CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Condemnat l’Ajuntament de Barcelona pel TSJC per Contractes en Frau de Llei

Dimecres, 17 octubre, 2007

L'Ajuntament de Barcelona ha sigut condemnat pel Tribunal Superior de Justícia per Contractes en Frau de Llei

El Tribunal Suprem de Justícia no ha admés el recurs de cassació presentat per l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona contra les Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que condemna a l'Institut Municipal de l'Ajuntament de Barcelona per Contractació en Frau de Llei.


La desestimació del recurs presentat pel gabinet jurídic que representa a l'Ajuntament de Barcelona els ha representat a l'erari públic el pagament de més de 60000 € en indemnitzacions per acomiadaments improcedents als cincs treballadors que van denunciar aquestes il·legalitats.

A l'estiu del 2004 la direcció de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona va realitzar 41 contractacions d'interinitat per a la substitució de 41 treballadors/es fixos pel període de vacances. Després de la denúncia pública de la Secció Sindical de CGT de la irregularitat comesa, cinc treballadors/es van denunciar en Magistratura de Treball les il·legalitats del contracte que els havien realitzat.

Els dits contracte d'interinitat es van efectuar en frau de llei, perquè el temps del contracte era superior al període de vacacions que substituïen, com diu una de les Sentències del TSJC:

[(“És obvi, en aquest sentit, que existeix frau de llei en aquells casos en els què aquesta causalitat finalista no es compleix, de tal manera que, sense causa justificada no existeix un nexe directa entre la durada del contracte i la finalitat per a la què es va signar.”)]

Aquestes il·legalitats constitueixen frau de llei i segons estableix la legislació representa la conversió del contracte d'interinitat en contracte indefinit, com diu una altra de les Sentències del TSJC:

[(“es claro que, nos encontramos ante unos contratos temporales suscritos en fraude de ley, que deben presumirse indefinidos”)]

En conseqüència amb el que exposa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decideix:
[(
“debemos declarar y declaramos Improcedentes los despidos de que fueron objeto los demandantes, condenando a la empresa Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, a que a su opción, que habrá de ejercitar en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, readmita a los recurrentes en su puesto de trabajo y en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o les indemnice” )]

Incloent inclús una de les Sentències del TSJC les costes del Juí i els honoraris dels advocats de la treballadora:

[(“pèrdua dels dipòsits i consignacions per recórrer, imposant a la recorrent les costes produïdes pel recurs… “)]

2Secció Sindical de la CGT de Catalunya a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona2
malesherbes.cgt@gmail.com