CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Convocatòria internacional d’organitzacions sindicals d’Àfrica, de les Amèriques, d’Àsia i d’Europa. Octubre 2015 : setmana d’acció internacional

Divendres, 16 octubre, 2015

Convocatòria internacional d´rganitzacions sindicals de l´Àfrica, de les Amèriques, d'Àsia i d'Europa

Octubre 2015: setmana d'acció internacional

Contra els plans d'austeritat i les retallades, per la defensa dels drets dels treballadors i treballadores. Nosaltres no pagarem la crisi!

La crisi del sistema capitalista té conseqüències en el món sencer. Les crisis econòmiques, financeres, ecològiques i socials es barregen i s'auto s'alimenten. Aquesta crisi global del capitalisme mostra el impàs d'un desenvolupament basat en el repartiment cada vegada més desigual de la riquesa produïda per l'explotació dels treballadors i de les treballadores, de la desregulació financera, del lliure intercanvi generalitzat i el menyspreu dels imperatius ecològics. Per salvar els beneficis dels accionistes i dels patrons, per assegurar el futur dels bancs i les institucions mundials (Banc Mundial, Fons Monetari Internacional, Organització mundial del Comerç, etc.). Els governs i la patronal ataquen cada vegada amb més força els drets dels treballadors i les treballadores.

El sistema econòmic i polític actual organitza el pillatge de nombrosos països, obliga a milions de persones a deixar el seu lloc d'origen per sobreviure .... I nega seguida tots els seus drets sota el pretext que ells i elles són immigrants.

Destrucció dels serveis públics, qüestionament de tots els drets socials, atacs cap als drets sindicals, llibertats sindicals burlades, desenvolupament de la precarietat i de l'atur per pressionar sobre les poblacions .... Són els mateixos mètodes els que s'utilitzen en tots els països '

Per aconseguir els seus fins, utilitzen tots els mitjans: criminalització, procés, detencions, intervencions policials, ocupacions militars, traves de tota mena als drets col·lectius i individuals. La repressió és una de les seves armes contra les i els que resisteixen, s'oposen, i construeixen alternatives. La nostra solidaritat, més
enllà de les fronteres, és una de les nostres respostes.

El sindicalisme que reivindiquem no sap celebrar pactes amb els poders en exercici per validar mesures antisocials. El sindicalisme té la responsabilitat d'organitzar la resistència a escala internacional, per construir a través de les lluites la necessària transformació social. Volem construir un sistema fundat en els béns en comú, en la redistribució de les riqueses entre aquelles i aquells que la creen, és a dir els
treballadors i les treballadores, fundat en els drets dels treballadors i les treballadores i en un desenvolupament ecològicament sostenible.

Reivindiquem, la fi de la privatització i mercantilització i, per contra, l'extensió, la democratització i apropiació social del servei públic (educació, salut, transport, energia, aigua, habitatge, jubilació,pensions etc.) La lliure circulació de les persones i la igualtat dels drets socials i polítics de tots i totes, independentment de la nacionalitat, de l'origen, del sexe, formen part dels nostres objectius en comú.

Els atacs contra els salaris, les condicions de treball, les assegurances socials, el servei públic i les llibertats democràtiques formen part d'un pla estratègic del capitalisme destinat a canviar perdurable i fonamentalment la relació de força entre classe dominant per una banda, assalariats-assalariades i classes populars per altra banda. Aquest projecte es s'inscriu en el marc d'un capitalisme globalitzat, d'una economia que fa concórrer les regulacions socials, les legislacions, les condicions i els quadres de treball. Això provoca una precarització creixent del món del treball.
La qüestió de la salut i de la seguretat en el treball, les condicions generals de la qualitat de vida per als assalariats-assalariades en els mitjans populars, adquireixen en les lluites i les reivindicacions d´una importància decisiva.

A Europa es consolida al punt de no retorn als estats de benestar, perquè així ho determinen les polítiques fiscals de la UE. Amb això traslladen el pagament d'un deute privat (fonamentalment financera i de grans corporacions) a tota la ciutadania, i ens obliguen a assumir un deute il·legítim, il·legal i indecent. Europa ha passat de l'estat de la democràcia formal a l'estat permanent de la deutecràcia.

