CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Comunicat de Tanquem les Nuclears sobre l’Acord de govern a Catalunya i la qüestió nuclear

Dilluns, 24 desembre, 2012

Tanquem les Nuclears-100%RENOVABLES es pronuncia sobre l'Acord de la X Legislatura de Govern de Catalunya en relació al tema nuclear.

En relació al document “ACORD PER A LA TRANSICIÓ NACIONAL I PER GARANTIR L'ESTABILITAT PARLAMENTÀRIA DEL GOVERN DE CATALUNYA, signat el 19 de desembre entre ERC i CiU, volem fer arribar a la societat catalana un seguit de reflexions, ja que en ell es menciona explícitament la qüestió de l'energia nuclear.

Concretament, en el capítol “UNA POLÍTICA ECONÒMICA JUSTA PER A UN MARC PRESSUPOSTARI DE TRANSICIÓ” , i en el punt 1, de l'apartat d'ingressos, el document diu:

“– Implementació de noves vies d’imposició ambiental, com les que graven l’emissió de gasos contaminants (emissió de gasos en l’enlairament d’avions), o bé la producció de residus nuclears —mitjançant la modificació del gravamen de protecció civil sobre les nuclears.”

Sobre aquest punt volem manifestar que:

1.- La imposició de taxes o gravàmens sobre activitats industrials nocives per a la salut de la població i el medi ambient és una activitat legítima de qualsevol acció de govern, ja que penalitza les activitats lesives, enviant una clara senyal a les empreses que obtenen beneficis econòmics d'elles i, al mateix temps, indica a la societat l'existència d'un perill real al que cal fer front.

2.- Ara bé, aquesta imposició de taxes o gravàmens únicament té sentit si el seu objectiu final és la eliminació de l'activitat industrial perjudicial, en aquest sentit la taxa o gravamen es pot orientar cap al foment i potenciació d'activitats industrials amb un menor impacte ambiental i social dins d'un programa explícit que indiqui tecnologies, terminis i col·lectius implicats.

3.- Per tant, considerem que la imposició de taxes o gravàmens ha de determinar clarament les polítiques generals en que s'inscriuen i l'objectiu final que persegueixen, per a que sigui social i ambientalment legítimes. En aquest aspecte la definició d'objectius implica una revisió a fons del Pla de l'energia de Catalunya que inclogui una data concreta de tancament de les nuclears i la vinculació de les possibles taxes al desplegament d'un nou model energètic basat en les energies renovables. Un model que s'ha demostrat sobradament que és econòmicament viable, i que seria social i ambientalment més just per a la societat i la economia de Catalunya.

4.- En conseqüència, no considerem que la imposició de taxes o gravàmens sobre activitats industrials amb impactes socials i ambientals com a font de finançament de l'acció de govern sigui una mesura acceptable per ella mateixa, ja que envia un doble missatge negatiu: cap als sectors industrials implicats els concedeix un plus de legitimació, fent creure que pagar la taxa els hi dona el dret de continuar amb la seva activitat destructiva; i cap a la societat, a banda de reforçar el concepte de que pagant es poden legitimar tot tipus d'accions, transmet la falsa imatge de que les activitats industrials no han d'estar sotmeses a limitacions d'interessos superiors com són la salut de les persones i el medi ambient.

5.- Aquestes consideracions són especialment importants en el cas de l'energia nuclear. Els cas de la central nuclear belga de Doël i la seva relació amb la de Garoña, és una mostra més de tot el rerefons amagat de l'energia nuclear. L'experiència de les dues catàstrofes nuclears de Txernòbil i Fukushima, demostren que un accident nuclear és un desastre que ultrapassa les fronteres del territori a on es produeix, i que marca la vida de la població, del territori, i la degradació del medi ambient durant generacions. És per això que des de Tanquem Les Nuclears – 100%RENOVABLES treballem per aconseguir un tancament urgent i ordenat de les tres centrals nuclears que funcionen a Catalunya.

6.- Repetir ara tota l'argumentació que demostra que aquesta mesura és econòmicament viable, socialment necessària i ecològicament beneficiosa, allargaria innecessàriament aquesta declaració. Hi ha abundants estudis que ho demostren, malgrat que el conglomerat d'interessos que es beneficien de l'energia nuclear procuri silenciar-los. Qualsevol acció de govern ha de prendre en consideració la necessitat de tancar amb urgència les centrals nuclears, ni tan sols sigui pel fet de la seva emissió quotidiana de contaminació radioactiva a Catalunya, i per la generació d'un volum de residus altament perillosos i d'activitat que supera l'escala humana, i que són la pitjor hipoteca que Catalunya pot deixar a les generacions futures.

7.- Considerem, per tant, que el contingut d'aquest apartat és una pèssima decisió de govern i senta un precedent negatiu que permet allargar indefinidament el negoci nuclear, en perjudici de la població i el medi ambient.

En conseqüència, informarem a la societat de Catalunya de les implicacions d'aquest punt de l'acord de govern, al temps que demanem una reflexió i un rebuig explícit mitjançant el suport a les campanyes o accions de denuncia sobre l'energia nuclear que en el seu moment calgui realitzar.

Catalunya a 21 de desembre del 2012.

Tanquem Les Nuclears-100%RENOVABLES.

http://www.tanquemlesnuclears.org/campanyes/pronunciamentpacteinuclears.html

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció