CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Convocatòria de Vaga de CGT per al 8 de juny: Comunicat de la Federació d’Ensenyament

Dissabte, 22 maig, 2010

Convocatòria de vaga el dia 8 de Juny, i Jornada de Lluita en tots els sectors. CGT convoca vaga en els sectors de Sanitat, Ensenyament i Administracions Públiques.

Contra l'agressió del govern a tota la ciutadania i a les persones que treballem en les Administracions i Serveis Públics.

Els sectors de Sanitat, Ensenyament i Administració Pública de CGT, convoquen a totes les persones que treballem per a les administracions publiques a efectuar una Vaga el dia 8.

AIXÒ ÉS EL QUE EL GOVERN, SI NO HO EVITEM, VA A FER-NOS A TOTS I TOTES:

Suspensió de la revaloració de les pensions en 2011.

Suspensió del règim transitori de la jubilació parcial, per a accedir a la jubilació parcial caldrà tenir un mínim de 61 anys, haver cotitzat un mínim de trenta anys i haver treballat un mínim de sis anys en l'última empresa.

En la nòmina del mes de juny reducció d'un 5 per 100 de mitjana dels salaris públics. L'escala arribarà al 7 per 100 en funció del nivell d'ingressos del grup professional, afectarà al personal de totes les Administracions Públiques i s'aplicarà tant sobre les retribucions bàsiques, com sobre les complementàries. Els alts càrrecs veuran reduïts els seus salaris entre un 8 per 100 i un 15 per 100.

Eliminació de la retroactivitat en prestacions per dependència, es fixa un temps màxim de sis mesos per a la resolució de les sol·licituds sobre el reconeixement de la situació de dependència i la prestació a rebre. Ja que eliminarà el compte per pagaments derivats de l'aplicació del principi de retroactivitat quan aquest reconeixement es retardava.

Eliminació del “xec-bebé ” a partir del 1 de gener de 2011, la deducció de 2.500 euros per naixement i adopció en l'IRPF, també coneguda com “xec-bebé”, així com la prestació econòmica de pagament únic de la Seguretat Social per naixement i adopció que es va establir simultàniament.

Segons el Govern del PSOE són tres els factors essencials que contribuiran a l'ajustament del “dèficit”: la retirada de les mesures transitòries, la menor despesa per prestacions per atur, com a conseqüència d'un escenari de progressiva recuperació econòmica, i, finalment, les mesures d'ajustament que el Govern va a aplicar en els pròxims tres exercicis.

• Congelació de les retribucions del personal al servei del sector públic estatal durant 2011, després de la rebaixa del 5 per 100 prevista per a 2010.

• Aplicació de la taxa de reposició del 10 per 100 en les ofertes d'ocupació pública durant 2011, 2012 i 2013.

• Reducció en un 15 per 100, en termes nominals, en les despeses en béns corrents i serveis

• Aplicació d'acords de no disponibilitat a la inversions d'infraestructures en 2010 i 2011, i ajustament a les necessitats de consolidació en els dos exercicis següents. Reducció en un 25 per 100 de la resta d'inversions en el període 2011-2013.

• Reducció en cinc-cents milions de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament en 2011, addicionals als tres-cents milions retallats en 2010.

www.fecgt.org