CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Comunicat: Un any després de la nova Llei d’Avortament

Divendres, 8 juliol, 2011

Un any després de l’entrada en vigor de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció de l’Embaràs

La Xarxa de Dones Per la Salut que aglutina a 22 associacions de dones i
professionals i la Campanya pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït que aglutina al moviment feminista de Catalunya, un any després de l’entrada en vigor de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció de l’Embaràs, volem fer pública la nostra decepció davant dels resultats de la seva aplicació a Catalunya.

A dia d’avui, les dones catalanes viuen un greuge comparatiu amb les dones
d’altres territoris de l’Estat Espanyol. Això és el resultat d’una llei que deixa sense lligar temes fonamentals i de la poca voluntat política dels diferents governs que han participat en el desenvolupament d’aquesta llei.

Cada Comunitat Autònoma ha aplicat la llei segons les seves necessitats, interessos i principis i, a casa nostra, l’anterior Govern de la Generalitat va decidir posar en funcionament una fórmula en la que les dones, per poder accedir a una IVE (interrupció voluntària de l’embaràs) tal com diu la llei, han de superar una veritable carrera d’obstacles a l’hora d’aconseguir que se’ls retornin el diners que elles han avançat per pagar la prestació que hauria de ser ja gratuïta.

D’aquesta manera, es veuen minvats els drets que la llei els confereix a l’accessibilitat, la gratuïtat i la confidencialitat. Es va declarar públicament que aquest sistema era provisional i que a partir de gener del 2011 les dones no haurien d’avençar els diners. El nou Govern de la Generalitat de Catalunya
no s’ha posicionat al respecte deixant perpetuar una fórmula ineficient i que va en contra dels drets reconeguts per llei i les necessitats de les dones del nostre territori.

Així doncs, EXIGIM al Govern de la Generalitat de Catalunya que estableixi les
mesures adequades i faci públiques les seves polítiques en aquesta matèria. En
aquest sentit, i relacionats amb l’aplicació d’aquesta legislació, volem recordar que queden molts temes pendents per abordar:

* que es compleixi la llei amb un sistema global pel qual les dones podran
accedir a una IVE a Catalunya amb garanties d’accessibilitat, gratuïtat i amb
totes les garanties de seguretat, qualitat i confidencialitat. I per fer-ho és
imprescindible comptar amb el saber i l’experiència d’entitats i professionals
coneixedores del tema descartant els criteris economicistes i polítics que
distorsionen l’esperit de la llei.

* que el projecte pilot d’avortament farmacològic passi a ser equitatiu en tot
el territori català i d’accés a totes les dones que vulguin interrompre en els
casos que la llei ho preveu.

* cal que les dones rebin una informació adequada i imparcial tant de
l’avortament instrumental com del farmacològic a qualsevol setmana de
gestació perquè puguin decidir quin és el que els resulta més convenient.

* cal que es faci públic el mapa de centres acreditats i que practicaran IVEs a
tot el territori català, siguin ASSIRs, hospitals o clíniques privades creant un
sistema de coordinació entre ells i regulant, alhora, l’objecció de consciència de tal manera que no afecti a les necessitats i situacions de les dones.

* cal que es posi en funcionament una formació especialitzada i de qualitat
adreçada a professionals sociosanitaris en matèria d’IVE i de la resta de
temes relacionats amb la salut sexual i reproductiva.

* cal que desapareguin, d’una vegada per totes, qualsevol tipus
d’intermediaris que dificulten l’accés de les dones a la IVE de forma
gratuïta. Només així s’aconseguirà normalitzar aquesta intervenció com un
acte sanitari més, tal i com estableix la llei.

* cal informar sobre el desplegament per a la inclusió de nous mètodes
anticonceptius a la cartera de serveis de la xarxa pública.

* cal planificar i fer pública la intervenció del Govern de la Generalitat per tal
d’incloure l’educació afectivosexual dins de l’ensenyament obligatori, tal i
com es desenvolupa a la llei.

Amb tot això, volem mantenir les reivindicacions que hem anat transmetent al llarg d’aquest procés i, insistim en la necessitat de millorar l’aplicació d’aquesta llei a Catalunya per tal de NO fomentar la inequitat entre les dones de diferents
territoris.

El Govern de Catalunya ha de fer pública la seva postura i les seves polítiques
en relació a tot això. No s’hi val a excusar-se amb la crisi econòmica, les
retallades o la mala gestió de l’anterior Govern. No s’hi val a retallar els drets de
les dones.

www.xarxadedonesperlasalut.org/