CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Comunicat: demandes con a millora sanitari i de serveis que donen suport al sistema de benestar de les persones

Dimecres, 3 març, 2021

La CGT de Catalunya a través de la convocatòria de vaga del dia 10 com a membre de la taula  sindical de de Sanitat formada per 5 sindicats mes. Porta les següents Comunicat: demandes con a millora sanitari i de serveis que donen suport al sistema de benestar de les persones.

En el marc de la Mesa Sindical de Sanitat i davant la precarietat que patim al sector i els serveis que donen suport dins del sistema de Salut, es convoca Vaga de Sanitat i Serveis el dia 10 de Març.

 La mesa sindical està formada per 6 sindicats: C.G.T Catalunya, USOC, INFERMERES DE CATALUNYA, CATAC/CTS/IAC, PSI LLUITEM, C.O.S

Ni els drets socials dels pacients ni els drets laborals de les treballadores poden ser moneda de canvi de un sistema de salut.

Us deixem alguns dels punts que formen les nostres reivindicacions:

1.- Una Sanitat i Serveis totalment de gestió, titularitat i provisió 100% publica.

2.-Els i les professionals que facin la mateixa feina han de tenir les mateixes condicions laborals.

Cal eliminar les diferencies en les condicions laborals entre treballadores i mes agreujant encara quant aquestes son de la mateixa empresa.

3.-No posar en perill els i les professionals de la salut i serveis.

4.- Reconèixer a tots i totes les treballadores de la mateixa categoria o diferents que estiguin

exposades al mateix risc amb cara que amb tasques diferents la malaltia professional. Que els

riscos no siguin per categories ni per centres de treball i siguin reconeguts per exposició totes

les vides valen lo mateix. Que a tots els treballadors se’ls reconegui com infermetat laboral la

Covid-19 , zeladors, SAD, Teleassistència, residencies,....

5.- Jubilació anticipada per al personal de sanitat i serveis a la salut.

6.- Recuperació del poder adquisitiu i drets laborals perduts d’ençà les retallades del 2010.

Equiparació a l’alta d’aquelles companyes que perceben un sou mínim.

7.-Reduir temporalitats i precarietats en les contractacions. Contractacions estables, que

permeti un estabilitat i dignitat laboral.

8.- Gestió des de l’Atenció Primària de les llistes d’espera de les proves complementàries.

9.- Encavalcament horari per tot el personal que treballi a serveis d’atenció continuada.

10.-Jornades laborals de 35 hores setmanals per al torn diürn i 30 hores setmanals per el torn

nocturn.

11.-Equiparació salarial TTS-TES i eliminació dels contractes en pràctiques Servei ambulàncies

(TS).

12.- Adequar les ràtios professionals/usuaris per una correcta assistència i ritmes de treball.

13.- Reconeixement del plus de perillositat per a totes les categories del personal que treballa

en sanitat i serveis que donen suport a la salut.

14.- Cobertura de TOTES. Cobertura de TOTES les jubilacions i vacants, així com de les

absències per vacances, formació, permisos i baixes per malaltia.

15.- Aturar i revertir les externalitzacions. Cap empresa privada pot fer negoci de la salut ni de

tots els serveis que donen un equilibri de qualitat aquesta.

16.- Internalització de serveis basics pel correcte funcionament del sistema de salut com les

AMBULÀNCIES, SAD, NETEJA, ATENCIÓ EMERGENCIES 061 CONTACT CENTER, ETC. Eliminació

de la subcontractació.

17.-Gestió, provisió i titularitat pública del servei d’ambulàncies i del centre coordinador

d’emergències.

18.- Exempció voluntària de treballar els caps de setmana i les guàrdies per als majors de 50

anys.

19.-Eliminar l’actual sistema pervertit de DPO(Direcció Per Objectius) i convertir aquest

complement en una paga extraordinària que sigui percebuda per a tots i totes les treballadores.

 

20.- Conveni propi de teleassistència a Catalunya, amb taules salarials i restes de conceptes

equiparables a Serveis Socio-sanitaris.

21.-Conveni propi adaptat a les necessitats dels treballadors i treballadores i del propi servei,

mateix treball mateixes condicions. Atenció emergències 061 Contact Center.

22.- Calendaris laborables anuals per poder disposar de conciliació familiar, en moltes empreses

a data d’avui son mensuals y se donen el dia 20 del mes anterior. Planifiquen tota la teva vida

entorn als teus tus canvis de torn y no a la vida familiar una situació degradant per qualsevol

treballadora.

23.-Educació sanitària i transparència.

24.-Formalitzar l’acreditació professional amb la nostra categoria professional, SEA647_3

Teleoperacions d’Atenció, Gestió i Coordinació d’Emergències. Actualment som gestors

telefònics i proporcionar els mitjans necessaris per aquesta acreditació professional per part de

la Generalitat de Catalunya.

25.-Compliment de les resolucions del parlament Servei d’ambulancies Moció 82/XII, Moció

17/XI, Resolució 285/XI, Moció 17/XI, Moció 82/XII.