CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Curs de Prevenció de Riscos Laborals.

Divendres, 17 setembre, 2010

“CURS BÀSIC de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - 50h.”

(segons normativa)

Per a delegats i delegades de Prevenció de Riscos Laborals

Horari: de 9:15 h. a 14:15 h. els dimarts i dijous
de 2 de novembre a 1 de desembre de 2010.

Lloc : Aules del CESL de Barcelona, Via Laietana 18 -10 plt.

Informació: 93 310 33 62 / 93 295 42 25

Inscripcions a: www.ceslbcn.org - info(arroba)ceslbcn.org

OBJECTIUS GENERALS

Adquirir els coneixements bàsics per a comprendre la normativa, els drets i deures dels treballadors/es en
matèria de salut laboral, els procediments d’actuació i les funcions de nivell bàsic (treballador designat,
delegat de Prevenció o recurs preventiu).

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Promoure comportaments segurs coneixent els riscos d'accident.
Promoure la correcta utilització d'equips de protecció.
Fomentar l'interès dels treballadors en l'acció preventiva.
Promoure i controlar actuacions preventives bàsiques.
Realitzar avaluacions elementals de riscos i establir mesures preventiva.
Col·laborar en l'avaluació i el control dels riscos generals i específics de l'empresa. Visites, queixes,
suggeriments, denúncies, etc...
Actuar personalment en casos d'emergència. Gestió intervencions.
Cooperar amb el servei de prevenció, tant propi com aliè.

CONTINGUTS I TEMARI

Els continguts de l'acció conformen una formació de nivell bàsic a l’àmbit de la formació en matèria de
riscos laborals, però que es considerat com a mitjà-superior a l’àmbit de la formació contínua. Aquesta
formació es fa d’acord amb el temari de l’annex IV del RD 39/1997 que qualifica als participants per a
desenvolupar les funcions de nivell bàsic (treballador designat, delegat de Prevenció o recurs preventiu),
millorant el perfil professional dels treballadors/es participants.

CERTIFICACIÓ

Els continguts i l’avaluació de l’aprenentatge d’acord amb l’annex IV del RD 39/1997 es qualifica als
participants per a desenvolupar les funcions de Nivell Bàsic, dóna lloc a un certificat d’aprofitament,
sempre que es superi el 75% d’assistència i l’avaluació final.

Attached documents