dels objectius educatius; i obliga tant als centres com als i les mestres a desenvolupar la seva tasca en un entorn mercantilitzat i competitiu, que òbviament acaba distorsionant el sentit de la seva feina que és l'educació dels nostres infants.

Creiem que és obligació de l'escola i del sistema educatiu en general, aconseguir que els i les alumnes gaudeixin amb l'aprenentatge, tot fomentant la seva curiositat i iniciativa, i no simplement instruir-los per superar una prova que preparen des de fa mesos, i que, per tant, poca cosa pot avaluar. En el cas de la nostra escola, per exemple, l'alumnat de sisè va iniciar la preparació de les proves, fa mesos, deixant de fer altres activitats transversals, com la dansa. Aquí es fa palès com les escoles també reben pressió per obtenir uns bons resultats.

Algunes de les famílies objectores vam anar al Departament d'Ensenyament a exposar la nostra negativa a aquests tipus de sistema d'avaluació i a plantejar-ne els dubtes que ens generava... però ens vam topar amb un mur. Els representants de l'administració educativa amb qui ens vam entrevistar no només van mostrar una escassa disposició a resoldre les nostres demandes, sinó que també ens van proporcionar informació confosa (tot i que afirmada amb veu seriosa i rotunditat), i un seguit d'argumentacions poc sòlides.

Ens van dir que les proves són obligatòries, però no ens va saber explicar quines conseqüències té no fer-les. Per nosaltres és obvi que no poden responsabilitzar als infants d'una decisió que han pres els seus progenitors. I quan llegim la Resolució que regula aquestes proves, no trobem la paraula "obligatòria" enlloc. També se'ns va comunicar que la directriu expressa del Departament diu que aquells alumnes que siguin absents el dia de les proves seran examinats el dia que retornin a l'escola, però no se'ns va mostrar cap document normatiu que fonamenti aquesta instrucció (en no existir una resolució específica sobre les proves de tercer, apliquen per analogia la Resolució de les proves de sisè, sense tenir en compte que les proves de sisè són d'avaluació externa, i les de tercer són, teòricament, diagnòstiques i internes). Les instruccions que rep l'escola és que han de fer les proves, però no necessàriament seran les mateixes, per tant no hem aclarit ni quin tipus de prova se'ls farà ni quan. També sorprèn que aquells alumnes que tenen necessitats educatives especials estan exempts de passar aquestes proves. Sembla que al Departament només li interessa avaluar l'eficiència dels alumnes «standar». Curiosa manera de comprovar si el sistema educatiu funciona.

Per justificar la conveniència de fer les proves ens van explicar que formen part de l'aplicació de la LEC, no de la LOMCE. Però considerem irrellevant quina sigui la llei que regula les proves si comparteixen objectius i característiques.

Finalment, ens van argumentar que les proves eren una eina útil per detectar mancances en els centres. I la pregunta era obligada: hi ha reservada una partida pressupostària per a corregir les mancances que es detectin? I la resposta, sorprenent.... No cal, ens diuen, perquè el Departament prioritza l'eficiència a l'eficàcia i per tant, si un centre obté mals resultats, és perquè no està utilitzant bé els seus recursos. Sembla que les retallades que hem patit en educació no hi tenen res a veure.

Ens va sorprendre també que la instància que vam entrar a l'escola fos contestada verbalment. Demanàvem se'ns informés dels dies exactes en què és durien a terme aquestes proves, i que no se'ls repetirien cap altre dia, respectant així la nostra objecció de consciència. Provarem si escrivint directament al Departament d'Ensenyament aconseguim una resposta per escrit que justifiqui aquestes actuacions.

Tot de despropòsits amb l'únic objectiu de no respectar la nostra objecció de consciència a un model d'avaluació que no avalua el sistema educatiu per a millorar-lo sinó que només pretén classificar les escoles i els alumnes entre millors i pitjors.

Per totes aquestes raons i exercint el nostre dret a participar en el procés d'aprenentatge de les nostres filles i fills, hem decidit no dur-los a l'escola els dies 4 i 5 de maig, per visualitzar el nostre rebuig a aquestes proves i a aquest sistema d'avaluació.

* Ho signen tres famílies que porten els seus fills i filles a l'Escola de Picamoixons


850 famílies catalanes s’oposen a les proves diagnòstiques de 3er de primària

La protesta es desenvolupa amb normalitat excepte a l’Alt Camp.

Sumant-se a la crida que feien el passat 18 d’abril la FaPaC, la Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI), i representants de USTEC-STEs, CCOO, UGT, CGT, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), l’Associació de Mestres Rosa Sensat, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, l’ILP per l’Educació Pública, Assemblea Groga, En Comú Podem, la CUP i Catalunya Sí Que Es Pot,

850 famílies van decidir no portar els seus fills a classe els dies en que el Departament d’Ensenyament tenia previst passar les proves diagnòstiques de tercer de primària (del 18 al 30 d’abril). El motiu que empeny a aquesta acció d’objecció de consciència rau en el fet que per a moltes famílies aquestes proves són un desplegament encobert de la LOMCE , constituint un instrument fonamental per mercantilitzar l’educació a través de la classificació dels centres, etiquetant-los sense tenir en compte les seves peculiaritats geogràfiques i/o socioeconòmiques (http://noalalomce.net/).

Segons les entitats que recolzen la campanya d’objecció, el Departament d’Ensenyament va iniciar una campanya de pressió a les direccions de les escoles per realitzar, com fos i quan fos, les proves de primària. Si bé inicialment les direccions de les escoles van ser pressionades per les diferents inspeccions de zona, la situació es va anar suavitzant per evitar que els equips directius es veiessin forçats a posicionar-se contra les famílies objectores. Finalment, en la majoria de centres s’ha respectat el dret legítim a l’objecció de consciència de les famílies, per tant, els/les alumnes que no van assistir a classe durant la protesta simplement han estat considerats/des com a absents i no se’ls ha forçat a realitzar els exàmens després del període que s’havia marcat oficialment.

Aquesta mesura de l’autoritat educativa ha estat la tònica general a tot el territori català, però hi ha excepcions. Des de la inspecció de zona de l’Alt Camp-Conca de Barberà s’ha mantingut la postura inflexible de que aquells infants als que les famílies no hagin portat a escola durant el període en que oficialment s’havien de realitzar les proves, se’ls hi passin tan bon punt tornin a trepitjar el centre a partir del 2 de maig fins que s’acabi el curs, i sense informar de quin dia exacte les passaran. Aquesta situació trasllada la tensió del conflicte, en primer lloc, a alumnes de 9 anys i, en extensió, a la resta de la comunitat escolar.

Els dies 4 i 5 de maig el Departament d’Ensenyament també preveu realitzar les proves externes de sisé de primària. Novament s’escalfen motors per realitzar accions d’objecció de consciència i moltes famílies d’arreu de Catalunya ja s’estan organitzant per a no portar els infants a escola mentre durin les proves. Previsiblement, la jornada es desenvoluparà de manera respectuosa amb les diferents opcions de les famílies, tant les objectores, com les que decideixin dur els infants a escola com qualsevol altre dia.

Queda pendent veure si a l’Alt Camp hi ha un refredament de la postura de l’inspector de zona que permeti respectar l’objecció de consciència, o es manté la directriu que els alumnes hagin de realitzar les proves quan tornin a assistir al centre després del 5 de maig, de la mateixa manera que està passant amb les proves de 3er.

Xarxa d’Escoles Insubmisses (XEI)

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció