CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Curs a Distància 2007 de l’INSHT dirigit a Delegats de Prevenció i membres de comitès de Seguretat i Salut

Dimecres, 24 gener, 2007
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print

Després de sol·licitar al director de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) la realització del curs de l'assumpte, procedim a realitzar convocatòria per a cobrir les places del mateix amb els següents requisits i característiques:

CURS BARCELONA:

 • Durada 4 mesos: de març a juny.
35 places per al curs organitzat pel Centre Nacional de Condicions de Treball (Barcelona). Tres dies presencials: el primer dia, inauguració del curs; un intermedi; i l'últim, en el qual es realitza l'avaluació. En aquests tres dies caldrà desplaçar-se a aquest Centre situat a:

C/ Dulcet núm. 2 – 10
08034 Barcelona
Accés: estació de metro Palau Reial
(Línia 3: Zona Universitària-Canyelles)

El curs és gratuït; els llibres els proporciona la Secretaria de Salut Laboral del Comitè Confederal Estatal i estaran a les seus de l'INSHT, on es realitzi presencialment el curs, en el seu primer dia; no s'inclou per part del Confederal les despeses de desplaçament.

Les SOL·LICITUDS inclouran les dades següents:

Nom i cognoms
Telèfons de contacte i lloc de residència
Empresa i Sindicat a què pertanyeu
Opció: Barcelona

Contacte:

 • Per correu electrònic: “sp-saludlaboral@cgt.es” posant “Asunto: Curso Salud Laboral 2007”
 • Per fax: (91) 445.31.32 amb el mateix assumpte
 • Per correu ordinari, amb el mateix assumpte, a:
  Confederación General del Trabajo
  Salud Laboral
  c/ Sagunto, 15 – 1º
  28010-Madrid

Informació:
Tel.: (91) 447.05.72. Preguntar per Pulido..
Dia inicial del curs: Aquest primer dia els tutors del curs vos demanaran una fotografia mida de carnet; i la vostra adreça de correu electrònic a què enviaran successivament els enunciats dels quatre casos pràctics que realitzareu durant el curs, així com la correcció dels mateixos una vegada que els hàgiu enviat els exercicis resolts.

Nota: Aquest curs no homologa al de Nivell Bàsic de Prevenció; així ho considera l'Administració en un procedir prou curiós, no oblidem que el curs per a Delegats de Prevenció es dilata per temps de quatre mesos i equival a 80 hores i, en canvi, un curs de Nivell Bàsic es dóna de forma intensiva durant una setmana presencial i equival a 30 h. El consell a aquest respecte és realitzarà aquest curs, que en termes relatius és el millor en aquest interval de l'escala, i realitzar el de Nivell Bàsic durant o després de l'execució del nostre; posant-se en contacte, per a això, amb la conselleria o institut, de seguretat i salut o de la funció pública, corresponent a cada Comunitat Autònoma.

Quant al temps dedicat, mitjans i cost per a la formació dels delegats de prevenció estarem al que disposa l'art.37.2 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals:

L'empresari haurà de proporcionar als Delegats de Prevenció els mitjans i la formació en matèria preventiva que resultin necessaris per a l'exercici de les seves funcions.
La formació s'haurà de facilitar per l'empresari pels seus propis mitjans o mitjançant concert amb organismes o entitats especialitzades en la matèria i haurà d'adaptar-se a l'evolució dels riscs i a l'aparició d'uns altres de nous, repetint-se periòdicament si fos necessari.
El temps dedicat a la formació serà considerat com a temps de treball amb caràcter general i el seu cost no podrà recaure en cap cas sobre els Delegats de Prevenció.

I per tant així ho negociarem a les nostres empreses.

16 de gener del 2006

Un salutació.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT

J.A. Pulido
Salut Laboral-CGT

C/ Sagunto, 15 - 1º 28010-Madrid
Tfno.: (91) 447.05.72. Fax: (91) 445.31.32. www.cgt.es
Correo: sp-saludlaboral@cgt.es

Contingut del curs (Informació de l'INSHT)

Títol: "Prevención de Riesgos Laborales. Curso de Enseñanza a distancia dirigido a Delegados de Prevención y Miembros de Comités de Seguridad y Salud".
El curs està dirigit a delegats de prevenció i membres de comitès de seguretat i salut en el treball (siguin aquests delegats de prevenció o representants de l'empresari).

El material didàctic que compon el curs es presenta en una carpeta d'anelles i inclou:

 • Un manual del promotor: junt amb una breu presentació del material s'exposen una sèrie d'orientacions pràctiques per a la posada en marxa i l'organització del curs: tutories, ordenació de les activitats i avaluació.
 • Una guia didàctica de l'alumne: en aquest document es pot trobar informació, entre altres temes, sobre:
  • Els objectius del curs
  • El programa
  • El material didàctic
  • Directrius per a l'estudi
  • Disset fascicles
El curs consta de 17 fascicles agrupats en tres mòduls:

 • Mòdul 1.-Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. Aspectos Legislativos
  Presenta els conceptes bàsics que es manegen en l'àmbit de la prevenció de riscs laborals i les principals funcions dels òrgans de representació i participació dels treballadors.
 • Mòdul 2.- Metodología de Actuación en Prevención de Riesgos Laborales
  Exposa la metodologia bàsica d'actuació en prevenció de riscs laborals i els aspectes clau a l'hora de presentar un pla de millora
 • Mòdul 3.- Los Riesgos Laborales y Su Prevención
  Mostra, al llarg de 9 fascicles els principals riscs que poden estar presents en el treball i el mode d'actuació enfront dels mateixos.
Cada un dels fascicles inclou diverses preguntes d'avaluació amb les seves corresponents respostes.

Programa del curs

 • MÒDUL 1.- .- Introducción a la prevención de riesgos laborales. Aspectos legislativos
  • F1.- Funciones de los Órganos de Representación y Participación de los Trabajadores en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • F2.- Seguridad, Salud y Condiciones de Trabajo
  • F3.- Los Accidentes de Trabajo
  • F4.- La Salud en el Lugar de Trabajo
 • MÒDUL 2.- Metodología de actuación en prevención de riesgos laborales
  • F5.- La Evaluación de Riesgos y la Planificación de la Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa
  • F6.- La Investigación de Accidentes
  • F7.- La Visita de Inspección
  • F8.- Los Proyectos de Acondicionamiento
 • MÒDUL 3.- Los riesgos laborales y su prevención
  • F9.- Los Riesgos Vinculados a la Actividad Física
  • F10.- El Riesgo Mecánico
  • F11.- El Riesgo Químico
  • F12.- El Riesgo de Incendio
  • F13.- El Ruido
  • F14.- La Iluminación
  • F15.- El Ambiente Térmico.
  • F16.- Los Riesgos por Desplazamientos en la Empresa
  • F17.- Los Riesgos y la Organización del Trabajo

<\/span>
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print
 • Etiquetes

 • Dins la mateixa secció