CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Dades de l’Atur registrat el març de 2011

Dimarts, 12 abril, 2011
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print

Resum de les dades de març de 2011 del Servei Públic d'Ocupació Estatal i de la Tresoreria General de la Seguretat Social: Demandant d'ocupació, atur registrat, contractes, prestacions per atur i afiliació a la seguretat social.


Durant el mes de març, l'atur registrat a les oficines dels serveis públics d'ocupació de l'Estat espanyol va assolir un nou rècord històric: 4.333.669 aturats. Si bé, després de vuit mesos consecutius de descens en el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, el mes de març ha vist un augment mensual de 45.660 afiliats (un 0,26%), aquesta tímida creació d'ocupació no ha aconseguit que el nombre de desocupats descendeixi: al març hi ha 34.406 aturats més que un mes abans.

L'augment en el nombre d'afiliats a la Seguretat Social durant el mes de març no implica que la tendència a l'augment de l'atur estigui desapareixent: el nombre d'aturats registrats en comparació amb fa un any ha augmentat un 4,01% (167.056 aturats més ), i l'augment d'aturats al mes de març de 2011 és molt similar al de març de 2010 (34.406 i 35.988 aturats més respectivament). De fet, encara que part de l'augment de l'atur es deu a la incorporació a les oficines dels serveis públics d'ocupació de 10.526 persones sense una ocupació anterior, l'augment de l'atur s'ha produït en tots els sectors econòmics: en termes absoluts, l'augment es dóna fonamentalment en els Serveis (14.836 aturats més), el col.lectiu Sense Ocupació Anterior (10.526 aturats més) i l'Agricultura (5.698 aturats més). En termes relatius, els augments de l'atur són del 4,14% en agricultura, el 2,77% en el col.lectiu Sense Ocupació Anterior, el 0,59% en els Serveis, el 0,34% a la Indústria i el 0, 22% a la Construcció.

Dones, joves i immigrants continuen sent col.lectius especialment afectats per l'atur:

* Durant el mes de març, l'augment de la desocupació femenina va ser lleugerament superior al masculí (un 0,87% i un 0,73% respectivament). En relació a la situació de fa un any, la desocupació femenina ha augmentat un 6,35% (130.373 parades més) i el masculí un 1,74% (36.638 aturats més).

* Durant el mes de març, els aturats menors de 25 anys han augmentat en un 2,73%, mentre que els aturats majors de 25 anys augmenten en un 0,56%. El 37,2% dels nous aturats són menors de 25 anys.

* L'augment percentual de l'atur entre els estrangers durant el mes de març torna a ser superior al del conjunt de la població (augments del 1,83% i 0,8% respectivament).

Pel que fa a la contractació, aquesta no només segueix sent menys nombrosa que fa un any (durant el mes de març de 2011 s'han registrat 34.424 contractes menys (un 2,89%) que el març del 2010), sinó que aquest comportament negatiu també afecta de forma més accentuada a la contractació indefinida: el descens interanual en els contractes indefinits (un 5,78%) és més acusat que en els temporals (un 2,58%). Durant el mes de març el 90,38% dels contractes registrats van ser de caràcter temporal, per un 9,62% de contractes indefinits.

Per la seva banda, el contracte de foment de la contractació indefinida (peça clau de la reforma laboral i que té un acomiadament més barat) està augmentant, però no a costa de la contractació temporal, sinó dels contractes indefinits ordinaris: respecte a fa un any, els contractes de foment de la contractació indefinida han augmentat un 2,99%, mentre que els contractes indefinits ordinaris han baixat un 7,57%. En conjunt, els contractes indefinits registrats el març de 2011 han estat un 5,78% menys que el març del 2010.

Pel que fa al sistema de protecció per desocupació, segons avança la crisi el descens en la quantitat i qualitat de les prestacions per desocupació no deixa de accentuar, com mostren les dades següents:

* 1.306.240 aturats registrats al febrer de 2011 no tenen cap prestació (és a dir 129.998 persones més en aquesta situació en comparació amb un mes abans).

* La cobertura del sistema de protecció per atur durant el mes de febrer de 2011 (73,7%) ha disminuït un 8,6% respecte al mateix període de l'any anterior.

* Els beneficiaris d'alguna prestació en gener de 2011 suposen un 6,5% menys que un any abans.

* Les prestacions contributives són ja menys de la meitat del total de pensions per atur (48,43%, enfront del 51,57% de prestacions assistencials).

Aquest descens en la quantitat i la qualitat de les prestacions es reflecteix en un descens de les despeses totals del sistema de protecció per atur: els 2.631,5 milions d'euros gastats en febrer de 2011 suposen un 9,1% menys que un any abans .

1. Les dades dels registres del Servei Públic d'Ocupació Estatal de març de 2011 es refereixen a l'atur i els contractes registrats en aquest mes. Els relatius a les prestacions per atur es refereixen al mes anterior (febrer de 2011). Les dades d'afiliació a la Seguretat Social es refereixen a març de 2011.

>>> Informe complet, elaborat per Pablo Meseguer, del Gabinet Confederal d'Estudis de la CGT, en el pdf al que podeu accedir anant a:

www.rojoynegro.info/sites/default/files/Paro mes de marzo 2011_0.pdf

<\/span>
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció