CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Dades de l’Atur registrat el març de 2011

Dimarts, 12 abril, 2011

Resum de les dades de març de 2011 del Servei Públic d'Ocupació Estatal i de la Tresoreria General de la Seguretat Social: Demandant d'ocupació, atur registrat, contractes, prestacions per atur i afiliació a la seguretat social.


Durant el mes de març, l'atur registrat a les oficines dels serveis públics d'ocupació de l'Estat espanyol va assolir un nou rècord històric: 4.333.669 aturats. Si bé, després de vuit mesos consecutius de descens en el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, el mes de març ha vist un augment mensual de 45.660 afiliats (un 0,26%), aquesta tímida creació d'ocupació no ha aconseguit que el nombre de desocupats descendeixi: al març hi ha 34.406 aturats més que un mes abans.

L'augment en el nombre d'afiliats a la Seguretat Social durant el mes de març no implica que la tendència a l'augment de l'atur estigui desapareixent: el nombre d'aturats registrats en comparació amb fa un any ha augmentat un 4,01% (167.056 aturats més ), i l'augment d'aturats al mes de març de 2011 és molt similar al de març de 2010 (34.406 i 35.988 aturats més respectivament). De fet, encara que part de l'augment de l'atur es deu a la incorporació a les oficines dels serveis públics d'ocupació de 10.526 persones sense una ocupació anterior, l'augment de l'atur s'ha produït en tots els sectors econòmics: en termes absoluts, l'augment es dóna fonamentalment en els Serveis (14.836 aturats més), el col.lectiu Sense Ocupació Anterior (10.526 aturats més) i l'Agricultura (5.698 aturats més). En termes relatius, els augments de l'atur són del 4,14% en agricultura, el 2,77% en el col.lectiu Sense Ocupació Anterior, el 0,59% en els Serveis, el 0,34% a la Indústria i el 0, 22% a la Construcció.

Dones, joves i immigrants continuen sent col.lectius especialment afectats per l'atur:

* Durant el mes de març, l'augment de la desocupació femenina va ser lleugerament superior al masculí (un 0,87% i un 0,73% respectivament). En relació a la situació de fa un any, la desocupació femenina ha augmentat un 6,35% (130.373 parades més) i el masculí un 1,74% (36.638 aturats més).

* Durant el mes de març, els aturats menors de 25 anys han augmentat en un 2,73%, mentre que els aturats majors de 25 anys augmenten en un 0,56%. El 37,2% dels nous aturats són menors de 25 anys.

* L'augment percentual de l'atur entre els estrangers durant el mes de març torna a ser superior al del conjunt de la població (augments del 1,83% i 0,8% respectivament).

Pel que fa a la contractació, aquesta no només segueix sent menys nombrosa que fa un any (durant el mes de març de 2011 s'han registrat 34.424 contractes menys (un 2,89%) que el març del 2010), sinó que aquest comportament negatiu també afecta de forma més accentuada a la contractació indefinida: el descens interanual en els contractes indefinits (un 5,78%) és més acusat que en els temporals (un 2,58%). Durant el mes de març el 90,38% dels contractes registrats van ser de caràcter temporal, per un 9,62% de contractes indefinits.

Per la seva banda, el contracte de foment de la contractació indefinida (peça clau de la reforma laboral i que té un acomiadament més barat) està augmentant, però no a costa de la contractació temporal, sinó dels contractes indefinits ordinaris: respecte a fa un any, els contractes de foment de la contractació indefinida han augmentat un 2,99%, mentre que els contractes indefinits ordinaris han baixat un 7,57%. En conjunt, els contractes indefinits registrats el març de 2011 han estat un 5,78% menys que el març del 2010.

Pel que fa al sistema de protecció per desocupació, segons avança la crisi el descens en la quantitat i qualitat de les prestacions per desocupació no deixa de accentuar, com mostren les dades següents:

* 1.306.240 aturats registrats al febrer de 2011 no tenen cap prestació (és a dir 129.998 persones més en aquesta situació en comparació amb un mes abans).

* La cobertura del sistema de protecció per atur durant el mes de febrer de 2011 (73,7%) ha disminuït un 8,6% respecte al mateix període de l'any anterior.

* Els beneficiaris d'alguna prestació en gener de 2011 suposen un 6,5% menys que un any abans.

* Les prestacions contributives són ja menys de la meitat del total de pensions per atur (48,43%, enfront del 51,57% de prestacions assistencials).

Aquest descens en la quantitat i la qualitat de les prestacions es reflecteix en un descens de les despeses totals del sistema de protecció per atur: els 2.631,5 milions d'euros gastats en febrer de 2011 suposen un 9,1% menys que un any abans .

1. Les dades dels registres del Servei Públic d'Ocupació Estatal de març de 2011 es refereixen a l'atur i els contractes registrats en aquest mes. Els relatius a les prestacions per atur es refereixen al mes anterior (febrer de 2011). Les dades d'afiliació a la Seguretat Social es refereixen a març de 2011.

>>> Informe complet, elaborat per Pablo Meseguer, del Gabinet Confederal d'Estudis de la CGT, en el pdf al que podeu accedir anant a:

www.rojoynegro.info/sites/default/files/Paro mes de marzo 2011_0.pdf

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció