CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Curs de Formació sobre Inspecció de Treball i delictes contra els treballadors

Dimecres, 30 abril, 2008

Lloc: Seu de CGT-Madrid-CLM C/ Alenza 13.

INTRODUCCIÓ:

L'actuació jurídica és part fonamental de l'Acció Sindical per a fer valer els drets dels treballadors. El recurs a la Inspecció de Treball, així com a la Jurisdicció Social, Penal i Contenciós-Administrativa, són procediments habituals, si bé no tots els militants, en particular els més recents, coneixen els procediments a la seva disposició.

Per altra banda, les actuacions dels empresaris, en nombroses ocasions, són constitutives de delicte, i en alguns casos arriben a tenir conseqüències en la integritat dels treballadors. Hem cregut necessari establir una línia de formació específica, tant per la importància d'aquest tema, com per la demanda de formació jurídica que se'ns ve fent arribar des de diferents àmbits confederals.


DESTINATARIS:

- Totes les Secretaries d'Acció Sindical interessades.
- Els/les responsables de Formació interessats/des.
- Secretaries i Responsables de CGT de Jurídica.

OBJECTIUS:

- Afermar el coneixement dels elements ideològics / estratègics de CGT enfront de les actuacions il·lícites de l'empresari.
- Conèixer la legislació social, administrativa i penal relativa a les relacions laborals.
- Conèixer les possibilitats d'actuació davant la Inspecció de Treball i davant les instàncies jurídiques.

PROGRAMA – PLANIFICACIÓ:

Dilluns 12 de Maig de 2008.

10,00 a 14,00: Delictes contra els Drets dels Treballadors. Imposició de condicions laborals o de Seguretat Social, tràfic il·legal de mà d'obra, discriminació laboral i limitacions a la llibertat sindical. Ponent: Luis Miguel Sanguino

16,00 a 18,30: Delictes d'omissió de mesures de Seguretat i Salut laborals. Delictes de lesions i morts imprudents. Ponent: Luis Miguel Sanguino

Dimarts 13 de maig de 2008.

10,00 a 14,00: LISOS (Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social) i Inspecció de Treball. Infraccions i Sancions en l'àmbit laboral. Ponent: Teresa Ramos. Aspectes Sindicals. Ponent: Desiderio Martín

METODOLOGIA:

Utilitzarem els mètodes i estratègies pròpies de la pedagogia llibertària com són: la participació, el debat, el diàleg, el pensament crític, la construcció col·lectiva del coneixement, evitant el dogmatisme o l'adoctrinament.

TERMINI PER A INSCRIPCIONS:

fins al dijous 8 de Maig de 2008 (s'adjunta fitxa d'inscripció)

DESPESES:

Com ve sent habitual, cada Confederació Territorial, Federació Sectorial, Sindicat…, haurà de fer-se càrrec de les despeses dels seus afiliats/as inscrits.

DOCUMENTACIÓ:

Als participants se'ls lliurarà documentació relativa a les matèries a impartir: Llei i Reglament de la Inspecció de Treball, extracte del Codi Penal quant a l'objecte del curs, la LISOS (Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social), així com alguna sentència i extracte de la constitució.

Contacte: sp-formacion@cgt.es

Organitza: Escola de Formació Confederal

NOTA: Les inscripcions seran ateses per rigorós ordre d'arribada, tenint en compte que tindran prioritat aquelles que estiguin avalades pels Ens Confederals , amb la finalitat de que assisteixin afiliats/des de totes les Territorials.

ENVIAR la fitxa a l'atenció d'ESCOLA DE FORMACIÓ CONFEDERAL

Correu-e: sp-formacion@cgt.es - Fax: 91 445 31 32