Als països mantinguts en situació de subdesenvolupament, evidentment a través del colonialisme i el imperialisme sempre vius, aquestes situacions condemnen en massa als humans a morir de fam o emigrar, sovint amb perill de la seva vida, a països on són víctimes de fortes discriminacions. El colonialisme i el imperialisme oprimeixen encara a nombroses poblacions a tot el món; el sindicalisme té el compromís de combatre aquestes formes de dominació.

Reforçar el sindicalisme per trencar amb el capitalisme

El nostre sindicalisme uneix la defensa dels interessos immediats dels treballadors i
treballadores, i la voluntat de canvi social profund. No es limita a la reivindicació del camp econòmic, engloba assumptes com el dret a l'habitatge, a la terra, la igualtat entre homes i dones, el antiracisme, el combat a homofòbia i la xenofòbia l'ecologia, l'anticolonialisme, etc.

Els interessos que defensem són els de la classe obrera (treballadors i treballadores en actiu o jubilats, aturats i aturades, joves en formació). S'articulen amb pobles de totes les regions del món. En aquest tema ens oposem frontalment a la patronal, als governs i institucions que estan al seu servei, i reivindiquem la nostra autonomia respecte de tota organització política. El dret a la terra és un tema particularment important en molts països, especialment aquells víctimes del colonialisme i del
imperialisme; hem de ser actius contra això, lluitant per veritables reformes agràries enllaçades amb els moviments socials que lluiten per aquest dret.

Cridem als col·lectius sindicals a unir-se a nosaltres per construir aquesta unitat d'acció sindical, necessària per combatre els retrocessos socials, conquerir nous drets i construir una societat diferent. No hem lluitat per tornar enrere; en efecte, els atacs contra la classe obrera són molt forts i en ocasions sota noves formes. Però l'explotació capitalista no és una novetat i és amb ella amb el que hem de trencar, per crear formes d'organització de la societat partint de les necessitats de la població.

Aquesta marxa la construïm pas a pas, amb totes les organitzacions sindicals de lluita, per als quals el sistema capitalista no és la forma d'organització ideal per a les nostres societats, i que construeixen el canvi a través de les lluites col·lectives quotidianes i les reflexions sobre la societat que volem per demà.

Vam decidir reforçar, ampliar, augmentar l'eficàcia, una xarxa de sindicalisme
ofensiu, de lluites, anticapitalista, democràtic, autònom, independent de
els patrons i els governs, en contra totes les formes d'opressió (masclisme,
racisme, homofòbia, xenofòbia), ecologista i internacionalista.

- Treballem, durant aquest temps per la solidaritat internacional, i sobretot contra qualsevol repressió antisindical. El nostre combat es porta a terme contra totes les opressions, especialment aquelles que van contra les dones, els negres, els migrants i les LGTB (Lesbians, Gais, Transsexuals, Bisexuals).
- Actuarem de forma unitària i coordinada per donar suport a les lluites i les campanyes internacionals, reafirmant el dret a l'autodeterminaci dels pobles.
- Reforcem i estenem el treball internacional realitzat en els sectors professionals (transport, educació, centres d'atenció de trucades, indústria, comerç, salut, etc.) i sobre els assumptes interprofessionals (drets de les dones, els negres, els LGBT, migració, allotjament, ecologia, salut i treball ...).
- Perseguim el treball de reflexió i d'elaboració sobre les qüestions crítiques del sistema capitalista i de les alternatives a aquest.
- Posem, junts, els mitjans materials necessaris per a l'èxit dels nostres projectes comuns: llocs web, llistes d'intercanvi per correu electrònic, coordinació per sectors professionals, etc.
- Per ser més eficaços, vam organitzar la coordinació de les organitzacions membres de la Xarxa a escala de les regions del món: Amèrica del sud, Europa, Àfrica ...

Organitzem una setmana d'acció internacional, durant la segona setmana del mes d'octubre de 2015: contra els plans d'austeritat i les retallades, per la defensa de
els drets dels treballadors i treballadores.

