CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Curs d’Expedients de Regulació d’Ocupació, Anàlisi i coneixement de les empreses

Dijous, 19 abril, 2007

DESTINATARIS: Les persones militants de CGT que tinguin una intervenció sindical en Sectors com metall -automoció, components d'automoció-, químiques, camp, empreses de serveis –telecomunicacions, transports-, construcció, etc. i a militants de CGT de les diferents Confederacions Territorials que pel seu treball sindical – tècnic, hagin d'abordar aquest tipus de problemàtiques.

A TOTS ELS SINDICATS I FEDERACIONS

Degut a l’ interès de poder realitzar aquest curs, que ja s’ha dut a terme a diverses Confederacions, amb coordinació de la Secretària de Formació del SP Confederal, us informem que es realitzara el següent curs:

“Curs d'Expedients de Regulació d'Ocupació, Anàlisi i coneixement de les Empreses”

Barcelona 17, 18 i 19 de Maig de 2007.

DESTINATARIS: Les persones militants de CGT que tinguin una intervenció sindical en Sectors com metall -automoció, components d'automoció-, químiques, camp, empreses de serveis –telecomunicacions, transports-, construcció, etc. i a militants de CGT de les diferents Confederacions Territorials que pel seu treball sindical – tècnic, hagin d'abordar aquest tipus de problemàtiques.

OBJECTIUS: Formar-nos en l'ús d'eines bàsiques tècniques i sobretot dotar-nos d'un pensament i capacitat d'anàlisis crítiques amb la lògica del capital, per a fer possible una intervenció sindical alternativa i combativa contra aquesta lògica.

DURADA. APROFITAMENT: quatre dies sencers, a raó de 8 hores dia (4 en sessió de matí i 4 en la de tarda). Total 32 hores.

Les sessions són d'un cert esforç i concentració, així com parts pràctiques o tallers pràctics per grups que comporta estudi individual i/o col•lectiu.

HORARI: Dijous 17, de 17 a 20 hores, Divendres 18, sessions de matí de 10 a 14 h i sessions de tarda de 16 a 20h, Dissabte 18, de 10 a 14 hores.


PLANIFICACIÓ - METODOLOGIA:

Estructura del Curs:

 1. Materials de formadors/és.
 2. Materials per a alumnes/as.
 3. Metodologia didàctica.

I. Text Base:

 1. Introducció als ERO
 2. Els Ets en la Guia Jurídic-Sindical de CGT
 3. La Tramitació dels ERO
 4. Documentació de consulta: la gestió
 5. Exemples pràctics i reals sobre Període de consulta.
 6. El Contra Informe o Informe d'Oposició
 7. El Procediment laboral i el contenciós administratiu
 8. Introducció a l'anàlisi Econòmica Financer.
 9. Els ERO, els acomiadaments individuals, les reestructuracions com parts de les polítiques de reordenació dels mercats capitalistes.
 10. CGT davant aquestes polítiques. El Sindicat, les federacions, les seccions sindicals, els gabinets: paper de cada qui.
 11. Legislació bàsica: Estatut dels Treballadors, Guia Jurídic Sindical de CGT.

II. Materials per a alumnes/as

 1. Manual base per a seguiment i estudi
 2. Presentacions en *Power Point de l’Anàlisi de l'Empresa: balanços comptes de resultats, etc.
 3. Materials de Gabinets d'Empresa de com s'ha de presentar un ERO i tàctiques de gestió empresarial.
 4. Materials (fulles, posicionaments) de diferents seccions sindicals de CGT davant els ERO en general i en concret.

III. Metodologia Didàctica

 1. Presentació del curs (pels diferents ponents)
 2. Els objectius del curs
 3. Quina s'espera per part dels assistents: els seus objectius, etc.
 4. Exposicions clares recolzant-se en el material gràfic i escrit
 5. Deteniment en categories essencials: la raó empresarial, la competitivitat, l'economia, etc.
 6. Exemplificar les exposicions: casos concrets, experiències, campanyes.

Avaluació final.

PONENTS: Desiderio Martín, Gabinet Jurídic de CGT.

LLOC DE CELEBRACIÓ: Sala Costa i Font, Via Laietana nº 18, 9ª Planta.

TERMINI PER A INSCRIPCIONS: fins a 14 de Maig de 2007

(s'adjunta fitxa d'inscripció)

Número de PARTICIPANTS: Al voltant de 30 persones, doncs la metodologia de treball és bastant acadèmica , de la “tradicional” profe/alumne- i estudi. Els tallers pràctics es faran de la manera a com actuem en les nostres realitats laborals i salarials: empresaris i sindicalistes. Aquí si que podem posar en pràctica mètodes d'acció directa, pedagogia llibertària, antiautoritària, etc.

PRIORITATS: En cas que fora necessari fer una selecció dels i les assistents, tindran prioritat qui vengen avalats/as per la seva Confederació Territorial o Federació Contacte: Bruno Valtueña tel. 605 341 072 i Francina 93 310 33 62.

Salut i anarcosindicalisme.

Bruno Valtueña Sánchez
Sec. de Formació CGT - Catalunya


CURS D’ERO’S
Model d’ inscripció

- NOM I COGNOMS :

- SINDICAT, FL, SECCIÓ:

- TELÈFON:

- CORREU ELECTRÒNIC:

- ADREÇA:

Signatura, data i segell del Sindicat/Federació Sectorial/ Confederació Territorial…


NOTA: Les inscripcions seran ateses per rigorós ordre d'arribada, tenint en compte que tindran prioritat aquelles que estiguin avalades pels Ens Confederals , amb la finalitat de que assisteixin afiliats/as de totes les Territorials.


ENVIAR A L'ATENCIÓ DE BRUNO VALTUEÑA PER UN D'AQUESTS MITJANS:

Correu: spccc@cgtcatalunya.cat / Telèfon: 93 310 33 62 i 605 341 072.