CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Crida de dos treballadors immigrants de Barcelona: Pels drets de les persones immigrades

Divendres, 17 agost, 2007

Som Mohamed Iddriss, nacional de Ghana amb NIE: X5234642A, i Ali Sagor, nacional de Bangla Desh, amb NIE: X6353667D. Ens trobem en situació d'indefensió des de FEBRER del 2006 (18 mesos), com resultat de no obtenir del Govern Civil de Barcelona, la concessió de la renovació de la Targeta de Residència que vam obtenir en la Normalització 2005.

Des de Febrer de 2006 que presentem la sol·licitud de renovació, els nostres expedients estan en tràmit. L'Oficina d'Estrangeria, la seva Secció de Renovacions mai informa ni dona cap argument sobre la situació del tràmit i la consulta a través d'internet solament assenyala “En tràmit”, no existeixen canals d'informació entre el treballador estranger i la Subdelegació de Govern de Barcelona. Segons informació oral la causa és antigues ordres d'expulsió que no han estat anul·lades.

El Reglament de la Llei d'Estrangeria pel que fa a les velles expulsions assenyala que: “Disposició transitòria tercera. Procés de normalització. La concessió de l'autorització determinarà l'arxiu dels expedients d'expulsió pendents de resolució, així com la revocació d'ofici de les ordres d'expulsió que hagin recaigut sobre l'estranger titular de l'autorització ….”

A totes les oficines que hem anat per a solucionar el tema, després d'un any i 8 mesos, ens assenyalen que és responsabilitat de Canàries i Ceuta. Si ja tenim una Targeta de Residència a Espanya, perquè l'Oficina d'Estrangeria a Barcelona no ha revocat o anul·lat les ordres d'expulsió del 2002 i 2004?. Hem presentat diversos recursos de Reposició, Sol·licitud per a l'obtenció d'un Certificat de la renovació per silenci administratiu, hem parlat amb la Comissaria de Balmes, i la mateixa policia va assenyalar que no hi havien ni problemes policials, ni penals, únicament les velles expulsions que crèiem havien estat anul·lades com ho anunciava el govern per TV.

Estar sense la targeta Residència i Treball renovada, és com estar sense DNI, sempre estem exposats a ser perseguits per la policia, a la pèrdua del nostre lloc de treball, a la pèrdua del nostre habitatge en lloguer. Som treballadors estrangers, hem cotitzat a la Seguretat Social, hem complert amb tots els requisits, qui no ha complert amb nosaltres és la Subdelegació de Govern.

Per aquesta raó de pes per a nosaltres, anem realitzem des del dimarts 14 d'Agost una CONCENTRACIÓ, enfront de la Subdelegació de Govern de Barcelona, de forma pacifica, per a denunciar aquesta discriminació, pels perjudicis econòmics i socials que ens ocasiona l'estar sense les nostres targetes renovades.

Només reclamem els nostres drets: la renovació de les nostres Targetes de Residència i Treball. Fem una crida a tots els Sindicats de Barcelona, a totes les associacions de treballadors immigrants, a tots els defensors dels drets humans i de la dignitat que donin suport la nostra justa lluita

Ali Sagor, X6353667D, tel.: 664 543 363
Mohamed Iddriss, X5234642A, tel.: 666 100 760