Nosaltres no pagarem la crisi! Les organitzacions de la Xarxa sindical internacional de solidaritat i de lluites

Organitzacions sindicals nacionals interprofessionals:

 central sindical i Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
 Confederació General del Treball (CGT) - Etat espagnol.
 Union Syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
 Confederation of Indonèsia People 's Movement (KPRI) - Indonésie.
 Confederació Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
 Syndicat National Autonome des personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie.
 Batay Ouvriye - Haïti.
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
 Sindicat de Comissions de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
 Organisation Générale Indépendante donis Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sàhara occidental.
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS / FC) - Sénégal.
 Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte.
 Sindicat Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
 General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.
 Confederació de la Classe Treballadora (CCT) - Paraguai.
 Xarxa Solidària de Treballadors - Pérou.
 Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Níger (USPT) - Niger.
Organitzacions sindicals nacionals professionals
 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT / TUC) - Gran-Bretagne.
 Centrale Nationale des Employés - Confédération Syndicale Chrétienne (CNE / CSC) - Belgique.
 Sindicat Nacional de Treballadors del Sistema Agroalimentari (SINALTRAINAL / CUT) - Colombie.
 Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d'appel - Union Générale Tunisienne du Travail
(FGPTT / UGTT) - Tunisie.
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
 Syndicat national des Travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
 Sindicat 2 Trabalhadores dóna Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil.
 Organizzazione Sindicati autonòmica i vaig donar Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
 Union Nationale des normaliens d'Haïti (UNNOH) - Haïti.
 Confederazione Unitària vaig Base Scuola Università Ricerca (CUB SUD) - Italie.
 Confederazione Unitària di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie.
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
 Confederazione Unitària vaig Base Credito i Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie.
 Syndicat donis Travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL / UNTM) - Mali.
 da Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci ISCI Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-is / DISK) - Turquie.
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu / SA (SNTPTB) - Sénégal.
 Associació Nacional de Funcionaris Administratius de la Caixa de Segur Social (ANFACSS) - Panama.
 Conseil donis Lycées d'Algérie (CLA) - Algérie.
 Confederazione Unitària di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie.
 Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) - Algérie.
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine.
 Union Syndicale etudiante (USE) - Belgique.
 Sindicat 2 Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal.
 Sindicat Unitari de Treballadors Petroliers (Sinutapetrolgas) - Veneçuela.
 Aliança de Treballadors de la Salut i Empleats Publicos - Mexique.
 Canadian Union of postal Workers / Syndicat donis Travailleurs et travailleuses donis pals (CUPW-STTP) - Canada.
Organitzacions sindicals locals
 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
 Sindacato territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
 Fédération Syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
 Sindicat Unitari de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
 Türkiye Deri-is Sendikasi, Tuzla et Esmirna (Deri-is Tuzla et Esmirna) - Turquie.
 L'autre syndicat, canton de Vaud (L'autre syndicat) - Suisse
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP / FGTB Bruxelles) - Belgique
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne
 Sindicat Unificat de Treballadors de l'Educació de Buenos Aires, Bahia Blanca - (SUTEBA / CTA dels
treballadors Bahia Blanca) - Argentine
 Sindicat del Petroli i Gas Privat del Chubut / CGT - Argentine.
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.
Organitzacions sindicals internacionals
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)
Corrents, tendències o xarxes sindicals
 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
 Emancipation Tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
 Globalization Monitor (GMO) - Hong Kong.
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
 No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
 Solidarité Socialiste avec els Travailleurs a Iran (SSTI) - France.
 Basis Initiative Solidaritat (basar) - Allemagne.
 LabourNet Germany - Allemagne.
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.

International trade union network of solidarity and struggle
Réseau syndical international de Solidarité et de Luttes
Xarxa Sindical Internacional de Solidariedade i de lutas
Xarxa sindical internacional de solidaritat i de lluites
Rete Sindicale internazionale di solidarietà i vaig donar lotta
www.laboursolidarity.org

http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/convocatria-internacional-dorganitzacions-sindicals-dfrica-de-les-amriques-dsia-i-deuropa-octubre-2015-setmana-dacci-internacional

Convocatòria internacional d´organitzacions sindicals d´Àfrica, de les Amèriques, d´Àsia i d´Europa. Octubre 2015 : setmana d´acció internacional

https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/21583738494/in/dateposted-public/