CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CUP – Som lo que Sembrem – CGT Parcs i Jardins exigeixen l’aturada immediata de l’ús de l’herbicida glifosat als jardins de Barcelona

Dijous, 18 juliol, 2013

Comunicat conjunt de la CUP-Barcelona, Som lo que Sembrem i CGT de Parcs i Jardins sobre l'ús de glifosat en jardineria a Barcelona

Exigim l’aturada immediata de l’ús de l’herbicida glifosat

El glifosat és el principi actiu més utilitzat als herbicides, d’espectre ampli i no selectiu, principalment comercialitzat per l’empresa Monsanto amb el nom Roundup però també present en d’altres herbicides.

S’utilitza de manera freqüent en agricultura i jardineria, inclosa la nostra ciutat. Però múltiples estudis científics han demostrat que la toxicitat del glifosat ha estat infravalorada per les normatives legals i que, a més a més, les concentracions ambientals habituals d’aquests herbicides poden afectar negativament els organismes vius. Davant el risc que l’ús d’aquests productes pot provocar sobre la salut humana, com poden ser parts prematurs, efectes cancerígens, problemes renals i problemes hormonals entre d’altres efectes perjudicials és indispensable aplicar el principi de precaució recomanat en tota pràctica científica.

La CUP de Barcelona vol mostrar tot el suport i adhesió a la iniciativa contra l’ús del glifosat duta a terme per “Som lo que sembrem”. Alhora, la CUP de Barcelona demana a l’Ajuntament de Barcelona:

- Que doni resposta a totes les preguntes i instàncies formulades tant per l’entitat “Som lo que sembrem” com per qualsevol persona o altre entitat referents a l’aplicació del glifosat. Ho exigim segons l’article 45 de la Constitució espanyola, el conveni d’Aarhus, la llei 27/2006 que transcriu i recull les Directives 2003/4/CE i 2003/35/CE, per les quals es regula el dret a la informació, a la participació pública i a l’accés a la justícia en matèria de medi ambient.

- Que l’Ajuntament de Barcelona prohibeixi de manera definitiva l’ús del glifosat, del qual es té evidències científiques d’afectació sobre la salut, tant en els treballs de manteniment de la jardineria, com de la neteja viària o de qualsevol altre servei, que s’executi directament o mitjançant concessió pública. Instem a buscar alternatives no nocives per la ciutadania.

- Que estableixi un protocol de senyalització i d’avís per a les persones amb problemes de salut derivats de la sensibilitat a productes químics quan s’utilitzin aquests productes en qualsevol servei públic de la ciutat de Barcelona. Demanem que, tot i que existeixi una llista d’afectats, s’apliquin el més aviat possible aquests protocols, de compliment obligat per la nova legislació europea.

- Que iniciï els treballs necessaris per a la transició el més ràpid possible cap a una jardineria mantinguda dissenyada i gestionada públicament, amb criteris de qualitat, sostenible, evitant l’ús de productes químics, les podes agressives, l’excés en el consum d’aigua, l’ús d’espècies no adaptades al medi, el nefast disseny de zones de jardí que generen problemes sobrevinguts o manteniments excessius, etc.

Tot i que actualment hi hagi un debat sobre la utilització d’aquest producte químic, en gran part tergiversat per la indústria agroalimentària transnacional que ha de defensar les vendes, no podem obviar el risc del glifosat, fonamentat per estudis científics, sobre la salut humana realitzats en universitats franceses i d’altres llocs d´Europa.

La CUP de Barcelona conjuntament als col·lectius amb els quals presenta aquest comunicat, no accepta l’immobilisme irresponsable per part de les administracions competents davant qualsevol agressió a la salut de la població i, per això, instem a l’Ajuntament de Barcelona a actuar amb celeritat i fermesa contra l’ús del glifosat a la nostra ciutat.

CUP de Barcelona

Som lo que Sembrem

CGT – Parcs i Jardins

Barcelona, 17 de juliol de 2013

Attached documents