CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Comunicat final de la jornada d’acció sindical de CGT en mitjans de comunicació audiovisual

Dijous, 6 novembre, 2008

El passat 23 d'octubre es va realitzar a Madrid una assemblea de seccions sindicals de mitjans audiovisuals de CGT a la qual van assistir companys de: TVIB3 (Balears) – SALOM (Balears) – RTVM (Madrid) – TV3 (Catalunya) – RTVV (Pais Valencià) – RTVA (Andalusia) – RTVE (Madrid) – CINEMATEXT (Madrid) – Tele5 (Madrid) – ATLAS (Madrid) – TSA (Madrid).

Es van abordar els temes més importants que afecta en aquest moment al sector entre els quals podem destacar:


1) L'incompliment generalitzat dels acords dels convenis tant en empreses com en ens. En aquest cas, els incompliments en la cobertura de vacants (tal com està regulada en la llei de creació dels tercers canals de titularitat pública), està provocant una judicialització de la relació laboral.

2) Flexibilització de les plantilles.

3) Polivalència entre les categories tant horitzontal com vertical.

4) Externalització de la producció en el cas de les televisions públiques i subcontractació de la producció en el cas de les privades.

5) Desregulació del sector a nivells alarmants. Els convenis són ineficaços. No hi ha cap televisió pública o privada, ni una productora que apliqui el conveni existent per al sector pel raquític del seu contingut.

6) La preocupació creixent per la forta tendència (sobretot TM3 i Canal 9) a la privatització dels governs d'aquestes Comunitats Autònomes, preocupació agreujada en aquests moments per la crisi econòmica i pels vents que corren per a la reducció de les plantilles com ja ha fet RTVE.

7) Finalment, un altre tema tractat va ser la crisi econòmica i les conseqüències que ja està tenint en la societat i com plantar-li cara.

En les conclusions es va posar de manifest que les respostes a aquesta situació han de ser similars en tot el sector i per tant, es va valorar la necessitat d'establir una coordinació forta i estable per a afrontar una situació caracteritzada per la similitud de les receptes que estan aplicant la patronal/direccions generals de les diferents televisions.

En aquest sentit es va veure necessari impulsar la mobilització i l'acció sindical, tal com han fet els companys de TM3 en la lluita/campanya Salvem Telemadrid, posant l'accent en la regularització i el respecte a les normes públiques d'accés com un mitjà que permeti a qualsevol ciutadà/na tenir les mateixes oportunitats per a poder ser contractat pels ens públics.

Igualment, és important introduir en la negociació col·lectiva dels ens públics, elements que obliguin a donar treball de manera efectiva a totes les persones de les plantilles. La falta d'informació i transparència de les Direccions dels mitjans en aquest aspecte, impedeix saber quin tant per cent de la producció s'ha externalitzat. Les experiències d'algunes empreses demostren que aquesta regulació, en el cas de la contractació, ha estat possible i ha donat bons resultat pel que fa a l'estabilitat en l'ocupació.

Així mateix CGT sol·licitarà una entrevista amb el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per a tractar la possible modificació del la Llei del Tercer Canal, la reconversió tecnològica digital i implantació generalitzada de la TDT.

Federació Estatal d'Arts Gràfiques, Paper, Mitjans de Comunicació i Espectacles de la CGT