CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Defensem els llocs de treball ocupats per dones

Dimarts, 26 abril, 2011

Les dones tenim un baix nivell d'ocupació laboral, només un 46%. D'aquesta ocupació el 83% és al sector serveis. Es evident que amb aquestes baixes taxes d'ocupació no ens podem permetre la pèrdua d'un sol lloc de treball ocupat per dones.

El baix nivell de participació de les dones al mercat laboral respon a raons estructurals. Totes aquestes raons estan fonamentades en la violència estructural exercida contra les dones al llarg de la història de la humanitat. El sistema patriarcal, heterosexual, patrilineal i religiós ha exercit dominació contra les dones, desvaloritzant els seus coneixements (agrícola, de cura, d'organització social...). El llarg pas del matriarcat al patriarcat simbolitzat a les esglésies cristianes per la verge Maria, significa l'expulsió de les dones de la societat i la reclusió a les tasques de reproducció social. Així la descendència matrilineal dona pas a la societat patrilineal.

El sistema de producció, però també simbòlic (supraestructura) capitalista es beneficia d'aquest model patriarcal i li dona un caràcter universal, en el que les dones i la construcció social del gènere actua com element cabdal del sistema productiu. Es així com en el conflicte capital-treball el gènere dona ocupa una paper subsidiari al mercat laboral, a l'hora que fonamental per la reproducció del sistema capitalista. El capitalisme es beneficia de la mà d'obra femenina sota la forma de precarietat laboral i de vida, a l'hora que tot el treball gratuït encara que necessari per la reproducció de la vida, ajuda a augmentar la taxa de benefici del sistema capitalista. El gènere femení és així, oprimit pel sistema patriarcal de dominació, a l'hora que explotades com a dones treballadores al mercat laboral. Les dones treballadores son doncs, una subclasse dintre de la classe.

La desigualtat cada cop més gran entre la classe treballadora i la classe capitalista, la desigualtat de la subclasse gènere en relació a la classe treballadora, l'espoli de la natura i dels països empobrits, fan que cada dia el sistema de mercat capitalista sigui més insostenible. El poder cada vegada més militaritzat, més autoritari, més repressiu, ens obliga a reaccionar i confrontar amb tots els enemics, uns més evidents que altres, però tots amb l'objectiu de mantenir l'estatus quo del sistema dominant. Cal dir molt clarament que el sistema dominant està sustentat per la patronal, els governs, els partits parlamentaris i els sindicats que defensen un “diàleg social” que ens obliga a pagar a la classe treballadora la crisi dels sistema capitalista.

Nosaltres les dones de la classe treballadora no volem mantenir el sistema patriarcal i capitalista, nosaltres volen construir un model econòmic i social fonamentat en les necessitats humanes i no en el benefici. Ens cal, en primer lloc denunciar la negació de drets laborals i socials que s´està produint amb l'excusa de la crisi sistèmica del capitalisme.

En aquests sistema de mercat no tenim garantides unes condicions de vida dignes, a l'hora que treballem cada cop més per viure cada vegada pitjor. Ens cal denunciar la precarietat laboral, especialment de les dones, joves, migrants. Cal denunciar la irresponsabilitat de les empreses en la creació de serveis socials (escoles bressol, sanitat...), la incompatibilitat entre la vida personal i laboral, els acomiadaments per “absentisme”, la flexibilitat interna, la reducció de salaris per motiu de cura de persones dependents, els baixos salaris a feines d´un gran valor social (salut, educació, dependència).

Cal també denunciar la irresponsabilitat de la Administració Pública que, sota el discurs de la defensa de la igualtat entre dones i homes, està privatitzant serveis públics, especialment ocupats per dones. La privatització i retallades de serveis sanitaris, educatius i serveis socials tindrà com resultat l'acomiadament i precarietat de milions de dones.

Per això, avui més que mai hem de defensar els serveis públics. Perquè son llocs de treball ocupats per dones i perquè sense serveis públics de qualitat (escoles bressol públiques, serveis de dependència de gestió pública, ensenyament públic), les dones no tindran accés al mercat laboral i a una vida digna.

Cal denunciar la Reforma Laboral i de les Pensions, cal denunciar la propera reforma de la Negociació Col.lectiva, que significarà la desregulació dels convenis i la introducció de la flexibilitat interna a les empreses, que faran incompatible la incorporació al mercat laboral de les dones amb la vida personal i familiar. Les dones seran amb un nou "contracte social" o "Pacte contra les dones", obligades a tornar a les tasques de la llar, sense salari, sense pensió, sense drets socials. Per tot això, les dones de CGT volem construir alternatives al model econòmic, social i simbòlic capitalista. I defensem un model centrat en les necessitats humanes.

La crisi del sistema capitalista que la paguin els rics. Nosaltres diem:

* Defensa dels serveis públics universals i de qualitat. No a les retallades als serveis públics.

* Valoració de tot el treball, remunerat i no remunerat, productiu i reproductiu, per crear riquesa social. Repartiment de tot el treball entre tothom.

* Prestacions socials individuals, no derivades del salari sinó del treball socialment necessari. Repartiment de tota la riquesa.

* Gaudir de temps de lleure per poder dedicar als projectes personals i a la transformació social.

* Canvi del concepte de treball i inclusió del treball socialment necessari al PIB.

Isa Garnika Aizkorbe, Secretaria de Gènere CGT Catalunya

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció