CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Concentració contra la LEC i la política educativa del Tripartit a Barcelona

Diumenge, 10 maig, 2009

Concentració unitària contra la política educativa del Departament d'Ensenyament i la Llei d'Educació de Catalunya pactada entre PSC, ERC i CiU

dimarts, 12 de maig, 19 hores, Plaça Sant Jaume (BCN)

Convoquen: USTEC·STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, FETE-UGT, CGT


Resposta unitària dels sindicats a la descongelació de les hores extres, la reducció de plantilles i la desaparició del batxillerat nocturn

EL DEPARTAMENT DESCONGELA LES HORES EXTRES

A la mesa sectorial del dia 5 de maig, el Departament va concretar per escrit algunes de les mesures que les organitzacions sindicals ja havíem denunciat i que pensa aplicar el curs vinent.

Aquestes mesures són:

1.- Treure les hores de coordinació de l’horari lectiu en els centres públics amb pla d’autonomia (PAC) que voluntàriament vulguin acollir-s’hi. D’aquesta manera el professorat dedicaria tot l’horari lectiu a l’atenció directa a l’alumnat a classe. Això comportarà una ampliació de l’horari fix de permanència al centre per realitzar aquestes tasques de coordinació.

Aquest professorat rebria un complement retributiu que oscil·larà entre els 180 i 300 euros a primària i fins a 350 euros a secundària, segons que la responsabilitat de coordinació estigui considerada com a ordinària o específica (addicional) respectivament.

Amb aquesta mesura el Departament preveu retallar en els centres que s’hi acullin, ½ dotació de professorat a cada centre de primària i entre ½ i dues dotacions a cada centre de secundària i formació professional segons el seu nombre d’unitats.

2.-

a) Increment “voluntari“ de la jornada lectiva (hores extres) en centres amb pla d’autonomia (PAC).

b) Increment “voluntari“ de la jornada lectiva en tots els centres públics per tal de cobrir substitucions inferiors a la jornada ordinària (reduccions dels majors de 55 anys, reduccions de jornada... “quan no es pugui nomenar un substitut“.

En ambdós supòsits el professorat de primària haurà de fer 27 hores lectives i el de secundària 21 i el seu horari de permanència es veurà incrementat proporcionalment. Així mateix, rebrà un complement de 300 euros a primària i de 330 euros a secundària.

3.- El Departament no ha inclòs en el document la proposta que va realitzar a la mesa sectorial de la setmana anterior “de considerar no lectiu el temps d’esbarjo“.

Considerem que l’impacte d’aquesta mesura i el descontent que provocaria als CEIP, a més de les pressions que hem exercit, han fet que el Departament no la incorpori a l’actual proposta. Malgrat tot, atesa l’ambigüitat amb què ha respost el Departament als sindicats sobre la intenció d’aplicar-la o no en el futur, exigim del Departament una resposta clara i precisa sobre aquest punt per tal que sigui descartada de manera definitiva.

4.- Ens refermem que mesures anunciades en la mesa anterior ja s’estan presentant a algunes direccions:

1. Reducció de grups de batxillerat i d’FP que, a criteri del Departament, tinguin “un percentatge d’absentisme escolar que no justifiqui el seu manteniment”.

2. Reducció de centres que imparteixen el batxillerat nocturn.

3. Reduir el nombre de professorat que actualment està en comissió de serveis a l’Administració, als serveis educatius i en programes de formació.

Les organitzacions sotasignades manifestem que, tot i l’intent de fer menys punyent el contingut de la proposta d’acord de govern, fruit del procés de mobilitzacions, reiterem el nostre més absolut rebuig a les mesures que el Departament està proposant aplicar perquè suposen una reducció de les actuals plantilles dels centres i, per tant, creen les condicions per deteriorar la qualitat de l’ensenyament públic.

El Departament d’Educació necessita de la voluntat i de la col·laboració del professorat i les direccions per poder portar a terme aquestes mesures. Per això, FEM UNA CRIDA AL PROFESSORAT A NO ACOLLIR-SE A AQUESTES MESURES. Som conscients que La seva aplicació a tot el professorat suposaria un greu retrocés en les nostres condicions de treball.

En aquest sentit, EXIGIM AL DEPARTAMENT LA RETIRADA DE LES PROPOSTES PRESENTADES, si no ho fa, ens veurem obligats a convocar una nova vaga al juny. Per tant, ens refermem en el calendari unitari de mobilitzacions i fem una crida al professorat a participar activament en les accions que s’hi proposen.

Així mateix, fem una crida a les juntes de direcció de primària i secundària, als equips directius i als claustres a rebutjar públicament les mesures restrictives que s’estan proposant.

12 DE MAIG, CONCENTRACIONS A LES 19 HORES, plaça de Sant Jaume de Barcelona

1. No volem aquesta Llei.

2. No a la desregulació horària. No a l’augment de la jornada lectiva.

3. No a la disminució de l’oferta pública d’ocupació. Manteniment de l’oferta pactada. Ampliació dels pactes d’estabilitat.

4.- Cobriment de totes les substitucions des del primer dia.

5.- No a la retallada de plantilles.

6. Increment de la construcció de centres públics. No a la massificació.

7. No als incompliments del Departament d’Educació.

USTEC·STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, FETE-UGT, CGT

Attached documents