CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

De llibertaris i afins (Carta oberta a Carlos Taibo)

Dimecres, 16 febrer, 2011

Benvolgut Carlos, una vegada més les teves valuoses aportacions obren camins a l'esperança. La lucidesa, coherència i rigor que es desprenen dels teus llibres i articles constitueixen des de fa molt temps una de les escasses referències intel.lectuals i ètiques que mobilitzen a la reflexió i a l'acció transformadora per aquest món millor que ambicionem, més lliure, més just, més pròsper i més compromès amb el respecte a la nostra morada vital.

I sé que com jo opinen moltes altres persones senzilles i anònimes que cada dia donen abnegadament el millor de si mateixes per obrir respiradors en aquest erm polític que ens vol reutilitzar. Aquestes opinions en consciència, convocant a la crítica responsable i insubmisa constitueixen un planter convivencial que en la seva pròpia dinàmica dissenya les senyals d'identitat de l’autoinstitució de la societat per la societat mateixa.

Per això, lal teva argumentada proposta “Per una organització llibertària global|http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article5000” mereix ser considerada amb la màxima atenció i concedir-la el recorregut que es mereix. Estàs parlant, ni més ni menys, que de planificar un escenari d'arrel llibertària en la saga-llegat, encara que sigui per empatia, del que ha significat aquest moviment històric, com a alternativa global al sistema d'explotació i dominació que corona el neocapitalisme depredador . El que, sense ànim excloent respecte a altres projectes amb similar objectiu, suposa l'afirmació del llibertari com llevat conjuntiva d'aquesta nova solidaritat internacional que necessitem urgentment per rebatre per complet el bàrbar discurs hegemònic.

I això diu molt de la generositat de la teva exposició i al mateix temps suposa una exigència d'alta volada per als que, a empentes i rodolons, venim d'aquesta obstinada i sempre precària militància. Com vaig tenir ocasió de comentar-te fa unes setmanes a Madrid, en coincidir en una manifestació contra el "pensionàs", “t'ho compro tot”. Fa dècades que tinc la convicció personal que el llibertari és del poc vigent avui en dia com a resposta eficaç a les inajornables demandes socials. I això per les seves pròpies virtuts, i perquè les debilitats i declinacions dels que actuen des de diferents àmbits del socialisme autoritari han arruïnat qualsevol estratègia que s'emmarqui en clau de rebutjar in nuce la fossilització de la sobirania individual i social.

Crec que ja hauríem d'estar de tornada i escarmentats de banderes de conveniència que pretenen aglutinar la contestació al panòptic vigent des ambigües posicions de centralisme paternalista, intermediació fagociten-te, fidelitat acrítica, elitització política, dirigentisme social o absentisme ètic. El federalisme enfront del bast estatisme, l'acció directa davant de la subordinació intervinguda, l'exemplaritat personal respecte al ventriloquisme social, el suport mutu en comptes de la competitivitat, el feminisme integrador, l'austeritat i el respecte del medi natural han estat valors consubstancials de la proposta antiautoritària en totes les seves expressions. D'aquí la seva favorable posicionament quan altres models són engolits per un sistema que s'ha convertit en una espècie de ogre filantròpic per a una part anestesiada de la societat.

Però vull referir-me a alguns aspectes del teu escrit que poden suscitar un cert debat en la complicitat, al marge d'aquesta temptació de “ nostàlgia inhabilitadora” per part de l'anarcosindicalisme èpic que denúncies en l'escrit, a la qual faré referència en un altre lloc. Un text dens del qual considero especialment oportunes les alertes sobre el curtplacisme com llast de la professionalització de la política i la crida a la conformació d'una vigorosa cultura llibertària com antídot davant els estereotips alienants que vomiten els mitjans de comunicació, que ajudi amb el seu desplegament a “promoure la construcció d'un món nou des de la base i des de ja” . Amb aquest ànim, deixa que em refereixi al tema del treball assalariat com un factor declinant clau en els esquemes de resistència davant el desordre regnant, i al seu necessària abolició com avanç civilitzatori.

La centralitat del treball en la vida de les persones és una qüestió vital, que defineix la situació, el nostre estar en el món. D'una banda, no podem demanar que la gent quedi al marge del treball, ho necessita com a suport. De fet, alguns dels conflictes socials més notoris tenen a veure amb la recerca, obtenció o acaparament del treball assalariat. La crisi econòmica i financera que ha deixat a l'atur a milions de treballadors en occident, no ha despertat moviments de rebuig importants en el món sindical perquè la dialèctica originada s'ha limitat a buscar consensos amb els causants de la crisi i els poders públics, en el sobreentès d'assegurar l'ocupació als sectors que encara l’usufructuan, encara a canvi d'empobrir la seva tarifació i drets annexos en el futur. I d'altra banda, hem de constatar que les revoltes populars registrades en alguns països emergents (Tunísia, Egipte, etc.) vénen determinades per la pressió de les seves poblacions per optar al club del primer món, amb els seus atributs i miratges de llibertats, drets humans , eleccions lliures i progrés material. Una cosa semblant, no igual, passa al Brasil i Xina, dos exemples d'Estats-balena decantats cap paràmetres de benestar social quantitatiu on aquells vells valors que buscaven fer de l'home la mesura de totes les coses han perdut empremta.

No obstant això, en els anomenats països desenvolupats la centralitat de l'homo faber, que és a la seva manera la d'un individu social i comunicacional, està migrant al món del consum, apuntant cap a un homo economicus que identifica a l'individu aïllat i abstret. Tots els homes i dones són consumidors, però no tots els homes ni totes les dones són treballadors. El sistema no necessita el treball de tots, però sí del consum de tots. I aquesta realitat creixent colonitza la consciència d'homes i dones. El treball ha deixat de ser per a molts un mitjà racional de vida (vida vivible que està en una altra part) per convertir-se en una baula frenètica de la cadena de consum. No es treballa per després, al marge del treball, poder viure, desenvolupar valors que ens gratifiquin com a persones en societat.

El zoon politikon, l'animal polític, l'ésser social, està solapat perquè el consum com centralitat parasita l'home, buidant-li de sociabilitat i bondat. L'exigència de la plena ocupació era la coordenada natural d'una societat que buscava en l'activitat laboral dels recursos per a una vida digna. No es concebia, doncs, una economia amb atur estructural, perquè suposava no només una injustícia sinó a més un malbaratament. Però amb el desenvolupament tecnològic, la desocupació i el treball bricolatge estan en la lògica productiva i els ha assimilat com una cosa normal per la gent que és la seva carn de canó. S'accepta l'exclusió social d'una part de la població perquè la centralitat vital rau en el consum.

Sovint he pensat que aquesta variable orbital va ser un dels motius del "suïcidi" del Bloc de l'Est. Sens dubte es tracta d'un tema molt complex i del que encara ens falten claus per interpretar-lo correctament. Però sembla evident que el sistema de socialisme d'Estat es va esfondrar com un castell de cartes perquè les seves societats internes ho van permetre. Ningú va lluitar per conservar-lo. Enfront de la garantia de treball per a tots (el quin tipus de treball era una altra cosa) i serveis públics fonamentals assegurats (menjar, sanitat, educació, etc.) Que aquell model oferia, amb més o menys encert, les seves poblacions van considerar més atractiva la proposta de l'adversari, el format de capitalisme d'Estat, desigual i limitada, però teòricament capaç de saciar les aspiracions materials (o artificials) de qualsevol individu estadístic. Al marge de les evidents mancances en drets i llibertats del aquest front a l'Oest, és clar. Perquè mentre en el bloc de l'Est la disciplina casernària era una condició de supervivència, a l'Oest la llibertat de mercat, els diners fetitxe com a mesura de totes les coses (el seu valor de canvi), s'erigia com a aposta necessària per escenificar una certa cultura de societat civil. Sempre es va parlar de la tasca corrosiva que les emissions de televisió, captades per satèl lit, van tenir a l'hora de hipnotitzar consumísticament als ciutadans de l'Est. Un fenomen de similars característiques, encara que de diferent calat i signe, al que va passar a Tunísia i Egipte amb les filtracions d'Wikileaks.

Però la pròpia naturalesa del treball, inserit en totes les doctrines econòmiques que en el món han estat, i la seva evolució competitiva, apareix com a element coadjuvant en el desenfocament que analitzem. Aquell treballador exemplar, virtuós, complidor amb les seves obligacions però exigent pel que fa als seus drets, que es convertia en referència per als seus companys i creava un irresoluble conflicte polític a l'ocupador, agafat entre el desig de posar sordina a les seves reivindicacions i la falta de legitimitat per reprovar pel seu saber fer, típic del proletariat cenetista, ha passat a la història. Avui el treball que generalment es realitza té una discutible funció social, quan no forma part directament de l'entramat venal de la dominació.

No m'estic referint només a la quantitat d'artefactes, andròmines o productes inútils o clonats d'obsolescència programada que inunden el mercat, desviant recursos que havien de servir per satisfer autèntiques necessitats o de dirigir cap a investigacions que redunden en la millora general de la vida humana. Avui en dia, oficis, ocupacions i professions de les denominades liberals, com periodisme, professor, advocat, metge, etc., en bastants ocasions ajuden a justificar, perpetuar o legitimar l'statu quo afirmant una mística de sotmesos. Un ensenyament enfocat a tenir d'eines humanes a l'aparell productiu (la famosa flexiseguretat), uns mitjans de comunicació que reprodueixen les categories dominants i deslegitimen els valors alternatius; juristes que atenen les demandes de la norma legal per sobre de la justícia i sanitaris enfeudats a les indústries clínic-farmacèutiques, conformen ja un panorama d'obligada referència.

Això justifica de sobres la incorporació del model decreixentista en les activitats dels moviments socials anticapitalistes, però no desmenteix la pertinència d'indagar quin tipus d'acció sindical es requereix per a "redimir" (perdó pel mot) a un proletariat que sembla ignorar la seva estèril condició i sovint fins i tot admet la seva integració en l'statu quo com una cosa desitjable i convenient. D'aquí la necessitat d'encarar organitzacions xarxa que s'adaptin al terreny del realment existent, però que al mateix temps tinguin la versatilitat d'establir dinàmiques llibertàries que insereixin en la seva pràctica diària el món que pregonem. El que abans de la seva demonització es coneixia com "propaganda pel fet ".

Porto aquí a col.locació la molt interessant reflexió que en coordenades pròximes a la proposta constituent “Per una organització llibertària global” ha realitzat el també professor Tomás Ibáñez en la conferència que, com a colofó als actes 100 anys d'anarcosindicalisme 1910-2010, organitzats per CGT, va pronunciar a Barcelona el 17 de desembre passat sota el títol “Apunts sobre el pensament anarcosindicalista”. Sosté en primer lloc Ibáñez que la potencialitat de l'anarcosindicalisme radica en la seva diversitat genealògica.

“Al meu entendre, hi ha una característica fonamental de l'anarcosindicalisme, hi ha una constant que va a través de tot el seu ser, i aquesta no és sinó el seu naturalesa mestissa, la seva heterogeneïtat constitutiva, la seva formació a través de múltiples hibridacions. En efecte, l'anarcosindicalisme i el seu pensament se situen de ple sota el signe de la hibridació. Va ser potser aquest mestissatge congènit qual li va injectar el seu inqüestionable vigor, preservar-de la fragilitat que sol acompanyar gairebé sempre la puresa”.

D'aquest pecat original seu, d'aquesta anomalia, trauria forces ho llibertari, perquè com a pensament-acció que és, en opinió d'Ibáñez, sap adaptar-se als canvis del seu entorn, modulant respostes, sense per això mutar la seva naturalesa germinal sinó, abans al contrari, recreant, reinventant.

Va ser el producte d'una hibridació entre la reflexió i la lluita, va ser el seu punt d'unió, el seu entroncament, tan distant de la mera especulació com de la pràctica cega. Això significa, d'una banda, que es tracta d'un pensament que és intrínsecament evolutiu, ja que es constitueix, permanentment, en el si d'unes condicions socials que són, elles mateixes, canviants. Canviants per la pròpia capacitat evolutiva interna que ha demostrat tenir el capitalisme, mal que ens pesi, i també pels canvis que les lluites obreres imposen al capitalisme. D'altra banda, com les lluites de les que pren les seves senyes d'identitat el pensament anarcosindicalista són, és clar, lluites col.lectives, això significa que es tracta també d'un pensament que és col.lectiu en la seva pròpia naturalesa. Un pensament que s'elabora en comú, des de baix, i que pren bona part dels seus elements constitutius a partir dels debats en les assemblees dels sindicats.

Després, per ser el llibertari una expressió del col.lectiu-social, que justifica la seva mala salut de ferro, el seu permanent reenganxament, conclou Tomás Ibáñez en una longitud d'ona propera a les inquietuds de Carlos Taibo, la seva sostenibilitat caldrà buscar-la en aquesta capacitat innata de ser el fidel reflex d'una causa sense erigir-se mai en causa que prefiguri un supòsit.

Noves lligams, materials i mentals, construïdes per la societat del consum i de la comunicació, penetració de la lògica del mercat en tots els secrets de la vida, fragmentació i dispersió de les unitats de producció, enorme heterogeneïtat de les situacions laborals, precarització de l'existència laboral i de l'existència a seques, dispositius d'individualització que trenquen el sentit del comú i que dissolen la idea mateixa del col.lectiu. (...) No és aquest el moment per esmicolar les coordenades de la societat contemporània, però és obvi que aquestes noves coordenades exigeixen que es renovin profundament les formes i els continguts de l'acció i del pensament anarcosindicalista (...). Caldrà pensar, per exemple, si no seria possible idear una nova estructura on, el sindical i el social puguin fondre's en una mateixa entitat orgànica.

Tenim davant nostre dos meditacions convergents pel que fa a la probitat del llibertari i de la seva indispensable obertura a tots els enunciats de la contestació al capital. Es tracta d'aportacions molt notables, tant per la diferent filiació ideològica dels seus autors (un àcrata de tota la vida, Tomàs Ibáñez, i un veterà dels moviments socials, Carlos Taibo), que no obstant això no són discursos totalment inèdits. Bona part del que proposen Taibo i Ibáñez, cadascú amb el seu propi codi, es troba també en la formulació que un anarcosindicalista per lliure com l'historiador César M. Lorenzo formular en la ponència oferta a l'Ateneu de Madrid, el gener de 2010, dins de les jornades d'obertura de celebració del centenari de l'anarcosindicalisme. En síntesi, el fill de l'últim secretari general de la CNT durant la guerra va venir a recolzar la seva fesomia mestissa com un potencial de futur, si la renovació ideològica, que ell presumia a la CGT, es completava holísticament sense somnis paralitzants.

Perquè el món ha canviat però no ha canviat de base. La internacionalització dels moviments de capital i la transversalitat dels seus mercats, això que han anomenat globalització per dotar-lo d'un enunciat placebo, trasllada avui exigències derivades als moviments de transformació social. Moviments i organitzacions que, sense deixar de ser oriünds de cada territori on sorgeix la problemàtica, quan ho permet la seva dimensió a escala han de transcendir a altres àrees per compartir la pedagogia dels mecanismes de lluita i resistència experimentats. Aquesta demanda de bipolaritat centre-perifèria, perifèria-centre, necessita dotar-se d'un caràcter inclusiu que vertebri totes les aliances possibles al mapa de la contestació al paradigma dominant, que per ser global i hegemònic irradia no només al locus principal sinó, en la seva pròpia dimensió, a altres societats distants però no diferents. La mortífera degradació del medi ambient, la lluita contra la xenofòbia, la recerca d'una cultura de la pau i la refutació de l'atur estructural són afanys comuns a amplis sectors de població de països desenvolupats i emergents, com han posat en evidència les revoltes populars de Tunísia i Egipte, règims-rusc que, no per casualitat, estaven liderats per partits polítics pertanyents a la Internacional Socialista, convertida avui en l'arma secreta del neoliberalisme.

Possiblement el debat més urgent en el primer terç del segle XXI sigui la definició del tipus d'espai públic en què puguin expressar-se aquestes lluites socials. I aquí encara hi ha diferències que cal tenir en compte. En l'anomenat primer món, la cultura de consum i la mediatització institucional, s'han esborrat o estan en procés de fer-ho, baluards clàssics de resistència com era la comunitat del pensament, amb la universitat i els mitjans de comunicació al capdavant, com a motor de ignició de la protesta, de manera que es limita en gran mesura l'ona expansiva de la subversió. I no només això, ambdues institucions caminen a passos de gegant en direcció oposada, i competeixen per constituir-se en focus de legitimitat de les contrareformes en curs. Actius socials d'abans que avui són més fàbriques de consensos i franquícies del poder que planters de l'agitació.

Es tracta d'un procés sincopat que s'acumula a la ja molt arrelada "verticalització" dels centres de treball, en un altre temps autèntics laboratoris de confrontació al sistema. Aquesta regressió, que es retroalimenta amb l'efecte dissolvent que el consum provoca en el moll individual, representa una derrota històrica per a la causa de la justícia social, les conseqüències de la qual no convé passar per alt. Tot el que hagi tingut experiència duradora en un col.lectiu empresarial o fabril, té una idea aproximada del que ha suposat aquest dèficit de solidaritat. L'aïllament en el treball, la concessió d'àrees de peatge per a la lògica empresarial (ERO's, productivitat unilateral, limitació sobre l'acció sindical, etc.), Són la mare de totes les cessions i acataments. La manca d'una democràcia industrial efectiva en l'àmbit productiu juntament amb l'operativa obsessivament economicista dels sindicats "representatius" redunda en encebar la impertinència de l'esperit crític i solidari del treballador.

Aquesta pèrdua també està exemplificada en el desplaçament de la titularitat (reglat) de l'oposició al sistema des de l'òrbita laboral-productiva a la institucional-política, que se supedita així a les sinergies dels poders fàctics. Per aquest motiu es poden convocar festives manifestacions contra la guerra de l'Iraq amb èxit garantit per l'afluència de gent i agents socials (partits, sindicats, organitzacions socials, etc.), però gairebé sense solució de continuïtat fracassin rotundament convocatòries ciutadanes d'aturades i vagues per protegir l'Estat de Benestar, la devastació del qual programen els governs mitjançant involucions que contingents les conquestes socials.

Tot això ens porta a repensar la necessitat de nova paidea revolucionària i democràtica amb capacitat de conscienciar a treballadors i ciutadans en favor d'una societat d'àmplia base. Seria un error de percepció acceptar que l'imaginari social de les grans urbs, el seu cosmopolitisme llaminadura i el arrogant individualisme dels sectors més visibles, tenen la seva rèplica inevitable en el món rural. No hi ha tal sucursalisme irremeiable, sinó un terreny en guaret. Competència dels moviments socials, als activistes llibertaris i als sindicats alternatius tornar gropes a la perifèria-rebost, traslladar els seus missatges i propostes a camp obert i intentar crear en aquest anell excèntric i sovint marginal les condicions d'assumpció d'una realitat que facin possible la fallida de la resignació ambient.

Sense descartar, segons siguin les condicions existents i sempre que no impliqui cap professionalització política, la insurgència d'una democràcia de proximitat, auto-democràcia, d'acció directa i autogovern, que permeti embridar els principis amb les demandes contingents d'aquesta població. I això per mor del "principi de subsidiarietat" integral, que exigeix que totes les decisions es prenguin al nivell més pròxim a la gent, establint una ruptura identitària amb la "política realment existent". Perquè urgeix refutar en la pràctica la rutina dominant, caracteritzada per una concentració política, econòmica i mediàtica que legitima en una elit l'apropiació i gestió dels recursos socials mitjançant l'eina-artefacte de l'Estat, maniobra pròpia de la "manumissió representativa" de l'àmbit privat pre-polític. En aquest sentit, avaluo amb Takis Fotopoulos (Cap a una democràcia inclusiva) l'oportunitat d'explorar les possibilitats polítiques del municipalisme confederal “perquè dóna la possibilitat de canviar la societat des de baix, que és l'única estratègia democràtica, en contrast amb els mètodes estatistes que intenten canviar la societat des de dalt”. Això significa incentivar un plantejament "no delegatiu" i per tant "antiparlamentari", pensant des dels marges nodals, superador de les evidents limitacions de l'específica acció sindical, fins i tot de la anarcosindicalista.

La tasca de l'heroi que competeix avui al moviment llibertari global és identificar el subjecte polític de la gran transformació i definir l'espai públic on pugui arrelar, créixer i multiplicar-se. En una paraula, es tracta de recuperar la pròpia experiència humana que l'alienació capitalista ens usurpa, per des del reconeixement d'una mateixa cohesió ètica centrifugar la subversió que configuri el solar vital on brolli la veritable democràcia.

Amb el desig que altres veus se sumin a aquesta reflexió aportant els seus punts de vista, criteris i propostes. Per una organització llibertària global! Anem per feina.

Rafael Cid