CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Controls policials a persones immigrants: una pràctica il·legal i silenciada

Diumenge, 29 agost, 2010

La llei prohibeix les redadas indiscriminades i les detencions en comissaria a persones documentades que no han comès cap delicte.


- José Miguel Sánchez Tomás, professor de Dret Penal i membre de Inmigrapenal / Diagonal núm. 125

Els controls policials d'identificació sistemàtics en vies i espais públics són el principal instrument operatiu del Ministeri de l'Interior per a l'expulsió dels ciutadans estrangers en situació irregular. La realitat d'aquests controls, i que la seva finalitat exclusiva és la localització d'aquests ciutadans estrangers, resulta incontrovertible. El Ministeri de l'Interior ha negat amb reiteració, fins i tot en seu parlamentària, la seva existència. La seva realitat, no obstant això, ha estat confirmada pels sindicats policials, qui es van dirigir al Consell de Policia per a manifestar la seva preocupació per les garanties jurídiques dels policies i per la pràctica policial d'identificacions massives i indiscriminades en la via pública.

Per quina raó el Ministeri de l'Interior nega l'evident? Són controls il·legals i ho saben. La Llei Orgànica per a la Protecció de la Seguretat Ciutadana autoritza a la Policia perquè, en l'exercici de les seves funcions d'indagació o prevenció, requereixi la identificació de les persones. Ara bé, la realització de controls massius i indiscriminats d'identificació en llocs públics només queda autoritzada quan hi hagi constància de l'existència d'un delicte causant de greu alarma social i la seva finalitat exclusiva sigui la de descobrir als seus autors per a detenir-los i recaptar proves d'aquest delicte. Fora d'aquests concrets pressupostos, no és possible instal·lar controls policials d'identificació massiva com els que acostumem a veure en les nostres ciutats a la caça de l'immigrant en situació irregular.

Alarma social

És evident que qualsevol operatiu muntat en un intercanviador de transport o en espais públics freqüentats per determinades comunitats d'immigrants, que només es requereix la documentació a aquelles persones que, per determinats trets ètnics o racials, se sospita que no són nacionals, no és un operatiu de policia judicial en recerca dels responsables d'un delicte que causi greu alarma social. És una actuació de policia administrativa en recerca d'eventuals infractors de la legislació d'estrangeria freturosa de la més mínima cobertura legal.

El més greu està per arribar. A la falta de cobertura legal se suma que l'actuació d'aquests operatius, seleccionant les persones a identificar només pels seus trets ètnics, suposa un greu atemptat a la prohibició de discriminació racial de l'article 14 de la Constitució. El recent dictamen del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides de 17 d'agost de 2009 (Comunicació núm. 1493/2009) va condemnar a l'Estat espanyol al considerar que aquest tipus d'actuacions són racialment discriminatòries. El dictamen fa exprés que, quan s'efectuen requeriments d'identificació, les meres característiques físiques o ètniques no han de ser preses en consideració com indicis d'una possible situació il·legal en el país i que tampoc han d'efectuar-se de manera tal que només les persones amb determinats trets físics o ètnics siguin seleccionades per a la identificació. Això es justifica no només perquè afecta negativament a la dignitat de les persones afectades, sinó perquè, a més, és una conducta que contribueix a la propagació d'actituds xenòfobes entre la població en general i resulta contradictòria amb una política efectiva de lluita contra la discriminació racial.

No és possible que Interior utilitzi dreceres vulnerant els drets garantits per la Constitució amb el pretext d'una major eficàcia en la política migratòria. El ministeri fiscal i el poder judicial no poden mirar per a l'altre costat mentre es lesionen drets fonamentals i som assenyalats per això des d'instàncies internacionals. La Llei Orgànica d'Estrangeria estableix que els immigrants han de conèixer i respectar els valors i drets constitucionals. Cal predicar amb l'exemple.

Queixa sense resposta

La queixa presentada davant el Ministeri de l'Interior i davant el Defensor del Poble pel caràcter il·legal de les redades massives contra immigrants encara no ha tingut resposta. El 1 de febrer el grup de juristes Inmigrapenal i la xarxa Ferrocarril Clandestino van presentar la queixa, amb el suport de 140 associacions, en la qual exigirien una compareixença pública del Ministeri per a anunciar la revocació de les circulars que ordenen la detenció preventiva d'immigrants sense regularitzar i la fi de les redades.

>>> Article extret del núm. 125 de la revista Diagonal