CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Comunicat Unitari dels sindicats d’Ensenyament davant un estudi presentat per la Fundació J. Bofill sobre el professorat (CAT/CAS)

Dimecres, 23 gener, 2008

Les conclusions i recomanacions que surten a l’esmenta’t estudi, si bé, curiosament, coincideixen amb les propostes que ha fet el Departament d’Educació per a la nova llei, en cap cas es deriven dels resultats de l’estudi, el que considerem és una manipulació greu de les dades i una manca de seriositat i rigor científic.

[*
Comunicat de premsa USTEC·STEs, CCOO, ASPEPC.SPS, FETE-UGT, CGT*]

Davant les informacions que han sortit, a partir d’un estudi presentat per la Fundació J. BOFILL sobre el professorat, i, a partir de la tergiversació que se n’ha fet, els sindicats USTEC·STEs, CCOO, FETE-UGT, ASPEPC-SPS i CGT volem manifestar:

1. Contràriament al que s’ha dit, els docents de Catalunya cobren molt per sota de la mitjana europea. Segons l’estudi (pag. 192 i 193), el salari dels mestres de Catalunya (amb 15 anys de servei) estan en el lloc 25 d’un total de 32 països, només per sobre de Mèxic, Polònia o Hongria, i molt per sota d’Alemanya, Anglaterra, EEUU, Finlàndia i la resta de països europeus. El salari del professorat de secundària està una mica per sobre (al nº 22), però molt per sota, també, de la mitjana europea i fins i tot de la resta de l’Estat Espanyol.

2. Malgrat el baix salari, l’estudi diu que la majoria de professorat de Catalunya està satisfet, sobretot de la seva tasca a l’aula, el que implica un grau de professionalitat molt alt en aquest col·lectiu.

3. El nombre d’alumnes per aula, diu també l’estudi, és dels més elevats dels països comparats. Una altra cosa són les “ràtios” tal i com s’han presentat, en els que es calcula tots els docents que treballen pel Departament (inclosos els que estan fora de les aules) en relació al total de l’alumnat.

4. Les conclusions i recomanacions que surten a l’esmenta’t estudi, si bé, curiosament, coincideixen amb les propostes que ha fet el Departament d’Educació per a la nova llei, en cap cas es deriven dels resultats de l’estudi, el que considerem és una manipulació greu de les dades i una manca de seriositat i rigor científic.

5. Denunciem la campanya de desprestigi vers el professorat i els sindicats que el representem, que s’està fent des d’alguns poders i des d’alguns pretesos “intel·lectuals”. Les dades demostren justament que, malgrat totes les deficiències del sistema educatiu –baixos pressupostos, aules massificades, poc reconeixement social i econòmic a la tasca docent- és el professorat el que està fent possible una educació pública de qualitat i amb un grau elevat d’equitat.

23 de gener de 2007


Comunicado de prensa

USTEC·STEs, CCOO, ASPEPC.SPS, FETE-UGT, CGT

Ante las informaciones que han salido, a partir de un estudio presentado por la Fundación J. BOFILL sobre el profesorado, y, a partir de la tergiversación que de este se ha hecho, los sindicatos USTEC·STEs, CCOO, FETE-UGT, ASPEPC-SPS y CGT queremos manifestar:

1. Contrariamente al que se ha dicho, los docentes de Catalunya cobran muy por debajo de la media europea. Según el estudio (pag. 192 y 193), el salario de los maestros de Catalunya (con 15 años de servicio) están en el lugar 25 de un total de 32 países, sólo por encima de México, Polonia o Hungría, y muy por debajo de Alemania, Inglaterra, EEUU, Finlandia y el resto de países europeos. El salario del profesorado de secundaria está algo por encima (el nº 22), pero muy por debajo, también, de la media europea e incluso del resto del Estado Español.

2. Pese al bajo salario, el estudio dice que la mayoría del profesorado de Catalunya está satisfecho, sobre todo de su tarea en el aula, lo que implica un grado de profesionalidad muy alto en este colectivo.

3. El número de alumnos por aula, dice también el estudio, es de los más elevados de los países comparados. Otra cosa son las “ratios” tal y como se han presentado, en los que se calcula todos los docentes que trabajan para el Departamento (incluidos los que están fuera de las aulas) en relación al total de el alumnado.

4. Las conclusiones y recomendaciones que salen en el mencionado estudio, si bien, curiosamente, coinciden con las propuestas que ha hecho el Departamento de Educación para la nueva ley, en caso alguno se derivan de los resultados del estudio, lo que consideramos es una manipulación grave de los datos y una carencia de seriedad y rigor científico.

5. Denunciamos la campaña de desprestigio hacia el profesorado y los sindicatos que lo representamos, que se está haciendo desde algunos poderes y desde algunos supuestos “intelectuales”. Los datos demuestran justamente que, pese a todas las deficiencias del sistema educativo –bajos presupuestos, aulas masificadas, poco reconocimiento social y económico a la tarea docente- es el profesorado el que está haciendo posible una educación pública de calidad y con un grado elevado de equidad.

23 de enero de 2007.

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció