CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Curs bàsic de prevenció de riscos laborals a Barcelona, durada 50h.

Diumenge, 19 maig, 2013

Curs de Prevenció de Riscos Laborals 50h

Del 23 de Maig al 25 de Juliol, els dijous per la tarda de 16 a 21h.

MÒDUL BÁSIC SEGONS NORMATIVA

Objectiu: Adquirir els coneixements bàsics per a comprendre la normativa, els drets i deures dels treballadors/es en matèria de salut laboral, els procediments d’actuació i les funcions de nivell bàsic (treballador designat, delegat de Prevenció o recurs preventiu).

* Promoure comportaments segurs coneixent els riscos d'accident

* Promoure la correcta utilització d'equips de protecció

* Fomentar l'interès dels treballadors en l'acció preventiva

* Promoure i controlar actuacions preventives bàsiques

* Realitzar avaluacions elementals de riscos i establir mesures preventiva

* Col·laborar en l'avaluació i el control dels riscos generals i específics de l'empresa

* Visites, queixes, suggeriments, denúncies,...

* Actuar personalment en casos d'emergència. Gestió intervencions

* Cooperar amb el servei de prevenció, tant propi com aliè

El curs es portarà a terme al CENTRE D’ESTUDIS SOCIOLABORALS (CESL), Via Laietana 18, planta 10,
08003 Barcelona.

Organitza:
Secretaria de Formació
Secretariat Permanent - Comitè Confederal
Confederació General del Treball de Catalunya (CGT de Catalunya)
Via Laietana 18, 9a planta, 08003 Barcelona
Tel.: 933 103 362
Mòbil: 691 204 900
Fax: 933 107 110
Correu electrònic: formacio@cgtcatalunya.cat

>>> Cartell i full d'inscripció en documents adjunts.

Attached documents