CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Crònica de la Conferència de Delegats i Delegades de la CGT de Catalunya del 15 de desembre de 2011 sobre la darrera reforma de la Negociació Col·lectiva.

Dijous, 5 gener, 2012

Una nova Conferència de Delegats i Delegades de la CGT de Catalunya es va celebrar el 15 de desembre al Centre Cívic Fort Pienc de Barcelona. El tema presentat en aquesta ocasió va ser la darrera reforma de la Negociació Col·lectiva.

Després de la pertinent presentació de la Secretaria de Formació, el primer ponent Vidal Aragonés ens va delectar amb una lúcida i alhora interessant introducció sobre els orígens històrics de la Negociació Col·lectiva.

Posteriorment es referiria a les diverses reformes aprovades amb anterioritat, els precedents europeus, les posicions dels sindicats institucionalitzats, així com de la insistent campanya sobre les "necessitats" de modificar el vigent sistema de negociació col·lectiva.

Les qüestions més importants del contingut precís de la modificació es nodreix de la primacia dels convenis d'empresa, la limitació del període negociador i de les modificacions durant la vigència del conveni col·lectiu.

L'evidència que aquestes propostes signifiquen un procés a llarg termini i es plantegen per la necessitat empresarial de disposar d'una desregularització de la negociació per quan l'economia s'estabilitzi.

Finalment va esmicolar les propostes del PP, que aprofundeixen encara més les qüestions recollides en la reforma recentment aprovada i, molt especialment, davant la possible regulació del dret de vaga.

A continuació va intervindre Pepe Berlanga per excusar la no presència del secretari d'Acció Sindical, i va intervenir sobre el recentment signat Acord Interprofessional de Catalunya 2011-2014, subscrit entre els dos sindicats institucionals i Foment.

En un ràpid repàs dels continguts del signat va retreure els continguts de la pròpia Introducció, que ja anticipaven per on camina l'acord: necessària modernització de les empreses per incrementar la seva productivitat i competitivitat; consolidació dels espais de participació dels agents socials; desenvolupament eficient del Tribunal Laboral de Catalunya, Consell de Relacions Laborals de Catalunya; negociació col·lectiva adaptada a la reforma laboral del mercat de treball i de la pròpia negociació col·lectiva, així com de les mesures per promoure l'ocupació dels joves, formació ocupacional i professional; salaris que prenguin en consideració la productivitat i l'evolució econòmica de les empreses i dels sectors productius; relació entre salari base i variable; l'absentisme, la igualtat de gènere, la subcontractació, la mobilitat;?

En conclusió, mesures per atomitzar la negociació i confrontant el col·lectiu al particular, lliurant els sindicats a les empreses que veuen satisfetes les seves històriques reivindicacions.

No obstant això, el ponent va voler transmetre esperança entre els assistents, reclamant la necessitat de construir organització i reivindicant la necessitat de ser clars en els nostres missatges i actuar menys a la defensiva.

Acompanyem document ampliant la informació utilitzada durant l'esmentada Conferència.

Attached documents